தைட்டானியம்(III) குளோரைடு

தைட்டானியம் (III) குளோரைடு (Titanium(III) chloride) என்பது TiCl3 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டை உடைய கூடிய கனிமச் சேர்மம் ஆகும். குறைந்தது நான்கு தனித்துவமான மூலக்கூறுகள் இதே வாய்ப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன; கூடுதலாக நீரேற்றம் செய்யப்பட்ட வழிப்பொருட்கள் அறியப்பட்டுள்ளன. TiCl 3 என்பது தைட்டானியத்தின் மிகவும் பொதுவான ஆலைடுகளில் ஒன்றாகும் மற்றும் இது பாலிஒலீஃபின்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான முக்கியமான வினையூக்கியாகும்.

தைட்டானியம்(III) குளோரைடு
சங்கிலியின் வழியாக பார்க்கப்படும் β-TiCl3 இன் தோற்றம்
TiCl3கரைசல்
பெயர்கள்
வேறு பெயர்கள்
தைட்டானியம் முக்குளோரைடு
தைட்டானசு குளோரைடு
இனங்காட்டிகள்
7705-07-9 Y
ChemSpider 56398 Y
EC number 231-728-9
InChI
 • InChI=1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3 Y
  Key: YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K Y
 • InChI=1/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
  Key: YONPGGFAJWQGJC-DFZHHIFOAS
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 62646
வே.ந.வி.ப எண் XR1924000
 • Cl[Ti](Cl)Cl
UNII GVD566MM7K N
பண்புகள்
TiCl3
வாய்ப்பாட்டு எடை 154.225 கி/மோல்
தோற்றம் சிவப்பு-கருஊதா படிகங்கள்
நீர் உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டவை
அடர்த்தி 2.64 கி/செமீ3
உருகுநிலை 425 °C (797 °F; 698 K) சிதைகிறது
கொதிநிலை 960 °C (1,760 °F; 1,230 K)
எளிதில் கரையக்கூடியது
கரைதிறன் அசிட்டோன், அசிட்டோன்நைட்ரைல், குறிப்பிட்ட சில அமீன்கள் ஆகியவற்றில் கரையக்கூடியது;
ஈதர் மற்றும் நீரகக்கரிமம் ஆகியவற்றில் கரையாது
+1110.0·10−6 செமீ3/மோல்
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.4856
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் Corrosive
பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள் External MSDS
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் தைட்டானியம்(III) புளோரைடு
தைட்டானியம்(III) புரோமைடு
தைட்டானியம்(III) அயோடைடு
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் இசுக்காண்டியம்(III) குளோரைடு
குரோமியம்(III) குளோரைடு
வெனடியம்(III) குளோரைடு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
| colspan=2 |  N verify (இதுY/N?)

கட்டமைப்பு மற்றும் பிணைப்பு

தொகு

TiCl3 இல் ஒவ்வொரு Ti அணுவிலும் ஒரு d எலக்ட்ரான் உள்ளது, இந்த எலக்ட்ரான் அதன் வழிப்பொருள்களை பாராகாந்தமாக ஆக்குகிறது, அதாவது காந்தப்புலத்தில் ஈர்க்கப்படும் பொருளாக மாற்றுகிறது. தைட்டானியம் (III) குளோரைடின் கரைசல்கள் டி-எலக்ட்ரானின் கிளர்ச்சியின் காரணமாக கருஊதா நிறத்தைக் கொண்டுள்ளது.லாப்போர்ட் தேர்வு விதியால் ஆற்றல் மட்டங்களக்கிடையேயான மாற்றம் தடைசெய்யப்பட்டிருப்பதால் நிறம் மிகவும் அடர்ந்ததாக இல்லை.

தொகுப்பு முறை மற்றும் வினைத்திறன்

தொகு

TiCl 3 பொதுவாக தைட்டானியம் டெட்ராகுளோரைடைக் குறைப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. பழைய குறைப்பு வினைகள் ஐதரசனைப் பயன்படுத்தின:[1]

2 TiCl 4 + H 2 → 2 HCl + 2 TiCl 3

இது அலுமினியத்துடன் எளிதில் குறைக்கப்பட்டு அலுமினியம் குளோரைடு உடன் கலவையாக,(TiCl3·AlCl 3) விற்கப்படுகிறது. இந்த கலவையை TiCl3(THF )3 ஐ விளைவிப்பதற்கு பிரிக்க முடியும்.[2] இந்த அணைவானது ஒரு நெடுந்தொடர் கட்டமைப்பை ஏற்கிறது.[3]

இதன் ஐதரேட்டானது தைட்டானியத்தை ஐதரோகுளோரிக் நீர்க்கரைசலில் கரைப்பதன் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது.

2 Ti + 6 HCl + 6 H2O → 2 TiCl3(H2O)3 + 3 H2

TiCl3 பலவிதமான அணைவுச்சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது. அவற்றில் பெரும்பாலானவை எண்முகி வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளன.TiCl3 ஆனது டெட்ராஐதரோபியூரானுடன் வினைப்படுத்தப்படும் போது வெளிறிய நீல நிற, படிகவடிக, சேர்க்கைப் பொருளான TiCl3(THF)3 உருவாகிறது.[4]

TiCl3 + 3 C4H8O → TiCl3(OC4H8)3

TiCl3 உடன் டைமெதிலமீனைச் சேர்க்கும் போது அணைவாதலின் காரணமாக இதை ஒத்த அடர் பச்சை நிற அணைவுச் சேர்மமானது உருவாகிறது. வினையில் அனைத்து ஈனிகளும் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது, TiCl3 ஆனது டிரைஸ் அசிட்டைல்அசிட்டோனேட்டு அணைவிற்கு முன்னோடிச் சேர்மமாக உள்ளது.

500 °செல்சியசில், TiCl3 ஆனது வெப்பச்சிதைவின் காரணமா இன்னும் குறைக்கப்பட்ட தைட்டானியம்(II) குளோரைடு தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த வினையானது, எளிதில் ஆவியாகக்கூடிய தைட்டானியம் டெட்ராகுளோரைடு(TiCl4) ஆவியாதலின் காரணமாக உருவாகிறது:[5]

2 TiCl3 → TiCl2 + TiCl4

தைட்டானியம்(III) குளோரைடானது குளோரைடுகள், ஆல்ககால்கள், ஈதர்கள், நைட்ரைல்கள், கீட்டோன்கள் அல்லது அமீன்கள் ஆகியவற்றை ஈனிகளாகக் கொண்ட சேர்மங்களுடன் நிலைத்தன்மையுள்ள அணைவுச்சேர்மங்களை உருவாக்குகிறது.

பயன்பாடுகள்

தொகு

TiCl3 ஒரு முக்கியமான செய்க்லெர்-நட்டா வினையூக்கியாகும். இது பாலிஎத்திலீனின் தொழிலக தயாரிக்பிற்கான மிக முக்கியமான காரணியாக உள்ளதாகும். வினைவேக மாற்றியாகச் செயல்படும் TiCl3 திறனானது முக்கியமாக இதன் பல் உருவத்தோற்றத் (α vs. β vs. γ vs. δ) தன்மை மற்றும் அதன் தயாரிப்பு முறையைச் சார்ந்ததாகும்.[6]

ஆய்வகப் பயன்பாடு

தொகு

TiCl3 ஆனது கரிமத் தொகுப்பு வினைகளில் ஒரு சிறப்பு மிக்க வினைக்காரணியாகவும், ஒடுக்க இணைப்பு வினைகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகவும், பெரும்பாலும் துத்தநாகம் போன்ற ஒடுக்க வினைக்காரணிகளோடு இணைத்துப் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் உள்ளது. இது ஆக்சைம்களை இமீன்களாக ஒடுக்குகிறது.[7] டைட்டானியம் முக்குளோரைடு நைட்ரேட்டை அம்மோனியம் அயனியாகக் குறைத்து அதன் மூலம் நைட்ரேட் மற்றும் அம்மோனியாவின் தொடர்ச்சியான பகுப்பாய்வை அனுமதிக்கிறது.[8] காற்றுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் போது டைட்டானியம் முக்ளோரைடில் மெதுவான சிதைவும் ஏற்படுகிறது, இதன் விளைவாக, குறைத்தல் இணைப்பு வினைகளில் தவறான முடிவுகளை விளைவிக்கின்றன.[9]

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. T. R. Ingraham, K. W. Downes, P. Marier, "Titanium(III) Chloride" Inorganic Syntheses, 1960, vol 6, pp. 52–56. எஆசு:10.1002/9780470132371.ch16
 2. Jones, N. A.; Liddle, S. T.; Wilson, C.; Arnold, P. L. (2007). "Titanium(III) Alkoxy-N-heterocyclic Carbenes and a Safe, Low-Cost Route to TiCl3(THF)3". Organometallics 26: 755–757. doi:10.1021/om060486d. 
 3. Handlovic, M.; Miklos, D.; Zikmund, M. "The structure of trichlorotris(tetrahydrofuran)titanium(III)" Acta Crystallographica 1981, volume B37(4), 811-14.எஆசு:10.1107/S056774088100438X
 4. Manzer, L. E.; Deaton, Joe; Sharp, Paul; Schrock, R. R. (1982). "Tetrahydrofuran Complexes of Selected Early Transition Metals". Inorg. Synth. 21: 137. doi:10.1002/9780470132524.ch31. 
 5. Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-12-352651-5.
 6. Kenneth S. Whiteley,T. Geoffrey Heggs, Hartmut Koch, Ralph L. Mawer, Wolfgang Immel, "Polyolefins" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2005, Wiley-VCH, Weinheim. எஆசு:10.1002/14356007.a21_487
 7. Lise-Lotte Gundersen, Frode Rise, Kjell Undheim, José Méndez-Andino, "Titanium(III) Chloride" in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis எஆசு:10.1002/047084289X.rt120.pub2
 8. "Determining Ammonium & Nitrate ions using a Gas Sensing Ammonia Electrode". Soil and Crop Science Society of Florida, Vol. 65, 2006, D.W.Rich, B.Grigg, G.H.Snyder
 9. Fleming, M. P; McMurry, J. E.. "Reductive Coupling of Carbonyls to Alkenes: Adamantylideneadamantane". Organic Syntheses. http://www.orgsyn.org/demo.aspx?prep=cv7p0001. ; Collective Volume, vol. 7, p. 1
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தைட்டானியம்(III)_குளோரைடு&oldid=2867797" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது