புத்தக் கோவில்களின் பட்டியல்

புத்தக்கோவில்கள் மற்றும் தூபிகள், விகாரைகள் இக்கட்டுரையில் அவை அமைந்துள்ள இடங்களின் வரிசையில் பட்டியல் இடப்பபட்டுள்ளன.

ஆசுத்திரேலியாதொகு

பூட்டான்தொகு

கனடாதொகு

நேபாளம்தொகு

இந்தியாதொகு

இலங்கைதொகு

தாய்லாந்துதொகு

மியான்மர்தொகு

நிப்பான்தொகு

ஆப்கானித்தான்தொகு

பாகிஸ்தான்தொகு

கம்போடியாதொகு