புள்ளி (தமிழ் நடை)

நல்ல தமிழில் எழுத விரும்புவோர் அதற்கேற்ற தமிழ் நடையைக் கையாளல் வேண்டும். மொழி நடை என்பது ஒழுங்கான அமைப்பில் எழுதுவதற்கான நெறிமுறையைக் குறிக்கும்.

‌.
புள்ளி (தமிழ் நடை)
நிறுத்தக்குறிகள்
தனி மேற்கோள் குறி ( ’ ' )
அடைப்புக் குறிகள் ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ )
முக்காற்புள்ளி ( : )
காற்புள்ளி ( , )
இணைப்புக்கோடு ( , –, —, ― )
முப்புள்ளி ( …, ..., . . . )
உணர்ச்சிக்குறி ( ! )
முற்றுப்புள்ளி ( . )
கில்லெமெட்டு ( « » )
இணைப்புச் சிறு கோடு ( )
கழித்தல் குறி ( - )
கேள்விக்குறி ( ? )
மேற்கோட்குறிகள் ( ‘ ’, “ ”, ' ', " " )
அரைப்புள்ளி ( ; )
சாய்கோடு ( /,  ⁄  )
சொற்பிரிப்புகள்
வெளி ( ) ( ) ( )
மையப் புள்ளி ( · )
பொது அச்சுக்கலை
உம்மைக் குறி ( & )
வீதக் குறி ( @ )
உடுக்குறி ( * )
இடம் சாய்கோடு ( \ )
பொட்டு ( )
கூரைக் குறி ( ^ )
கூரச்சுக் குறி ( †, ‡ )
பாகைக் குறி ( ° )
மேற்படிக்குறி ( )
தலைகீழ் உணர்ச்சிக் குறி ( ¡ )
தலைகீழ் கேள்விக் குறி ( ¿ )
எண் குறியீடு ( # )
இலக்கக் குறியீடு ( )
வகுத்தல் குறி ( ÷ )
வரிசையெண் காட்டி ( º, ª )
விழுக்காட்டுச் சின்னம், ஆயிரத்திற்கு ( %, ‰, )
பத்திக் குறியீடு ( )
அளவுக் குறி ( ′, ″, ‴ )
பிரிவுக் குறி ( § )
தலை பெய் குறி ( ~ )
அடிக்கோடு ( _ )
குத்துக் கோடு ( ¦, | )
அறிவுசார் சொத்துரிமை
பதிப்புரிமைக் குறி ( © )
பதிவு செய்யப்பட்ட வணிகக் குறி ( ® )
ஒலிப் பதிவுப் பதிப்புரிமை ( )
சேவைக் குறி ( )
வர்த்தகச் சின்னம் ( )
Currency
நாணயம் (பொது) ( ¤ )
நாணயம் (குறிப்பிட்ட)
( ฿ ¢ $ ƒ £ ¥ )
பிரபல்யமற்ற அச்சுக்கலை
மூவிண்மீன் குறி ( )
டி குறி ( )
செங்குத்துக் குறியீடு ( )
சுட்டுக் குறி ( )
ஆகவே குறி ( )
ஆனால் குறி ( )
கேள்வி-வியப்புக் குறி ( )
வஞ்சப்புகழ்ச்சிக் குறி ( ؟ )
வைர வடிவம் ( )
உசாத்துணைக் குறி ( )
மேல்வளைவுக் குறி ( )
சம்பந்தப்பட்டவை
இரட்டைத் திறனாய்வுக் குறிகள்
வெள்ளை இடைவெளி வரியுரு
ஏனைய வரி வடிவங்கள்
சீன நிறுத்தக்குறி
புள்ளி/முற்றுப்புள்ளி

இத்தகைய நெறிமுறையில் நிறுத்தக்குறிகள் (punctuation marks) பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன. இவை பேச்சின் ஒலிப்பு வேறுபாடுகளை உரைநடையில் காட்டவும், செய்திப் பரிமாற்றத்தில் குழப்பம் ஏற்படாமல் தவிர்க்கவும், கருத்துத் தெளிவு துலங்கவும், படிப்பவரின் அக்கறையை தேவைப்படும் இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லவும் பயன்படும் குறிகளாகும்.

நிறுத்தக்குறிகளுள் புள்ளி என்பது அடிப்படையானது. அது கால்புள்ளி (comma), அரைப்புள்ளி (semicolon), முக்கால்புள்ளி (colon), முற்றுப்புள்ளி (full stop), புள்ளி (point), முப்புள்ளி (ellipsis) என்று வேறுபடுத்தப்பட்டு எழுத்தில் கையாளப்படுகிறது.

முற்றுப்புள்ளிக்கும் புள்ளிக்கும் ஒற்றுமை வேற்றுமைகள்

தொகு

கூற்று, ஏவல் போன்ற வாக்கியங்களின் இறுதியில் இடப்படுகின்ற நிறுத்தக்குறி முற்றுப்புள்ளி என அழைக்கப்படுகிறது. புள்ளி என்பது தோற்றத்தில் முற்றுப்புள்ளி போலவே இருந்தாலும், இரு குறிகளும் வெவ்வேறு பொருள்களைக் குறிக்க பயன்படுகின்றன. வாக்கிய இறுதியில் வருவது முற்றுப்புள்ளி, ஏனைய இடங்களில் வருவது புள்ளி என்பதே அடிப்படை வேற்றுமை.

புள்ளி (.) இட வேண்டிய இடங்கள்

தொகு

புள்ளி இட வேண்டிய இடங்கள் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கீழே தரப்படுகின்றன:

1) சுருக்கக் குறியீடாக உள்ள எழுத்தை அடுத்து புள்ளி இடுவது முறை.
எடுத்துக்காட்டுகள்:
பி.கு. (பின்குறிப்பு)
எ.கா. (எடுத்துக்காட்டு)
த.நா. (தமிழ்நாடு)
2) சுருக்கக் குறியீடாக உள்ள எழுத்துக்களை அடுத்து விகுதிகள் சேர்க்கப்படும்போதும் புள்ளி இருக்க வேண்டும்.
எடுத்துக்காட்டு:
ஐ.நா.வின் முடிவுகள்
3) ஒருவரின் பெயருக்கு முன்னோ பின்னோ வரும் தலைப்பு எழுத்துக்களை அடுத்து புள்ளி இடுவது முறை.
எடுத்துக்காட்டுகள்:
வ.உ. சிதம்பரனார்
சி.வி.இராமன்
சுந்தரம், இராம.
4) வரிசைக்குப் பயன்படுத்தும் எண் அல்லது எழுத்தை அடுத்தும் வரிசை எண்ணின் உட்பிரிவாக வரும் எண்களின் இடையிலும் புள்ளி இடுவது முறை.
எடுத்துக்காட்டுகள்:


(அ) தென்னிந்திய மொழிகள்:

1. தமிழ்
2. தெலுங்கு
3. கன்னடம்
4. மலையாளம்


(ஆ) மனிதனின் மூன்று அடிப்படைத் தேவைகள்:

அ. உண்பதற்கு உணவு
ஆ. உடுப்பதற்கு ஆடை
இ. வசிப்பதற்கு இடம்


(இ) 1.1 முன்னுரை

1.2 தமிழ் இலக்கியங்கள்
1.2.1 சங்க இலக்கியம்'
1.2.2 இடைக்கால இலக்கியம்
1.2.3 இக்கால இலக்கியம்
5) எண்ணால் குறிக்கப்படும் தேதியின் பின்னும் மாதத்தின் பின்னும் புள்ளி இடுவது முறை.
எடுத்துக்காட்டுகள்
17.05.99
25.03.1989

புள்ளி தேவை இல்லாத இடங்கள்

தொகு
1) ஒருவரின் பெயருக்கு முன்னால் குறிப்பிடப்படும் அடைமொழியை அடுத்தும் அடைமொழிகளுக்கு இடையிலும் புள்ளி தேவையில்லை.
எடுத்துக்காட்டுகள்:
திருமதி எழிலரசி
திரு மு. கண்ணப்பன்
அறிஞர் அண்ணா
முனைவர் பா. முருகன்
2) எண்ணின் உட்பிரிவாக எழுத்து வரும்போது எண்ணுக்கும் எழுத்துக்கும் இடையில் புள்ளி தேவையில்லை.
எடுத்துக்காட்டுகள்:
9 அ
8 d

சான்றுகள்

தொகு

1) இந்திய மொழிகளின் நடுவண் நிறுவனம் (மைசூர்), மொழி அறக்கட்டளை (சென்னை), தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் (தஞ்சாவூர்), தமிழ் நடைக் கையேடு, சென்னை: அடையாளம், 2004.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=புள்ளி_(தமிழ்_நடை)&oldid=3088279" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது