வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் லிவர்மோரியம்

லிவர்மோரியம்
116Lv
Po

Lv

(Usn)
உன்னுன்பென்டியம்லிவர்மோரியம்உனுன்செப்டியம்
தோற்றம்
தெரியவில்லை
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் லிவர்மோரியம், Lv, 116
உச்சரிப்பு /ˌlɪvərˈmɔːriəm/
LIV-ər-MOHR-ee-əm
தனிம வகை தெரியவில்லை
குறை மாழை ஆக இருக்கலாம்
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 167, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
[293]
இலத்திரன் அமைப்பு [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
(predicted)[1]
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
(கணிக்கப்படுள்ளது)
Electron shells of livermorium (2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 (கணிக்கப்படுள்ளது))
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு Joint Institute for Nuclear Research and Lawrence Livermore National Laboratory (2000)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை solid (predicted)[1][2]
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 12.9 (predicted)[1] g·cm−3
உருகுநிலை 637–780 K, 364–507 °C, 687–944 (extrapolated)[2] °F
கொதிநிலை 1035–1135 K, 762–862 °C, 1403–1583 (extrapolated)[2] °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் 7.61 (extrapolated)[2] கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 42 (predicted)[3] கி.யூல்·மோல்−1
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 2, 4 (predicted)[1]
மின்மமாக்கும் ஆற்றல்
(மேலும்)
1வது: 723.6 (predicted)[1] kJ·mol−1
2வது: 1331.5 (predicted)[3] kJ·mol−1
3வது: 2846.3 (predicted)[3] kJ·mol−1
அணு ஆரம் 183 (predicted)[3] பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 162–166 (extrapolated)[2] pm
பிற பண்புகள்
CAS எண் 54100-71-9
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: லிவர்மோரியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
293Lv செயற்கை 61 ms α 10.54 289Fl
292Lv செயற்கை 18 ms α 10.66 288Fl
291Lv செயற்கை 18 ms α 10.74 287Fl
290Lv செயற்கை 7.1 ms α 10.84 286Fl
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Haire, Richard G. (2006). "Transactinides and the future elements". in Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd ). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:1-4020-3555-1. 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements". J. Phys. Chem. 85: 1177–1186. 
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Fricke, Burkhard (1975). "Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties". Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. http://www.researchgate.net/publication/225672062_Superheavy_elements_a_prediction_of_their_chemical_and_physical_properties. பார்த்த நாள்: 4 October 2013.