இலூட்டீசியம்

(லியுதேத்தியம் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

இலூட்டீசியம் (Lutetium) குறியீடு Lu மற்றும் அணு எண் 71 கொண்ட ஓர் தனிமம் ஆகும். இது வெள்ளி போன்ற நிறமுடைய உலோகம். அரிமாணம் . இலந்தனைடு குழுமத்தில் இதுவே கடைசித் தனிமம். அரிய பூமித் தனிமங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

இலூட்டீசியம்
71Lu
Y

Lu

Lr
இட்டெர்பியம்இலூட்டீசியம்ஆஃபினியம்
தோற்றம்
வெள்ளி வெள்ளை
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் இலூட்டீசியம், Lu, 71
உச்சரிப்பு /ljˈtʃiəm/
lew-TEE-shee-əm
தனிம வகை இலந்தனைடு
தாண்டல் உலோகங்கள் என்று கருதப்படுகிறது
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு n/a6, d
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
174.9668(4)
இலத்திரன் அமைப்பு [Xe] 6s2 4f14 5d1
2, 8, 18, 32, 9, 2
Electron shells of lutetium (2, 8, 18, 32, 9, 2)
Electron shells of lutetium (2, 8, 18, 32, 9, 2)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach (1906)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
Carl Auer von Welsbach (1906)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை solid
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 9.841 g·cm−3
திரவத்தின் அடர்த்தி உ.நி.யில் 9.3 g·cm−3
உருகுநிலை 1925 K, 1652 °C, 3006 °F
கொதிநிலை 3675 K, 3402 °C, 6156 °F
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் ca. 22 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் 414 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை 26.86 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம்
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1906 2103 2346 (2653) (3072) (3663)
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 3, 2, 1

(weakly basic oxide)

மின்னெதிர்த்தன்மை 1.27 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 523.5 kJ·mol−1
2வது: 1340 kJ·mol−1
3வது: 2022.3 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 174 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 187±8 pm
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு hexagonal close packed
இலூட்டீசியம் has a hexagonal close packed crystal structure
காந்த சீரமைவு paramagnetic[1]
மின்கடத்துதிறன் (r.t.) (poly) 582 nΩ·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 16.4 W·m−1·K−1
வெப்ப விரிவு (r.t.) (poly) 9.9 µm/(m·K)
யங் தகைமை 68.6 GPa
நழுவு தகைமை 27.2 GPa
பரும தகைமை 47.6 GPa
பாய்சான் விகிதம் 0.261
விக்கெர் கெட்டிமை 1160 MPa
பிரிநெல் கெட்டிமை 893 MPa
CAS எண் 7439-94-3
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: இலூட்டீசியம் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
173Lu செயற்கை 1.37 y ε 0.671 173Yb
174Lu செயற்கை 3.31 y ε 1.374 174Yb
175Lu 97.41% - (α) 1.6197 171Tm
176Lu 2.59% 3.78×1010 y β 1.193 176Hf
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed
·சா

மேலும் பார்க்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics (PDF). CRC press. 2000. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0849304814.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இலூட்டீசியம்&oldid=3957750" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது