விக்கிப்பீடியா:ஆசிய மாதம்/2018/பங்கேற்பாளர்கள்

 1. உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) 05:39, 29 அக்டோபர் 2018 (UTC)
 2. கிஷோர் (பேச்சு) 05:39, 29 நவம்பர் 2018 (UTC)
 3. --அருளரசன் (பேச்சு) 06:14, 29 அக்டோபர் 2018 (UTC)
 4. -- பார்வதிஸ்ரீ (பேச்சு) 16:54, 29 அக்டோபர் 2018 (UTC)
 5. --நந்தினிகந்தசாமி (பேச்சு) 03:38, 30 அக்டோபர் 2018 (UTC)
 6. --புதுவைபிரபு
 7. -- ஞா. ஸ்ரீதர்Dsesringp (பேச்சு) 06:50, 2 நவம்பர் 2018 (UTC)
 8. -- மகாலிங்கம் (பேச்சு) 10:38, 3 நவம்பர் 2018 (UTC)
 9. -- கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) 12.01, 3 நவம்பர் 2018 (UTC)
 10. --கார்த்திகேயன் (பேச்சு) 05:24, 4 நவம்பர் 2018 (UTC)
 11. --யு.ஷந்தோஷ்ராஜா 11:58, 4 நவம்பர் 2018
 12. --பா.ஜம்புலிங்கம் --பா.ஜம்புலிங்கம் (பேச்சு) 13:18, 4 நவம்பர் 2018 (UTC)
 13. --Yasir.arafa யாசிர்
 14. --சிவகோசரன் (பேச்சு) 14:23, 6 நவம்பர் 2018 (UTC)
 15. --தமிழ்ப்பரிதி மாரி (பேச்சு) 05:13, 7 நவம்பர் 2018 (UTC)
 16. --மயூரநாதன் (பேச்சு) 12:37, 9 நவம்பர் 2018 (UTC)
 17. ----சிவக்குமார் (பேச்சு) 17:32, 9 நவம்பர் 2018 (UTC)
 18. --கருவெளி ராச.மகேந்திரன் (பேச்சு) 13:04, 14 நவம்பர் 2018 (UTC)
 19. ----உவன் (பேச்சு) 02:10, 13 நவம்பர் 2018 (UTC)
 20. ----உமாசங்கர் (பேச்சு) 12:29, 14 நவம்பர் 2018 (UTC)
 21. --உழவன் (உரை) 06:24, 19 நவம்பர் 2018 (UTC)
 22. பாலாஜி (பேச்சு)
 23. mereraj (பேச்சு)
 24. --Srkrishna412 (பேச்சு) 04:55, 25 நவம்பர் 2018 (UTC)