இந்தியாவில் தாய்மொழியைப் பேசுவோரின் எண்ணிக்கையின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இந்தியா பல நூறு மொழிகளுக்குத் தாயகமாக உள்ளது. பெரும்பாலான இந்தியர்கள் இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிக் குடும்பத்தில் ஒன்றான இந்தோ-ஆரிய (~77%), மற்றும் திராவிட (~20.61%), ஆசுத்திரோ-ஆசிய (முண்டா) (~1.2%), அல்லது சீன-திபெத்திய (~0.8%), மற்றும் இமயமலையின் சில வகைப்படுத்தப்படாத மொழிகளைப் பேசுகின்றனர். இந்தியாவிற்கான 415 வாழும் மொழிகளை எத்னொலோக் பட்டியலிட்டுள்ளது.

மிகவும் பொதுவாகப் பேசப்படும் முதல் மொழியின்படி இந்தியாவின் மாநிலங்களும் ஒன்றியப் பிரதேசங்களும்[1][a]

இந்தியாவிற்கு அதிகாரபூர்வமான தேசிய மொழி கிடையாது. இருப்பினும், இந்திய அரசியலமைப்பின் விதி 1976 (1987 இல் திருத்தப்பட்டது), இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தை "ஒன்றியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நோக்கத்திற்காக" தேவைப்படும் "அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளாகப்" பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் அலுவல்கள் இந்தியில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் நடத்தப்படுகிறது. நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள், நீதித்துறை, ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையேயான தகவல் தொடர்பு போன்ற அதிகாரப்பூர்வ நோக்கங்களுக்காக ஆங்கிலம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களுக்கு சட்டத்தின் மூலம் தங்கள் சொந்த அலுவல் மொழி(களை)த் தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் உள்ளது. இரண்டு அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் தவிர, அரசியலமைப்பு 22 பிராந்திய மொழிகளை அங்கீகரித்துள்ளது, குறிப்பிட்ட பட்டியலில் இவை "பட்டியலிடப்பட்ட மொழிகள்" என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. (இந்தி ஒரு பட்டியலிடப்பட்ட மொழி ஆனால் ஆங்கிலம் இல்லை.) இந்திய அரசியலமைப்பில் ஒன்றியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மொழிகள், ஒவ்வொரு மாநிலம் மற்றும் ஒன்றியப் பிரதேசத்தின் அதிகாரப்பூர்வ நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மொழிகள் மற்றும் ஒன்றியத்திற்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையே தொடர்பு கொள்ளப் பயன்படுத்தப்படும் மொழிகள் ஆகியவை அடங்கும்.

இந்தியாவின் வட பகுதிகளில் அதிகம் பேசப்படும் மொழி இந்தி ஆகும். இந்திய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு "இந்தி" என்பதன் பரந்த வகையிலான "இந்தி மண்டலம்" என்ற பரந்த சாத்தியமான வரையறையை எடுக்கிறது.[2] 2001 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, இந்திய மக்கள்தொகையில் 53.6% பேர் இந்தியை முதல் அல்லது இரண்டாவது மொழியாகப் பேசுவதாக அறிவித்தனர், அதில் 41% பேர் அதைத் தங்கள் தாய்மொழியாக அறிவித்துள்ளனர்.[3][4][5] 12% இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தை இரண்டாம் மொழியாகப் பேச முடியும் என்று அறிவித்தனர்.[6]

பதின்மூன்று மொழிகள் இந்திய மக்கள்தொகையில் தலா 1% க்கும் அதிகமாகவும், தங்களுக்கு இடையே 95% க்கும் அதிகமாகவும் உள்ளன; அவை அனைத்தும் "அரசியலமைப்பின் திட்டமிடப்பட்ட மொழிகள்". 1% க்கும் குறைவான இந்தியர்கள் பேசும் திட்டமிடப்பட்ட மொழிகள் சந்தாளி (0.63%), காசுமீரம் (0.54%), நேப்பாளி (0.28%), சிந்தி (0.25%), கொங்கணி (0.24%), தோக்ரி (0.22%), மணிப்புரியம் (0.14%), போடோ (0.13%), சமசுகிருதம் (இந்தியாவின் 2001 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில், 14,135 பேர் மட்டுமே சமஸ்கிருதத்தை தங்கள் தாய்மொழியாக அறிவித்துள்ளனர்).[7] "திட்டமிடப்படாத" மிகப்பெரிய மொழி பிலி (0.95%) ஆகும், அதைத் தொடர்ந்து கோண்டி (0.27%), கந்தேசி (0.21%), துளு (0.17%), குருக்கு ஆகியனவாகும்.

2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, 26% இந்தியர்கள் இருமொழி மற்றும் 7% மும்மொழி பேசுபவர்கள்.[8]

இந்தியாவில் கிரீன்பெர்க்கின் பன்முகத்தன்மை குறியீடு 0.914 ஆகும், அதாவது. நாட்டிலிருந்து தற்செயலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருவர் 91.4% சந்தர்ப்பங்களில் வெவ்வேறு தாய்மொழிகளைக் கொண்டுள்ளனர்.[9]

2011 கணக்கெடுப்பின்படி, அதிக எண்ணிக்கையில் பேசுபவர்களின் மொழிகள் பின்வருமாறு: இந்தி, வங்காளம், மராத்தி, தெலுங்கு, தமிழ், குசராத்தி, உருது, கன்னடம், ஒடியா, மலையாளம் ஆகியன.[10][11]

தாய்மொழியைப் பேசுவோரின் எண்ணிக்கைப் பட்டியல்

தொகு

முதல் மொழியைப் பேசுவோரின் எண்ணிக்கை:

ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமாகப் பேசுவோர்

தொகு

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் 31 தனிப்பட்ட மொழிகள் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் பேசும் தாய்மொழிகளைக் (மொத்த மக்கள்தொகையில் 0.1%) கொண்டதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தடித்த எழுத்தில் உள்ள மொழிகள் திட்டமிடப்பட்ட மொழிகள் (1 மில்லியனுக்கும் குறைவான சொந்த மொழி பேசுபவர்களைக் கொண்ட ஒரே திட்டமிடப்பட்ட மொழி சமற்கிருதம்). முதல் அட்டவணையானது, திட்டமிடப்பட்ட மொழிகள் மட்டுமே பேசும் மக்களைக் குறிக்கும்.

இந்தியாவில் பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் மொழிகள் (2011 கணக்கெடுப்பு)
முதல் மொழி பேசுவோர் இரண்டாம் மொழி
பேசுவோர்
[12]
மூன்றாம் மொழி
பேசுவோர்
[12]
மொத்த எண்ணிக்கை
மொழி தரவு[12] மொத்த
மக்கள்தொகையின் %
தரவு[13][12] மொத்த
மக்கள்தொகையின் %
இந்தி[b] 528,347,193 43.63% 139,207,180 24,160,696 691,347,193 57.09%
வங்காளம் 97,237,669 8.03% 9,037,222 1,008,088 107,237,669 8.85%
மராத்தி 83,026,680 6.86% 12,923,626 2,966,019 99,026,680 8.18%
தெலுங்கு 81,127,740 6.70% 11,946,414 1,001,498 94,127,740 7.77%
தமிழ் 69,026,881 5.70% 6,992,253 956,335 77,026,881 6.36%
குசராத்தி 55,492,554 4.58% 4,035,489 1,007,912 60,492,554 4.99%
உருது 50,772,631 4.19% 11,055,287 1,096,428 62,772,631 5.18%
கன்னடம் 43,706,512 3.61% 14,076,355 993,989 58,706,512 4.84%
ஒடியா 37,521,324 3.10% 4,972,151 31,525 42,551,324 3.51%
மலையாளம் 34,838,819 2.88% 499,188 195,885 35,538,819 2.93%
பஞ்சாபி 33,124,726 2.74% 2,300,000 720,000 36,074,726 2.97%
அசாமியம் 15,311,351 1.26% 7,488,153 740,402 23,539,906 1.94%
ஆங்கிலம் 259,678 0.02% 83,125,221 45,993,066 129,259,678 10.67%

தாய்மொழியை பேசுவோரின் எண்ணிக்கை வரிசைப்படி பின்வரும் அட்டவணை உள்ளது. 1991 இந்திய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் படி 19.4% பேர் இருமொழி பேசுபவர்களாகவும் மேலும் 7.2% மும்மொழி பேசுபவர்களாகவும் உள்ளனர், எனவே மொத்தமாக மொழியைப் பேசுவோரின் சதவீதம் 127% ஆகும்.

2001 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி பின்வரும் 29க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் பத்து இலட்சத்துக்கும் அதிகமானோரால் பேசப்படுகிறது.

அட்டவணை: தாய்மொழியைப் பேசுவோரின் எண்ணிக்கை வரிசை
வரிசை மொழி 2001 கணக்கெடுப்பு[14]
(மொத்த மக்கள்தொகை 1,028,610,328 )
1991 கணக்கெடுப்பு[15]
(மொத்த மக்கள்தொகை 838,583,988)
என்கார்டாவின் 2007 உத்தேசம்[16]
(உலகளவில் பேசுபவர்கள்)

பேசுபவர்கள் சதவீதம் பேசுபவர்கள் சதவீதம் பேசுபவர்கள்
1 இந்தி[17] 422,048,642 41.03% 329,518,087 39.29% 366 மில்லியன்
2 பெங்காலி 83,369,769 8.11% 69,595,738 8.30% 207 மில்லியன்
3 தெலுங்கு 74,002,856 7.19% 66,017,615 7.87% 69.7 மில்லியன்
4 மராத்தி 71,936,894 6.99% 62,481,681 7.45% 68.0 மில்லியன்
5 தமிழ் 60,793,814 5.91% 53,006,368 6.32% 66.0 மில்லியன்
6 உருது 51,536,111 5.01% 43,406,932 5.18% 60.3 மில்லியன்
7 குசராத்தி 46,091,617 4.48% 40,673,814 4.85% 46.1 மில்லியன்
8 கன்னடம் 37,924,011 3.69% 32,753,676 3.91% 35.3 மில்லியன்
9 மலையாளம் 33,066,392 3.21% 30,377,176 3.62% 35.7 மில்லியன்
10 ஒடியா 33,017,446 3.21% 28,061,313 3.35% 32.3 மில்லியன்
11 பஞ்சாபி 29,102,477 2.83% 23,378,744 2.79% 57.1 மில்லியன்
12 அசாமிய மொழி 13,168,484 1.28% 13,079,696 1.56% 15.4 மில்லியன்
13 மைதிலி மொழி 12,179,122 1.18% 7,766,921 0.926% 24.2 மில்லியன்
14 பிலி மொழி 9,582,957 0.93%
15 சந்தாளி மொழி 6,469,600 0.63% 5,216,325 0.622%
16 காசுமீரி 5,527,698 0.54%
17 நேபாளி மொழி 2,871,749 0.28% 2,076,645 0.248% 16.1 மில்லியன்
18 கோண்டி மொழி 2,713,790 0.26%
19 சிந்தி மொழி 2,535,485 0.25% 2,122,848 0.253% 19.7 மில்லியன்
20 கொங்கணி மொழி 2,489,015 0.24% 1,760,607 0.210%
21 தோக்ரி மொழி 2,282,589 0.22%
22 காந்தேசி மொழி 2,075,258 0.21%
23 குறுக்ஸ் மொழி 1,751,489 0.17%
24 துளு மொழி 1,722,768 0.17%
25 மணிப்புரியம் 1,466,705* 0.14% 1,270,216 0.151%
26 போடோ மொழி 1,350,478 0.13% 1,221,881 0.146%
27 காசி மொழி 1,128,575 0.11%
28 முண்டாரி 1,061,352 0.103%
29 ஹோ மொழி 1,042,724 0.101%


100,000 முதல் பத்துலட்சம் வரை

தொகு
வரிசை மொழி 2001 கணக்கெடுப்பு
பேசுபவர்கள் சதவீதம்
30 கூய் மொழி 916,222
31 கரோ மொழி 889,479
32 கொக்பராக் மொழி 854,023
33 மிசோ மொழி 674,756
34 கலாபி மொழி 593,443
35 கொற்கு மொழி 574,481
36 முண்டா 469,357
37 மிசிங் மொழி 390,583 0.047%
38 கார்பி மொழி 366,229 0.044%
39 சௌராஷ்டிர மொழி 310,000 0.037%
40 Savara 273,168 0.033%
41 கோயா மொழி 270,994 0.032%
42 ஆங்கிலம் 226,449 0.027%
43 Kharia 225,556 0.027%
44 Khond/Kondh 220,783 0.026%
45 Nishi 173,791 0.021%
46 Ao 172,449 0.021%
50 Sema 166,157 0.020%
51 Kisan 162,088 0.019%
52 Adi 158,409 0.019%
53 Rabha 139,365 0.017%
54 Konyak 137,722 0.016%
55 Malto 108,148 0.013%
56 Thado 107,992 0.013%
57 Tangkhul 101,841 0.012%

குறிப்புகள்

தொகு
 1. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புத் தரவு மாநில அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதால் சில மொழிகள் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ குறிப்பிடப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, உருது மொழி பேசுபவர்களின் எண்ணிக்கை 52 மில்லியன் (2001), எந்த மாநிலத்திலும் அது பெரும்பான்மை மொழியாக இல்லை.
 2. Includes Western Hindi apart from Urdu, Eastern Hindi, பீகாரி மொழிகள் except for Maithili, the இராச்சசுத்தானி, and the Pahari languages apart from Nepali and (in 2001) Dogri, whether or not the included varieties were reported as "Hindi" or under their individual names.

இவற்றையும் பார்க்க

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. "50th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities in India (July 2012 to June 2013)" (PDF). Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. Archived from the original (PDF) on 26 December 2014. பார்க்கப்பட்ட நாள் 17 September 2016.
 2. "How a Bihari lost his mother tongue to Hindi".
 3. "These four charts break down India's complex relationship with Hindi".
 4. "Nearly 60% of Indians speak a language other than Hindi".
 5. 2001 census data
 6. 1991 இல், 90,000,000 ஆங்கில "பயனர்கள்" இருந்தனர். (Census of India Indian Census பரணிடப்பட்டது 2006-12-23 at the வந்தவழி இயந்திரம், Issue 10, 2003, pp. 8–10, (Feature: Languages of West Bengal in Census and Surveys, Bilingualism and Trilingualism) and Tropf, Herbert S. 2004. India and its Languages பரணிடப்பட்டது 2008-03-08 at the வந்தவழி இயந்திரம். Siemens AG, Munich.)
 7. "COMPARATIVE SPEAKERS' STRENGTH OF SCHEDULED LANGUAGES -1971, 1981, 1991 AND 2001". censusindia.gov. New Delhi, India: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. Archived from the original on 2007-11-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-13.
 8. https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables Table C-17
 9. Paul, Lewis M.; Simons, Gary F.; Fennig, Charles D. Fennig, eds. (2015). "Summary by country". Ethnologue: Languages of the World (Eighteenth ed.). SIL International.
 10. Jain, Bharti (27 June 2018). "Hindi mother tongue of 44% in India, Bangla second most-spoken". The Economic Times. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/hindi-mother-tongue-of-44-in-india-bangla-second-most-spoken/articleshow/64759135.cms. 
 11. Statement 4 : Scheduled Languages in descending order of speakers' strength – 2011
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 Government of India, Ministry of Home Affairs. "C-17 POPULATION BY BILINGUALISM AND TRILINGUALISM". Archived from the original on 2019-11-13. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2019-10-16.
 13. "Indiaspeak: English is our 2nd language – Times of India".
 14. Abstract of speakers' strength of languages and mother tongues – 2000, Census of India, 2001
 15. Comparative Speaker's Strength of Scheduled Languages -1971, 1981, 1991 and 2001, Census of India, 1991
 16. "Languages Spoken by More Than 10 Million People – Table – MSN Encarta". Archived from the original on 2007-12-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-10-09. {{cite web}}: Unknown parameter |= ignored (help)
 17. includes Western Hindi apart from Urdu, Eastern Hindi, பீகாரி மொழிகள் except for Maithili, the இராச்சசுத்தானி, and the Pahari languages apart from Nepali and (in 2001) Dogri, whether or not the included varieties were reported as "Hindi" or under their individual names.

பொது உசாத்துணைகள்

தொகு

வெளி இணைப்புகள்

தொகு