தேசிய புவியியல் நினைவுச்சின்னங்கள்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

தேசிய புவியியல் நினைவுச்சின்னங்கள் (National Geological Monuments of India) என்பது தேசிய முக்கியத்துவம் மற்றும் பாரம்பரிய புவியியல் பகுதிகள் ஆகும், இப்பகுதிகள் குறித்து இந்திய அரசின் புவியியல் ஆய்வு மையம் (ஜிஎஸ்ஐ) அறிவிக்கும். தேசிய புவியியல் நினைவுச் சின்னங்களாக அறிவிக்கப்படும் பகுதிகளைப் பராமரித்து, பாதுகாத்து, ஊக்குவித்து புவிசார் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவது இதன் நோக்கமாகும்.[1][2][3]

பட்டியல் தொகு

இந்தியாவின் 34 அறிவிக்கப்பட்ட தேசிய புவியியல் பாரம்பரிய நினைவுச்சின்ன தளங்கள் உள்ளன. இந்த தளங்களைப் பாதுகாக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ஜி.எஸ்.ஐ அல்லது அந்தந்த மாநில அரசுகளின் பொறுப்பாகும்.[2] [3]

புவியியல் பாரம்பரிய இடங்கள்/தேசிய புவியியல் நினைவுச்சின்னங்கள் பட்டியல்
வ. எண் காட்சி புவிப்பாரம்பரிய இடம் அமைவிடம் மாவட்டம் மாநிலம் வகை மேற்கோள்கள்
1 எரிமலை பரிற்றீசு படுகை மங்கம்பேட்டை கடப்பா மாவட்டம் ஆந்திரப்பிரதேசம் சூழல்புவி நினைவுசின்னம் [2]
2   திருப்பதி எபார்ச்சியன் இடைவெளியுறு பாறையடுக்கு இயற்கை அதி சரிவு சாலை - சாலை மொட்டைப்பாறை, கணவாய், திருப்பதி-திருமலை மலைப்பாதை சித்தூர் மாவட்டம் ஆந்திரப்பிரதேசம் பாறைப்படிவு

நினைவுசின்னம்

3
 
சிலா தோரணம் திருமலை திருமலை சித்தூர் மாவட்டம் ஆந்திரப்பிரதேசம் புவியியல் அதிசயங்கள்
4   எர்ரா மாட்டி திபாலு விசாகப்பட்டினத்திற்கும் பீமுனிப்பட்டினத்திற்கும் இடையே உள்ள செம்மண் மணற்குன்று விசாகப்பட்டினம் மாவட்டம் ஆந்திரப்பிரதேசம் புவியியல் அதிசயங்கள்
5   அங்கடிபுரம் செம்புரைக்கல் அங்கடிபுரம் பொ.ப.து ஓய்வு இல்லம் அருகே மலப்புறம் மாவட்டம் கேரளா சூழல்புவி நினைவுசின்னம்
6   வர்க்கலை வர்க்கலை திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் கேரளா புவியியல் அதிசயங்கள்
7   தேசிய கல் மர பூங்கா திருவக்கரை திருவாக்கரை அருகே, வானூர் வட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டம் தமிழ்நாடு புதைபடிவ பூங்கா
8   சாத்தனூர் கல்மரம் சாத்தனூர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் தமிழ்நாடு புதைபடிவ பூங்கா
9   புனித தோமையர் சார்னகைட் புனித தோமையர் மலை, சென்னை சென்னை மாவட்டம் தமிழ்நாடு பாறை நினைவுசின்னம்
10 காரை நிலம், புதைபடிவ உருவாக்கம் தரிசுநில காரை உருவாதல்- கிரிடேசியசு புதைபடிவம்-காரை-குலக்கால்நத்தம் பகுதி பெரம்பலூர் மாவட்டம் தமிழ்நாடு புதைபடிவ பூங்கா
11 படிவு அமைப்புகளில் சுழல் மின்னோட்டம் கடனா அணை மகிசாகர் மாவட்டம் குசராத்து புவியியல் அதிசயங்கள்
12 செண்ட்ரா கருங்கல் பாலி மாவட்டம் ராஜஸ்தான் புவியியல் அதிசயங்கள்
13 பார் கலப்புபாறை பாலி மாவட்டம் ராஜஸ்தான் பாறை நினைவுசின்னம்
14 சுண்ணாம்புப்பாறை அடுக்கு பூங்கா ஜார்மார் கோத்ரா பாறை-பாசுபேட் படிவு உதய்பூர் மாவட்டம் ராஜஸ்தான் சுண்ணாம்புப்பாறை அடுக்கு பூங்கா
15 ராஜ்புர-தரிபா தாதுப்படுக்கை-உயிரகஞ்செறிப் படிவு உதய்பூர் மாவட்டம் ராஜஸ்தான் சூழல்புவி நினைவுசின்னம்
16 போஜுண்டா சுண்ணாம்புபாறை அடுக்கு பூங்கா சித்தோர்கர் மாவட்டம் ராஜஸ்தான் சுண்ணாம்புப்பாறை அடுக்கு பூங்கா
17 அக்கல் மர பதைவடிவ பூங்கா ஜெய்சல்மேர் மாவட்டம் ராஜஸ்தான் புதைபடிவ பூங்கா
18 கிஷன்கர்ட் நெபிலைன் சையனைட் கிசான்கார்க் அஜ்மீர் மாவட்டம் ராஜஸ்தான் பாறை நினைவுசின்னம்
19 ஜோத்பூர் எரிமலைச் சாம்பற்பாறை பற்று ஜோத்பூர் மாவட்டம் ராஜஸ்தான் பாறை நினைவுசின்னம்
20   ஜோத்பூர் குழு-மாலனி எரிமலை கூட்டுத்தொகுப்பு தொடர்பு ஜோத்பூர் மாவட்டம் ராஜஸ்தான் பாறைப்படிவு

நினைவுசின்னம்

21 பெரும் எல்லை தவறு, சாதூரில்r பூந்தி மாவட்டம் ராஜஸ்தான் பாறைப்படிவு

நினைவுசின்னம்

22   லோனார் பள்ளத்தாக்கு ஏரி புல்டாணா மாவட்டம் மகாராட்டிரம் புவியியல் அதிசயங்கள்
23 கீழ் பெர்மியன் சமுத்திர படுக்கை, மங்கேந்திரகார்க் (கடல் கோண்டாவான புதைப்படிவ பூங்கா) சர்குஜா மாவட்டம் சத்தீசுகர் புதைபடிவ பூங்கா
24   புனித மேரித் தீவுகள் புனித மேரித் தீவுகள் உடுப்பி மாவட்டம் கருநாடகம் பாறை நினைவுசின்னம்
25 மர்திகாலியில் திண்டு எரிமலைக்குழம்பு சித்திதுர்க்கா மாவட்டம் கருநாடகம் பாறை நினைவுசின்னம்
26   லால்பாக் பெனின்சுலார் சிஎஸ் பெங்களூர் பெங்களூரு நகர மாவட்டம் கருநாடகம் பாறை நினைவுசின்னம்
27 இசுபைரோகிளாசுடிக்சு & கோலார் தங்கச் சுரங்கத்தில் எரிமைலைக்குழம்பு திண்டு பேடப்பள்ளி கோலார் மாவட்டம் கருநாடகம் பாறை நினைவுசின்னம்
28   சிவாலிக் படிவப் பூங்கா சுக்கெட்டி சிர்மெளர் மாவட்டம் இமாச்சலப் பிரதேசம் புதைபடிவ பூங்கா
29 நோமிரா இரும்பு தாது சுரங்கத்தில் எரிமலைக்குழம்பு திண்டு கேந்துசர் மாவட்டம் ஒடிசா பாறை நினைவுசின்னம்
30 தாவர புதைபடிவம் நிறைந்த, இடைப்பிடிப்பு படுக்கைகள், ராஜ்மகால் படுக்கை தோற்றம் மேல் கோண்டுவானா மண்ட்ரோ தொடர்ச்சி சாகிப்கஞ்சு மாவட்டம் சார்க்கண்டு புதைபடிவ பூங்கா
31 நாகாகுன்றுகள் ஒபியோலைட் இடம் புங்காரோ அருகில் நாகாலாந்து பாறை நினைவுசின்னம்
32 சுண்ணாம்புபாறை கொண்ட டோலோமைட்/ மாம்லேயில் புக்சா சுண்ணாம்புக்கல் உருவாதல் நாம்ச்சி தெற்கு சிக்கிம் மாவட்டம் சிக்கிம் சுண்ணாம்புப்பாறை அடுக்கு பூங்கா
33   இராம்கார்க் மையம் இராம்கார்க் பாரான் மாவட்டம் ராஜஸ்தான் புவியியல் அதிசயங்கள் [4]
34 சாவார் காரீயம்-துத்தநாகம் பூங்கா சாவார் உதய்பூர் மாவட்டம் ராஜஸ்தான்

மேலும் காண்க தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. "National Geological Monument, from Geological Survey of India website". Archived from the original on 2017-07-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2017-05-23.
  2. 2.0 2.1 2.2 "Geo-Heritage Sites". pib.nic.in. Press Information Bureau. 2016-03-09. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2018-09-15.
  3. 3.0 3.1 national geo-heritage of India பரணிடப்பட்டது 2017-01-11 at the வந்தவழி இயந்திரம், INTACH பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "gsi3" defined multiple times with different content
  4. "Ramgarh, Zawar accepted as geo-heritage sites in Rajasthan". https://timesofindia.indiatimes.com/city/udaipur/Ramgarh-Zawar-accepted-as-geo-heritage-sites-in-Rajasthan/articleshow/55397382.cms.