ஒ.ச.நே + 06:00

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் +06:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி

ஒ.ச.நே + 06:00 (UTC+06:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் +06:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும்.

சீர் நேரமாக (ஆண்டு முழுவதும்)தொகு

முதன்மை நகரங்கள்: டாக்கா, அல்மாத்தி, ஓம்சுக்

தெற்கு ஆசியாதொகு

கிழக்கு ஆசியாதொகு

வடக்கு ஆசியாதொகு

மேலும் பார்க்கதொகு

  1. "Russia Time Zone Map". WorldTimeZone.com. பார்த்த நாள் 22 மார்ச்சு 2018.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_%2B_06:00&oldid=2844754" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது