சமயங்கள் மற்றும் ஆன்மிக மரபுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
(உலகின் சமயங்கள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

உலகில் பின்பற்றப்படும் சமய நம்பிக்கைகளின் பட்டியல் இங்கு தரப்படுகிறது.

Religious symbols in clock-wise order: யூதம், கிறித்தவம், இசுலாம், பகாய் சமயம், இந்து சமயம், தாவோயியம், பௌத்தம், சீக்கியம், Slavic neopaganism, Celtic polytheism, Heathenism (German paganism), Semitic neopaganism, Wicca, Kemetism (Egyptian paganism), Hellenism, Italo-Roman neopaganism.

அதிகம் பின்பற்றப்படும் மதங்கள் தொகு

 1. கிறிஸ்தவம் – 210 கோடி (கத்தோலிக்க திருச்சபை – 100 கோடி; புரடஸ்தாந்தம் – 77.5 கோடி, கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை – 24.0 கோடி)
 2. இஸ்லாம் – 190 கோடி
 3. இந்து சமயம் – 105 கோடி
 4. கன்பூசியம் – 40.0 கோடி
 5. பௌத்தம் – 35.0 கோடி
 6. டாவோயிசம் – 5.0 கோடி
 7. ஷிந்தோ – 3.0 கோடி
 8. யூதம் – 1.2 கோடி
 9. சீக்கியம் – 90 இலட்சம்
 10. சமணம் – 60 இலட்சம்
 11. பாபி மற்றும் பஹாய் நம்பிக்கைகள்
 12. சோறாஸ்ரியனிசம்

சமயங்கள் மற்றும் சமயப்பிரிவுகள் தொகு

கீழே தரப்பட்டுள்ள வகைப்படுத்தல், முடியக்கூடிய பல வகை வகைப்படுத்தல்களில் ஒன்று. சில பதிவுகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தடவை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

ஆபிரகாமிய சமயங்கள் தொகு

தென்னாசியாவில் (இந்தியத் துணைக்கண்டம்) தோற்றம் பெற்ற சமயங்கள் தொகு

கவனிக்க: யோகா என்பது இந்து தத்துவத்தின் ஒரு கிளையென்பதுடன், இந்து சமயத்துள் அடங்கும் பல்வேறு ஆன்மீகச் செயற்பாடுகளையும், நம்பிக்கைகளையும் மொத்தமாகக் குறிப்பதற்கான ஒரு சொல்லாகும்.

பாரசீகச் சமயங்கள் தொகு

கிழக்காசியாவில் தோற்றம் கொண்ட சமயங்கள் தொகு

ஆபிரிக்க-அமெரிக்க சமயங்கள் தொகு

பழங்குடி மக்களின் Pagan நம்பிக்கைகள் தொகு

See also: Animism, Goddess Worship, அஞ்ஞானி, ஷாமன் மதம்

தற்காலத்தில் தோற்றம் பெற்ற சமய மற்றும் ஆன்மீக சமயங்கள் தொகு

Nonsectarian and trans-sectarian religious movements and practices தொகு

Esotericism தொகு

Mysticism தொகு

Magic (religion) தொகு

சடங்கு தொகு

Organizations promoting கிறித்தவ ஒன்றிப்பு தொகு

Areligious or meta-religious points of view தொகு

Parody or mock religions தொகு

Fictional religions தொகு

இவற்றையும் பார்க்க தொகு