தூதரகங்களின் பட்டியல், இலங்கை

இது, கௌரவ தூதரகங்கள் தவிர்ந்த இலங்கை நாட்டு தூதரகங்களின் பட்டியல்.

இலங்கைத்தூதரகங்கள் அமைந்துள்ள நாடுகள்:
  இலங்கை
  தூதரகம் அல்லது உயர்பேராளர் ஆணையம்
  பிரதிநிதி அலுவலகம்
டோக்கியோவில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகம்

ஐரோப்பாதொகு

 
மாஸ்கோவில் உள்ள இலங்கை தூதரகம்

வட அமெரிக்காதொகு

தென் அமெரிக்காதொகு

ஆசியாதொகு

மத்திய கிழக்குதொகு

ஆப்பிரிக்காதொகு

ஓசியானியாதொகு

பன்முக அமைப்புகள்தொகு

வெளியிணைப்புகள்தொகு