முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட வாரிய அரங்கம்
LightsMohali.png
பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட வாரிய அரங்கம்
இந்தியாவின் கொடி இந்தியா
அரங்கத் தகவல்கள்
அமைவிடம் மொகாலி
அமைப்பு 1993
இருக்கைகள் 30,000
உரிமையாளர் பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட வாரியம்
குத்தகையாளர் பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட அணி (1993-இன்றுவரை)
கிங்க்ஸ் XI பஞ்சாப் (2008-இன்றுவரை)
முடிவுகளின் பெயர்கள் பவிலியன் முனை
நகர முனை
பன்னாட்டுத் தகவல்கள்
முதல் தேர்வு 10 - 14 டிசம்பர் 1994: இந்தியா எதிர் மேற்கிந்தியத் தீவுகள்
கடைசித் தேர்வு 19 - 23 டிசம்பர் 2008: இந்தியா எதிர் இங்கிலாந்து
முதல் ஒரு நாள் 22 நவம்பர் 1993: இந்தியா எதிர் மேற்கிந்தியத் தீவுகள்
கடைசி ஒருநாள் 8 நவம்பர் 2007: இந்தியா எதிர் பாகிஸ்தான்

14 பெப்ரவரி, 2009 இன் படி
மூலம்: கிரிக்கின்போ