முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட வாரிய அரங்கம்

பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட வாரிய அரங்கம்
LightsMohali.png
பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட வாரிய அரங்கம்
அரங்கத் தகவல்
அமைவிடம்மொகாலி
உருவாக்கம்1993
இருக்கைகள்30,000
உரிமையாளர்பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட வாரியம்
குத்தகையாளர்பஞ்சாப் துடுப்பாட்ட அணி (1993-இன்றுவரை)
கிங்க்ஸ் XI பஞ்சாப் (2008-இன்றுவரை)
முடிவுகளின் பெயர்கள்
பவிலியன் முனை
நகர முனை
பன்னாட்டுத் தகவல்
முதல் தேர்வு10 - 14 டிசம்பர் 1994:
 இந்தியா v  மேற்கிந்தியத் தீவுகள்
கடைசித் தேர்வு19 - 23 டிசம்பர் 2008:
 இந்தியா v  இங்கிலாந்து
முதல் ஒநாப22 நவம்பர் 1993:
 இந்தியா v  மேற்கிந்தியத் தீவுகள்
கடைசி ஒநாப8 நவம்பர் 2007:
 இந்தியா v  பாக்கித்தான்
As of 14 பெப்ரவரி 2009
Source: கிரிக்கின்போ