மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட வீடுகளின் தரவரிசை அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்கள்

இந்தியாவின் மாநிலங்களும்
ஆட்சிப்பகுதிகளும்
:
பரப்பளவு
மக்கள்தொகை
உயர்வான இடம்
ஜி.டி.பி
ம.வ.சு
வரி வருவாய்
வாக்காளர்கள்
சுருக்கம்
வளர்ச்சி விகிதம்
நோய் தடுப்பு
கல்வியறிவு
மின்சாரம்
தலைநகரங்கள்
ஊடக வெளிப்பாடு
பெயர் பிறப்பிடம்
எச்.ஐ.வி விழிப்புணர்வு
வீட்டு அளவு
குறைந்த எடை மக்கள்
வழிபாட்டு இடங்கள்
தொலைக்காட்சி உரிமை
போக்குவரத்து வலைப்பின்னல்
மின் திறன்
ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு
வாகன எண்ணிக்கை


மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட வீடுகளின் தரவரிசை அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்கள் என்ற இந்தப் பட்டியல் 2010ஆம் ஆண்டின்படி மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட வீடுகளின் தரவரிசை அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்களை பட்டியலிடுகிறது.

தரம் மாநிலம் மின்சாரம் (%)
1 இமாசல பிரதேசம் 98.4
2 கோவா 96.4
3 பஞ்சாப் 96.3
4 ஜம்மு காஷ்மீர் 93.2
5 மிசோரம் 92.3
6 சிக்கிம் 92.1
7 அரியானா 91.5
8 கேரளா 91
9 ஆந்திர பிரதேசம் 89.3
10 குஜராத் 89.3
11 தமிழ் நாடு 88.6
12 கர்நாடகா 88.4
13 மணிப்பூர் 87
14 மகாராஷ்டிரா 83.5
15 நாகலாந்து 82.9
16 உத்தராஞ்சல் 80
17 அருணாசல பிரதேசம் 76.9
18 மத்திய பிரதேசம் 71.4
19 சத்தீசுகர் 71.4
20 மேகாலயா 70.4
21 திரிபுரா 68.8
** இந்தியா 67.9
22 மேற்கு வங்காளம் 90.1
23 ராஜஸ்தான் 52.5
24 ஒரிசா 45.4
25 உத்தர பிரதேசம் 42.8
26 ஜார்க்கண்ட் 40.2
27 அசாம் 38.1
28 பீகார் 27.7

மேற்கோள்கள் தொகு