இந்தியத் தலைமை ஆளுநர்கள் மற்றும் வைஸ்ராய்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

ஐக்கிய இராச்சியம் இயற்றிய 1773, ஒழுங்கு முறைச் சட்டத்தின் கீழ் இந்தியத்துணைக் கண்டத்தில் செயல்படும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், கட்டுப்படுத்தவும், ஒருங்கிணைக்கவும் இந்தியத் தலைமை ஆளுநர் பதவி உருவாக்கப்பட்டது. முதலில் இந்தியத் தலைமை ஆளுநரின் அலுவலகம் கல்கத்தாவில் உள்ள வில்லியம் கோட்டையில் இயங்கியது.

1857 சிப்பாய் கிளர்ச்சிக்குப் பின்னர், 1858 முதல் இந்தியத் தலைமை ஆளுநர் பதவியின் பெயர் இந்திய வைஸ்ராய் என மாற்றப்பட்டது. இந்தியாவில் கம்பெனி ஆட்சி முறை ஒழிக்கப்பட்டது. ஐக்கிய இராச்சியத்தின் மன்னரின் ஆணைப்படி, இந்திய வைஸ்ராய் நியமிக்கப்பட்டார். வைஸ்ராயின் தலமை அலுவலகம் கல்கத்தாவிலிருந்த் தில்லிக்கு மாற்றப்பட்டது.

கானிங் பிரபு முதல் இந்திய வைஸ்ராய் ஆக 1858ல் தில்லியில் பதவி ஏற்றுக் கொண்டார்.

இந்தியத் தலைமை ஆளுநர்களும் வைசிராய்களும்தொகு

1774 முதல் 1950 முடிய பணியில் இருந்த இந்தியத் தலைமை ஆளுநர்களும், வைஸ்ராய்களும்:

 1. வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் (1774 -1785)
 2. ஜான் மெக்பெர்சன் (1785 - 1786)
 3. காரன்வாலிஸ் (1786 – 1793)
 4. ஜான் சோர் (1793 - 1797)
 5. அலூர்டு கிளார்க் (மார்ச், 1798 – மே, 1798)
 6. வெல்லஸ்லி (1798 – 1805)
 7. ஜார்ஜ் பார்லோ (1805 – 1807)
 8. முதலாம் மிண்டோ பிரபு (1807 – 1813)
 9. பிரான்சிஸ் ஹேஸ்டிங்ஸ் (1813 – 1823)
 10. வில்லியம் ஆமேர்ஸ்ட் பிரபு (1823 – 1828)
 11. வில்லியம் பென்டிங்கு பிரபு (1828 – 1836)
 12. ஜார்ஜ் ஈடன் (1836 – 1842)
 13. எல்லன்பரோ பிரபு (1842 – 1844)
 14. ஹென்றி ஹார்டிங்கே (1844 – 1848)
 15. டல்ஹவுசி பிரபு (1848 – 1856)
 16. கானிங் பிரபு (1856 - 1862)
 17. எல்ஜின் பிரபு (1862 – 1863)
 18. வில்லியம் டென்னிசன் (1863 – 1864)
 19. ஜான் லாரன்ஸ் (1864 – 1869)
 20. மாயோ பிரபு (1869 – 1872)
 21. தாமஸ் பாரிங் நார்த் புரூக் பிரபு (1872 - 1876)
 22. லிட்டன் பிரபு (1876 – 1880)
 23. ரிப்பன் பிரபு (1880 – 1884)
 24. டப்ரின் பிரபு (1884 – 1888)
 25. ஹென்றி பெட்டி (1888 – 1894)
 26. எல்ஜின் பிரபு ( 1894 – 1899)
 27. கர்சன் பிரபு (1899 – 1905)
 28. நான்காம் மிண்டோ பிரபு (1905 – 1910)
 29. ஹார்டிங் பிரபு (1911 – 1916)
 30. செம்ஸ்போர்டு பிரபு (1916 - 1921)
 31. ரீடிங் பிரபு (1921 - 1926)
 32. இர்வின் பிரபு (1926 - 1931)
 33. வெல்லிங்டன் பிரபு (1931 -l 1936)
 34. விக்டர் ஹோப், இரண்டாம் லின்லித்கொ பிரபு (1936 – 1943)
 35. ஆர்ச்சிபால்ட் வேவல் (1943 – 1947)
 36. மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு (பிப்ரவரி, 1947 – ஆகஸ்டு, 1947)
 37. மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு (இரண்டாம் முறை) (15 ஆகஸ்டு 1947 - 21 சூன் 1948)
 38. இராசகோபாலாச்சாரி (21 சூன் 1948 – 26 ஜனவரி 1950)

இதனையும் காண்கதொகு

அடிக்குறிப்புகள்தொகு