ஒ.ச.நே−04:00

(ஒசநே-4 இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

ஒ.ச.நே - 04:00 (UTC-04:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் -04:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும். இது பின்வரும் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒ.ச.நே - 04:00: நீலம் - சனவரி, ஆரஞ்சு - சூலை, மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

அத்திலாந்திக்குச் சீர் நேரம் தொகு

இது வடக்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது பின்வரும் பகுதிகளின் சீர் நேரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்பகுதிகள் அத்திலாந்திக்குப் பகலொளி நேரத்தினை (ஒ.ச.நே - 03:00) கோடைகாலத்தின்போது பயன்படுத்தும்.[1]

கீழை பகலொளி நேரம் தொகு

இது வடக்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போது பின்வரும் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. குளிர்காலத்தின்போது இப்பகுதிகள் ஒ.ச.நே - 05:00 (கீழை சீர் நேரம்) ஐ பயன்படுத்தும்.[2][3]

சீர் நேரம் (ஆண்டு முழுவதும்) தொகு

பின்வரும் பகுதிகள் ஒ.ச.நே - 04:00 ஐ சீர் நேரமாக ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்துகின்றன.[1]

கிழக்கு கரிபியன் பகுதி தொகு

ஐக்கிய அமெரிக்கா தொகு

மற்ற கரிபியன் பகுதிகள் தொகு

தென் அமெரிக்கா தொகு

வட அமெரிக்கா தொகு

சீர் நேரம் (தெற்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது மட்டும்) தொகு

தென் அமெரிக்கா தொகு

அன்டார்க்டிக்கா தொகு

 • அன்டார்க்டிக்காவின் சில நிலையங்கள்
  • பால்மர் நிலையம்[10]

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. 1.0 1.1 "அத்திலாந்திக்குச் சீர் நேரம்". 
 2. "கீழை பகலொளி நேரம்". 
 3. "கீழை சீர் நேரம்". 
 4. "கியூபா பகலொளி நேரம்". 
 5. "பொலிவியா நேரம்". 
 6. "கயானா நேரம்". 
 7. 7.0 7.1 "அமேசான் நேரம்". 
 8. "போக்லாந்து தீவுகள் நேரம்". 
 9. "பரகுவை நேரம்". 
 10. 10.0 10.1 "சிலி சீர் நேரம்". 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே−04:00&oldid=2461508" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது