ஒ.ச.நே−04:00

(ஒ.ச.நே - 04:00 இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

ஒ.ச.நே - 04:00 (UTC-04:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் -04:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும். இது பின்வரும் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒ.ச.நே - 04:00: நீலம் - சனவரி, ஆரஞ்சு - சூலை, மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

அத்திலாந்திக்குச் சீர் நேரம்தொகு

இது வடக்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது பின்வரும் பகுதிகளின் சீர் நேரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்பகுதிகள் அத்திலாந்திக்குப் பகலொளி நேரத்தினை (ஒ.ச.நே - 03:00) கோடைகாலத்தின்போது பயன்படுத்தும்.[1]

கீழை பகலொளி நேரம்தொகு

இது வடக்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போது பின்வரும் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. குளிர்காலத்தின்போது இப்பகுதிகள் ஒ.ச.நே - 05:00 (கீழை சீர் நேரம்) ஐ பயன்படுத்தும்.[2][3]

சீர் நேரம் (ஆண்டு முழுவதும்)தொகு

பின்வரும் பகுதிகள் ஒ.ச.நே - 04:00 ஐ சீர் நேரமாக ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்துகின்றன.[1]

கிழக்கு கரிபியன் பகுதிதொகு

ஐக்கிய அமெரிக்காதொகு

மற்ற கரிபியன் பகுதிகள்தொகு

தென் அமெரிக்காதொகு

வட அமெரிக்காதொகு

சீர் நேரம் (தெற்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது மட்டும்)தொகு

தென் அமெரிக்காதொகு

அன்டார்க்டிக்காதொகு

 • அன்டார்க்டிக்காவின் சில நிலையங்கள்
  • பால்மர் நிலையம்[10]

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. 1.0 1.1 "அத்திலாந்திக்குச் சீர் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/ast. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 2. "கீழை பகலொளி நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/edt. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 3. "கீழை சீர் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/est. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 4. "கியூபா பகலொளி நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/cdt-cuba. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 5. "பொலிவியா நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/bot. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 6. "கயானா நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/gyt. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 7. 7.0 7.1 "அமேசான் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/amt. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 8. "போக்லாந்து தீவுகள் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/fkt. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 9. "பரகுவை நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/pyt. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
 10. 10.0 10.1 "சிலி சீர் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/clt. பார்த்த நாள்: 24 மே 2015. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே−04:00&oldid=2461508" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது