திருச்சபையின் மறைவல்லுநர்

திருச்சபையின் மறைவல்லுநர் என்னும் பதம் பல்வேறு திருச்சபைகளால் தனிநபர்களுக்கு வழங்கப்படும் பட்டமாகும். இது அந்த நபர்களின் பங்களிப்பின் (பொதுவாக இறையியலில்) முக்கியத்துவத்தை உலகிற்கு உணர்த்த வழங்கப்படுவதாகும்.

புனித சிவெல்லி நகரின் இசிதோர், 7ஆஅம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மறைவல்லுநர்

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் தொகு

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இப்பட்டம், தன் எழுத்துக்களாலும், சேவையினாலும் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு பெறும் நன்மை விளைவித்த, கல்வியிலும், புனிதத்திலும் உயர்ந்த நபர்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்த மரியாதை மிக அரிதாகவே வழங்கப்படும், அவ்வாறு வழங்கப்படும் போதும், புனிதர் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும். இது திருத்தந்தையாலோ அல்லது கத்தோலிக்க பொதுச்சங்கங்களினாலோ வழங்கப்படலாம். ஆனாலும் இதுவரை எப்பொதுச்சங்கமும் மறைவல்லுநர் பட்டம் வழங்கியது இல்லை என்பது குறிக்கத்தக்கது.

 
புனித அவிலா தெரேசா (1515–1582)

2011-இன் படி, கத்தோலிக்க திருச்சபை 34 பேரை மறைவல்லுநர்களாக அறிவித்துள்ளது. அவர்களுள் பதினெழுவர் கிழக்கு-மேற்கு திருச்சபைகளின் பிளவின் முக்காலத்தவர்களாதலால் அவர்களை மறைவல்லுநர்களாக கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபையும் ஏற்கின்றது. (இவர்கள் கீழே உள்ள பட்டியளில் * குறியிடப்பட்டவர்கள்) மேலும் இப்படியலில் 8 பேர் கிழக்கிலும், 26 பேர் மேற்கிலும் வாழ்ந்தவர்கள். அவர்களுள் 3 பெண்கள் அடங்குவர். அம்மூவருள் அவிலாவின் புனித தெரேசா, லிசியே நகரின் புனித தெரேசா ஆகிய இருவரும் கார்மேல் சபைத் துறவியர் ஆவர். புனித சியன்னா நகர கத்ரீன் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கன்னி ஆவார். மேலும் அவர்களும் 1 திருதொண்டர், 10 குருக்கள், 12 ஆயர்கள், 4 பேராயர்கள் (இவர்களில் ஒருவர் கர்தினால் ஆயர்), 2 மறைமுதுவர், 2 திருத்தந்தையர்களும் அடங்குவர். 25 நபர்கள் ஐரோப்பாவையும், 3 பேர் ஆபிரிக்காவையும், 6 பேர் ஆசியாவையும் சேர்ந்தவர்கள்.

கத்தோலிக்க மறைவல்லுநர்களின் பட்டியல் தொகு

பெயர் பிறப்பு இறப்பு மறைவல்லுநராக உயர்த்தப்பட்டது இனம் பகுப்பு
புனித பெரிய கிரகோரி* 540 12, மார்ச்சு 604 1298 இத்தாலியர் திருத்தந்தை
புனித அம்புரோசு* 340 04, ஏப்ரல் 397 1298 இத்தாலியர் மிலான் நகரின் ஆயர்
புனித அகஸ்டீன், Doctor Gratiae (Doctor of Grace)* 354 28, ஆகத்து 430 1298 வட ஆப்பிரிக்கர் (பூர்வீகம்: இலத்தீன்) ஹிப்போ நகரின் ஆயர்
புனித ஜெரோம்* 347 (ca.) 30, செப்டம்பர் 420 1298 தால்மாடியர் குரு, துறவி
புனித யோவான் கிறிசோஸ்தோம்* 347 407 1568 சிரியன் (பூர்வீகம்: கிரேக்கர்) கான்ஸ்டன்டினோபிலின் பேராயர்
புனித பெரிய பசீல்* 330 01, சனவரி 379 1568 கப்படோசியர் (பூர்வீகம்: கிரேக்கர்) செசேரியாவின் ஆயர்
நசியான் கிரகோரி* 329 25, சனவரி 389 1568 கப்படோசியர் (பூர்வீகம்: கிரேக்கர்) கான்ஸ்டன்டினோபிலின் பேராயர்
புனித அத்தனாசியார்* 298 02, மே 373 1568 எகிப்தியர் (பூர்வீகம்: கிரேக்கர்) அலெக்சாந்திரியாவின் மறைமுதுவர் (Patriarch)
புனித தாமஸ் அக்குவைனஸ், Doctor Angelicus (Angelic Doctor), Doctor Communis (Common Doctor) 1225 07, மார்ச்சு 1274 1568 இத்தாலியர் குரு, இறையியலாளர், தொமினிக்கன் சபையினர்
புனித போனவெஞ்சர், Doctor Seraphicus (Seraphic Doctor) 1221 15, சூலை 1274 1588 இத்தாலியர் அல்பேனோ நகரின் ஆயர், இறையியலாளர், பிரான்சிஸ்கன் சபையினர்
புனித அன்சலேம், Doctor Magnificus (Magnificent Doctor) 1033 or 1034 21, ஏப்ரல் 1109 1720 இத்தாலியர் கேன்டர்பரி நகரின் பேராயர், ஆசீர்வதப்பர் சபையினர்
செவேலி நகர புனித இசிதோர்* 560 04, ஏப்ரல் 636 1722 எசுபானியர் செவேலி நகரின் ஆயர்
புனித பீட்டர் கிறிசோலோகு* 406 450 1729 இத்தாலியர் ரவேனா நகரின் ஆயர்
புனித பெரிய லியோ* 400 10, நவம்பர் 461 1754 இத்தாலியர் திருத்தந்தை
புனித பீட்டர் தமியான் 1007 21, பெப்ரவரி 1072 1828 இத்தாலியர் ஓஸ்தியா நகரின் கர்தினால் ஆயர், துறவி, ஆசீர்வதப்பர் சபையினர்
கிலேரிவாக்ஸ் நகர புனித பெர்நாது, Doctor Mellifluus (Mellifluous Doctor) 1090 21, ஆகத்து 1153 1830 பிரெஞ்சு நபர் குரு, O.Cist.
போய்டிலர்ஸ் நகர புனித ஹிலாரி* 300 367 1851 பிரெஞ்சு நபர் போய்தியர் நகரின் ஆயர்
புனித அல்போன்சுஸ் லிகோரி, Doctor Zelantissimus (Doctor Most Zealous) 1696 01, ஆகத்து 1787 1871 இத்தாலியர் சான்தா ஆகத்தா தே கோதி மரைமாவட்ட ஆயர், இரட்சகர் சபையின் நிறுவனர்
புனித பிரான்சிசு டி சேல்சு, Doctor Caritatis (Doctor of Charity) 1567 28, திசம்பர் 1622 1877 பிரெஞ்சு நபர் செனிவா நகரின் ஆயர்
அலெக்சாந்திரியா நகர புனித சிரில், Doctor Incarnationis (Doctor of the Incarnation)* 376 27, சூலை 444 1883 எகிப்தியர் அலெக்சாந்திரியாவின் மறைமுதுவர்(Patriarch)
எருசலேம் நகரின் புனித சிரில்* 315 386 1883 எருசலேம் எருசலேமின் ஆயர்
தமாஸ்கஸ் நகர புனித யோவான்* 676 05, திசம்பர் 749 1883 சிரியன் குரு, துறவி
வணக்கத்திற்குரிய புனித பீட்* 672 27, மே 735 1899 ஆங்கிலேயர் குரு, துறவி
புனித எபிரேம்* 306 373 1920 சிரியன் திருத்தொண்டர்
புனித பீட்டர் கனிசியு 1521 21, திசம்பர் 1597 1925 டச்சி நபர் இயேசு சபை குரு
சிலுவையின் புனித யோவான், Doctor Mysticus (Mystic Doctor) 1542 14, திசம்பர் 1591 1926 எசுபானியர் குரு, ஆன்ம ஞானி, கர்மேல் சபையின் நிறுவனர்
புனித ராபர்ட் பெல்லார்மின் 1542 17, செப்டம்பர் 1621 1931 இத்தாலியர் கபுஅ நகரின் பேராயர், இறையியலாளர், இயேசு சபையினர்
புனித பெரிய ஆல்பர்ட், Doctor Universalis (Universal Doctor) 1193 15, நவம்பர் 1280 1931 செருமானியர் ரேகின்ஸ்பர்க் நகரின் ஆயர், இறையியலாளர், தொமினிக்கன் சபையினர்
பதுவை மற்றும் லிஸ்பன் நகரின் புனித அந்தோனியார், Doctor Evangelicus (Evangelizing Doctor) 1195 13, சூன் 1231 1946 போர்த்துகேயர் குரு, பிரான்சிஸ்கன் சபையினர்
பிரின்டிசி நகர புனித லாரன்சு, Doctor Apostolicus (Apostolic Doctor) 1559 22, சூலை 1619 1959 இத்தாலியர் குரு, திருப்பீட தூதுவர், பிரான்சிஸ்கன் சபையினர்
அவிலாவின் புனித தெரேசா 1515 04, அக்டோபர் 1582 1970 எசுபானியர் இறைக்காட்சியாளர், கர்மேல் சபையின் நிறுவனர்
சியன்னா நகர புனித கத்ரீன் 1347 29, ஏப்ரல் 1380 1970 இத்தாலியர் இறைக்காட்சியாளர், தொமினிக்கன் சபையினர், அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கன்னியர்
லிசியே நகரின் புனித தெரேசா, Doctor Amoris (Doctor of Love) 1873 30, செப்டம்பர் 1897 1997 பிரெஞ்சு நபர் கர்மேல் சபைக் கன்னியர்
அவிலா நகரின் புனித யோவான் 1500 10, மே 1569 2012 எசுபானியர் குரு
பிங்கெனின் புனித ஹில்டெகார்ட் 1098 17, செப்டம்பர் 1179 2012 செருமானியர் பெனடிக்டன் துறவி, இசையமைப்பாளர், ஆதீனத்தலைவர்
புனித நாரெக் நகரின் கிரகோரி[1] 951 1003 பெப்ரவரி 23, 2015 துறவி, கவிஞர், மெய்யியலாளர், இறையியலாளர்

லுதரன் திருச்சபையில் தொகு

மறைவல்லுநர் (Doctor of the Church) என்னும் பதத்தை லுதரன் திருச்சபையினர் பயன் படுத்துவதில்லை. அவர்களின் திருவழிபாப்பி ஆண்டு அட்டவணையிலே Doctor என்னும் பதம் மார்ட்டின் லூதருக்கு வழங்கப்படும் போது, அது அவர் பெற்ற முனைவர் பட்டத்தையே குறிக்கும்.

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. McCarthy, Emer. "Pope Francis declares Armenian saint Doctor of the Church". Vatican Radio. பார்க்கப்பட்ட நாள் பெப்ரவரி 23, 2015. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
  • Holweck, F. G., A Biographical Dictionary of the Saint. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.

வெளி இணைப்புகள் தொகு