விக்கிப்பீடியா:தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஐக்கிய அமெரிக்க, கனடியப் பழங்குடிகள்

நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் நிரல்கள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலாவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

திட்டத் தகவல்கள் தொகு

தரவுகள் அட்டவணை தொகு

 • ஆங்கிலப் பெயர்
 • தமிழ்ப் பெயர்
 • இடம்
 • மொழி
 • மக்கள் தொகை
 • மக்கள் தொகை ஆண்டு
 • மேற்கோள்1
 • உரிமை-இழப்பு-இறுதி-ஆண்டு
 • மேற்கோள்2
 • இருப்பிடம்
 • இருப்பிட ஆட்சி வகை

மாதிரி உரை தொகு

{{{தமிழ்ப் பெயர்}}} ({{{ஆங்கிலப் பெயர்}}}) என்போர் {{{இடம்}}} பூர்வீகமாகக் கொண்ட, {{{மொழி}}} பேசும் பழங்குடி மக்கள் ஆவர். {{{மக்கள் தொகை ஆண்டு}}} கணக்கின் படி இவர்களின் மக்கள் தொகை சுமார் {{{மக்கள் தொகை}}} ஆகும்.{{{மேற்கோள்1}}} இவர்கள் {{{உரிமை-இழப்பு-இறுதி-ஆண்டு}}} இல் ஐக்கிய அமெரிக்க அரசின் முழுக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டார்கள்.{{{மேற்கோள்2}}} இன்று இவர்கள் பெரும்பாலும் {{{இருப்பிடம்}}} என்ற {{{இருப்பிட ஆட்சி வகை}}} வாழ்கிறார்கள்.

மாதிரிக் கட்டுரை தொகு

 • ஆங்கிலப் பெயர்: Navajo people
 • தமிழ்ப் பெயர்: நவயோ மக்கள்
 • இடம்: தென்மேற்கு ஐக்கிய அமெரிக்காவைப்
 • மொழி: நவயோ மொழி
 • மக்கள் தொகை: 300,048
 • மக்கள் தொகை ஆண்டு: 2011
 • மேற்கோள்1:
  <ref>[http://edrp.arid.arizona.edu/tribes.html "Arizona's Native American Tribes: Navajo Nation."] ''University of Arizona, Tucson Economic Development Research Program.'' Retrieved 19 Jan 2011.</ref>
 • உரிமை-இழப்பு-இறுதி-ஆண்டு: 1863
 • மேற்கோள்2:
  <ref>[http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/connections/hist-am-west/history5.html History of the American West, 1860-1920: Photographs from the Collection of the Denver Public Library] - Library of Congress. Retrieved Oct 28, 2012.</ref>
 • இருப்பிடம்: நவயோ நாடு
 • இருப்பிட ஆட்சி வகை: தன்னாட்சி நிலப்பகுதி

நவயோ மக்கள் (Navajo people) எனப்படுவர்கள் தென்மேற்கு ஐக்கிய அமெரிக்காவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட, நவயோ மொழி பேசும் பழங்குடி மக்கள் ஆவர். 2011 கணக்கின் படி இவர்களின் மக்கள் தொகை சுமார் 300,048 ஆகும்.[1] இவர்கள் 1863 இல் ஐக்கிய அமெரிக்க அரசின் முழுக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டார்கள்.[2] இன்று இவர்கள் நவயோ நாடு என்ற தன்னாட்சி நிலப்பகுதி இல் பெரும்பாலும் வசிக்கிறார்கள்.

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. "Arizona's Native American Tribes: Navajo Nation." University of Arizona, Tucson Economic Development Research Program. Retrieved 19 Jan 2011.
 2. History of the American West, 1860-1920: Photographs from the Collection of the Denver Public Library - Library of Congress. Retrieved Oct 28, 2012.