விக்கிப்பீடியா:ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

 கொள்கை தொழினுட்பம் அறிவிப்புகள் புதிய கருத்துக்கள் ஒத்தாசைப் பக்கம் 
குறுக்கு வழிகள்:
WP:VPT
WP:VP/T
WP:TECHPUMP
WP:PUMPTECH
ஆலமரத்தடிக்கு (தொழினுட்பம்) வருக! இங்கு விக்கிப்பீடியா தொழினுட்பம் குறித்த செய்திகள், அறிவிப்புகள், கொள்கை விளக்கங்கள், புதிய சிந்தனைகள், உதவிக் குறிப்புகள், தொழினுட்ப விவாதங்கள் போன்றவை இடம்பெறுகின்றன. நீங்களும் இப்பக்கத்தில் உங்கள் கருத்துகளைப் பிற பயனர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இந்தப் பக்கத்தில் இருக்கும் பழைய, முடிவடைந்த கலந்துரையாடல்கள் அவ்வப்போது இங்கிருந்து நீக்கப்பட்டுக் காப்பகத்தில் சேர்க்கப்பட்டு விடும் என்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். விக்கி மென்பொருளிலுள்ள வழுக்களை முறையிடுவதற்கு, பேப்ரிக்கேட்டரைப் பயன்படுத்தவும்..
  • இப்பகுதி தொடங்குவதற்கு முன் நடந்த உரையாடல்கள், இப்பகுப்பில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.
« பழைய உரையாடல்கள்

தொகுப்பு காப்பகம் (தொகுப்புகள்)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 2017 - 2018 - 2019Tech News: 2020-15தொகு

19:01, 6 ஏப்ரல் 2020 (UTC)

Editing news 2020 #1 – Discussion toolsதொகு

19:27, 8 ஏப்ரல் 2020 (UTC)

Tech News: 2020-16தொகு

15:30, 13 ஏப்ரல் 2020 (UTC)

Tech News: 2020-17தொகு

18:44, 20 ஏப்ரல் 2020 (UTC)

Technical maintenance plannedதொகு

Trizek (WMF), 18:01, 27 ஏப்ரல் 2020 (UTC)

Reminder: Technical maintenance planedதொகு

Trizek (WMF) 15:13, 29 ஏப்ரல் 2020 (UTC)

Tech News: 2020-19தொகு

16:59, 4 மே 2020 (UTC)

Tech News: 2020-20தொகு

20:40, 11 மே 2020 (UTC)

Tech News: 2020-21தொகு

17:18, 18 மே 2020 (UTC)

Tech News: 2020-22தொகு

14:17, 25 மே 2020 (UTC)

Tech News: 2020-23தொகு

22:30, 1 சூன் 2020 (UTC)

Tech News: 2020-24தொகு

21:11, 8 சூன் 2020 (UTC)

Tech News: 2020-25தொகு

21:36, 15 சூன் 2020 (UTC)

Editing news 2020 #2தொகு

20:33, 17 சூன் 2020 (UTC)

வடிவமைப்பு மாற்றம்தொகு

 
tamil wikipedia error screen shot

@Neechalkaran: மீடியாவிக்கியில் அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களால் போலும், தமிழ் விக்கிப்பீடியா பக்கங்களில் வடிவமைப்பு மாறியிருக்கிறது. கவனியுங்கள். பக்கத்தின் மேற்புறத்தில் எதுவும் தொகுக்கவோ, பிரதிபண்ணவோ முடியவில்லை.--Kanags \உரையாடுக 08:56, 18 சூன் 2020 (UTC)

எனக்கு இந்தப் படத்தில் காட்டியுள்ளது போன்ற பிழை வருகிறது ஸ்ரீ (✉) 11:52, 18 சூன் 2020 (UTC)
@Sridhar G: உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளில் மின்னல் (துவிங்கில்) கருவியை நீக்கி விடுங்கள்.--Kanags \உரையாடுக 23:49, 19 சூன் 2020 (UTC)
@Kanags: நன்றி. தற்போது சரியாகிவிட்டது. ஸ்ரீ (✉) 12:42, 20 சூன் 2020 (UTC)

மின்னல் கருவியை மேம்படுத்த வேண்டும். இடைமுக நிர்வாகி மாத்திரம் இதனைச் செய்ய முடியும். கவனிக்க @Neechalkaran மற்றும் Ravidreams: --AntanO (பேச்சு) 13:36, 21 சூன் 2020 (UTC)

வழுவிற்குக் காரணமாக இருக்கக்கூடிய இரு நிரல்களை மட்டும் இற்றை செய்துள்ளேன்.(அதிகமாக மொழிபெயர்ப்பு செய்துள்ளதால் எளிதில் அனைத்தையும் இற்றை செய்ய இயலவில்லை) மேலே காட்டியுள்ள வடிவமைப்பு வழு சரியாகியுள்ளது. வேறு ஏதேனும் பயன்பாட்டளவில் சிக்கல் இருந்தால் கூறுங்கள் மற்ற நிரல்களையும் இற்றை செய்கிறேன். -நீச்சல்காரன் (பேச்சு) 04:35, 25 சூன் 2020 (UTC)
நன்றி.--Kanags \உரையாடுக 07:50, 25 சூன் 2020 (UTC)
@Neechalkaran: மின்னலில் (முன்நிலையாக்கம்) கருவி வேலை செய்யவில்லை, அதை இற்றை செய்யுங்கள்.-- கௌதம் 💓 சம்பத் (பேச்சு) 14:13, 25 சூன் 2020 (UTC)

Tech News: 2020-26தொகு

18:48, 22 சூன் 2020 (UTC)

Tech News: 2020-27தொகு

16:30, 29 சூன் 2020 (UTC)

Tech News: 2020-28தொகு

20:18, 6 சூலை 2020 (UTC)

Editing news 2020 #3தொகு

12:55, 9 சூலை 2020 (UTC)

Tech News: 2020-29தொகு

16:29, 13 சூலை 2020 (UTC)