என் பயனர் பெட்டிகள்

இந்தப்பயனர் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இணைந்து 13 ஆண்டுகள், 2 மாதங்கள்,  1 நாள்.

ta

இந்தப் பயனரின் தாய்மொழி தமிழ் ஆகும்.

ta-2

இந்த பயனாளர் தமிழில் இடைப்பட்ட அளவில் பங்களித்து உதவமுடியும்.

இப்பயனர் பயர் பாக்சு பயன்படுத்துகிறார்
இப்பயனர் லிங்கின் பார்க்கின் ரசிகராவார்


அஸ்வின்


மணி 8.58am நாள் ஞாயிறு, 23 சூன் 2024 (IST). (reload)


வணக்கம். நான் தமிழ் விக்கிபபீடியாவிற்கு 2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பங்களித்து வருகிறேன். சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்த நான் தற்போது மும்பை மாநகரத்தில் வேலை செய்கின்றேன். இயந்திரப் பொறியியலில் பொறியியல் இளங்கலை படித்து முடித்து இன்ஃபோசிசில் சிஸ்டம்ஸ் பொறியியலராக முன்னர் வேலை செய்தேன். தற்போது இந்திய மேலாண்மை கழகம் இந்தூர் இல் மேலாண்மை பட்டம் பெற்று பிரைசுவாட்டர்ஹவுசுகூப்பர்சில் வேலை செய்துகொண்டிருக்கிறேன்.
என்னுடன் பேச....
லிங்டின்

தொடங்கிய கட்டுரைகள்
# பக்கத்தின் தலைப்பு நாள் மூல அளவு நடப்பு அளவு இணைப்புகள்
1 செக் குடியரசின் தேசிய நூலகம் 2020-04-12 06:46 3,757 3,822 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
2 ஹூக் லொரி 2020-04-12 05:51 15,519 6,904 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
3 ஹிமேஷ் படேல் 2020-04-11 16:08 1,969 1,995 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
4 லூக் ஹெம்ஸ்வர்த் 2020-03-02 16:19 2,957 2,910 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
5 டெஸ்சா தாம்ப்சன் 2020-03-01 17:37 2,044 2,342 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
6 ஜெப்ரி ரைட் 2020-03-01 17:24 2,706 2,706 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
7 வெஸ்ட்வொர்ல்டு (தொலைக்காட்சித் தொடர்) 2020-03-01 16:22 1,64,582 1,11,859 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
8 சிறந்த தயாரிப்பிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 13:04 2,357 2,357 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
9 சிறந்த ஒப்பனையிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 12:55 2,210 2,168 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
10 சிறந்த இசை கலவையிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 12:43 1,700 1,700 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
11 சிறந்த அசல் இசையிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 10:08 3,409 3,409 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
12 சிறந்த இசை இயக்கத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 09:39 2,135 2,135 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
13 சிறந்த அசல் பாட்டிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 08:55 2,214 2,214 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
14 சிறந்த உடை அமைப்பிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 08:16 2,491 2,491 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
15 சிறந்த ஆவண குறும்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-29 16:56 2,330 2,329 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
16 சிறந்த குறுந்திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-26 15:09 2,451 2,308 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
17 சிறந்த அசைவூட்ட குறுந்திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-26 14:56 2,196 2,196 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
18 சிறந்த ஆவணப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-25 14:56 2,504 2,504 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
19 சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான அகாதமி விருது 2020-02-24 16:13 2,959 2,959 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
20 சிறந்த திரை இயக்கத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-23 12:49 3,704 3,695 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
21 சான் பென் 2020-02-23 11:42 3,581 3,670 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
22 சிறந்த சர்வதேச திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-22 09:29 5,040 5,040 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
23 ட்ரூ கிரிட் (2010 திரைப்படம்) 2020-02-21 12:28 5,749 6,077 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
24 83ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-21 05:27 85,292 48,807 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
25 சிறந்த திரை வண்ணத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-20 14:53 2,438 2,353 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
26 சிறந்த அசல் திரைக்கதையிற்கான அகாதமி விருது 2020-02-19 12:44 2,615 2,615 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
27 சிறந்த தழுவிய திரைக்கதையிற்கான அகாதமி விருது 2020-02-18 16:21 4,657 4,815 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
28 ஹியூகோ (திரைப்படம்) 2020-02-17 16:51 6,861 6,861 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
29 ஐ.எசு.ஓ 3166-1 ஆல்ஃபா-3 2020-02-16 10:38 19,438 19,438 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
30 லுபிடா நியாங்கோ 2020-02-16 05:53 4,501 4,603 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
31 ஒக்டேவியா சுபென்சர் 2020-02-15 16:43 3,551 3,654 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
32 பில்லி கிறிசுடல் 2020-02-15 16:12 5,816 5,816 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
33 மூன்லைட்டு (2016 திரைப்படம்) 2020-02-15 15:46 7,807 7,954 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
34 கிறீன் புக் (திரைப்படம்) 2020-02-15 15:19 8,167 8,334 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
35 பர்னீ சாண்டர்சு 2020-02-15 13:31 9,583 9,577 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
36 எட் ஹாரிசு 2020-02-14 16:06 3,889 3,889 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
37 ரமீன் ஜவாடி 2020-02-13 17:20 3,437 3,437 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
38 தாண்டி நியூட்டன் 2020-02-13 16:05 2,853 2,853 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
39 லீசா ஜாய் 2020-02-13 14:12 2,525 2,525 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
40 84ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-12 18:07 75,053 50,037 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
41 அகாதமி ஆப் மோசன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்சஸ் 2020-02-12 17:13 2,768 2,768 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
42 த சேப் ஆஃப் வாட்டர் 2020-02-11 16:56 5,336 5,348 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
43 அலெக்சாண்டர் டெசுபிளாத் 2020-02-11 16:14 5,154 5,154 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
44 டாட் பிலிப்சு 2020-02-10 17:00 3,649 3,649 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
45 பாங் சூன்-ஹோ 2020-02-10 16:11 3,802 4,638 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
46 டால்பி திரையரங்கம் 2020-02-10 15:55 2,761 2,827 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
47 பிரைசுவாட்டர்ஹவுசுகூப்பர்சு 2020-02-10 15:33 4,943 5,004 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
48 92ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-09 16:17 25,498 32,392 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
49 ஜே. ஜே. ஏபிரகாம்சு 2020-02-09 15:49 4,161 4,161 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
50 ஆடம் மெக்கே 2020-02-09 14:30 2,968 3,113 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
51 பாரசைட்டு (2019 திரைப்படம்) 2020-02-09 14:06 6,656 9,042 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
52 மேரேஜ் ஸ்டோரி 2020-02-09 13:03 6,212 6,215 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
53 லிட்டில் வுமன் (2019 திரைப்படம்) 2020-02-09 12:44 5,433 5,413 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
54 ஜோஜோ ராபிட் 2020-02-09 10:25 6,818 6,818 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
55 ஆடம் டிரைவர் 2020-02-09 10:00 4,290 4,290 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
56 தி ஐரிஷ்மென் 2020-02-09 07:44 4,348 4,550 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
57 சாம் மெண்டெசு 2020-02-09 07:00 3,774 3,991 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
58 போர்டு எதிர் பெராரி 2020-02-09 06:39 4,922 4,922 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
59 ஜோக்கர் (2019 திரைப்படம்) 2020-02-08 13:22 5,474 7,477 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
60 91ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-08 11:36 24,343 17,457 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
61 90ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-06 18:58 15,902 16,286 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
62 ஸ்பிரிட்டட் அவே 2020-02-06 14:34 4,408 4,408 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
63 திராய் (திரைப்படம்) 2020-02-05 15:16 6,234 6,234 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
64 லுட்விக் கர்ரான்சன் 2020-02-03 08:01 3,902 3,886 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
65 மார்டின் டோனவன் 2020-02-03 05:54 2,254 2,236 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
66 சின்காபி இன்க். 2020-02-02 16:02 9,069 13,396 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
67 ஹொயிட் வேன் ஹொய்டெமா 2020-02-02 15:00 5,056 5,081 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
68 ஜெனிபர் லேம் 2020-02-02 05:56 2,153 2,153 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
69 எலிசபெத் டெபிக்கி 2020-02-02 05:24 13,317 13,317 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
70 எசுப்பானிய தேசிய நூலகம் 2020-02-01 16:12 4,271 4,271 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
71 ஜான் டேவிட் வாசிங்டன் 2020-02-01 15:18 3,084 3,084 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
72 கால் கடோட் 2020-01-30 18:01 7,235 7,235 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
73 பாபா யாகா 2020-01-16 12:07 2,159 2,159 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
74 ஒ.ச.நே + 06:00 2019-11-09 20:29 1,778 1,778 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
75 R-சொற்றொடர்களின் பட்டியல் 2019-07-02 10:30 14,064 14,071 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
76 S-சொற்றொடர்களின் பட்டியல் 2019-06-27 15:26 81 10,448 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
77 செயற்கைக் கதிரியக்க ஓரிடத்தான் 2019-06-18 10:00 1,077 1,116 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
78 ஐ.எசு.ஓ 3166-1 ஆல்ஃபா-2 2019-05-29 11:32 1,218 1,19,470 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
79 பாக்சு ஆபிசு மோசோ 2019-05-09 09:17 2,174 2,097 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
80 பாரத பெட்ரோலியம் 2019-05-05 11:13 5,051 5,214 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
81 பிலிப் எட்வர்ட் ஆன்டன் வான் லெனார்ட் 2019-05-05 09:46 9,090 9,099 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
82 நல்லூர் ஊராட்சி (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்) 2019-04-20 22:22 1,771 1,768 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
83 நெல்வாய் ஊராட்சி 2019-04-20 21:02 931 885 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
84 சிறுகோள்களின் பட்டியல் 2019-04-20 06:27 4,335 4,454 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
85 இந்திய இரயில்வேயினால் இயக்கப்படும் இரயில்களின் பட்டியல் 2019-04-20 04:58 13,273 13,698 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
86 இந்திய மேலாண்மை கழகம் இந்தூர் 2019-04-17 20:42 3,726 3,840 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
87 கிழக்கு இந்தியா 2017-11-01 07:40 5,730 6,654 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
88 தொழிலாளர் மேற்பார்வை கருத்தரங்கு, 1947 2017-05-01 04:52 13,966 13,966 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
89 ஸ்பாட்லைட் 2017-01-03 11:44 9,861 10,162 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
90 வானொலி ஒலிபரப்பு 2016-10-18 00:03 1,404 2,824 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
91 88ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2016-03-02 05:16 4,045 19,102 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
92 ரெட் (2010 திரைப்படம்) 2016-03-02 04:18 27,257 9,783 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
93 ரெட் (திரைப்படத் தொடர்) 2016-03-02 04:04 5,962 6,201 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
94 87ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2015-03-13 20:18 76,640 76,499 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
95 12 இயர்ஸ் எ சிலேவ் 2015-01-18 15:41 8,772 9,255 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
96 நியூ லைன் சினிமா 2015-01-11 14:17 2,766 3,404 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
97 86ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2014-03-03 10:39 3,709 38,060 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
98 சிறந்த துணை நடிகருக்கான அகாதமி விருது 2013-12-27 11:28 2,855 3,242 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
99 நெடுங்குழு 14 தனிமங்கள் 2013-12-07 14:08 1,480 12,239 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
100 நெடுங்குழு 16 தனிமங்கள் 2013-12-07 13:45 3,965 13,908 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
101 டி-வலயக்குழு 2013-12-06 13:58 10,278 10,256 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
102 நெடுங்குழு 12 தனிமங்கள் 2013-12-05 03:57 7,166 7,166 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
103 சிறந்த துணை நடிகைக்கான அகாதமி விருது 2013-12-02 17:50 2,545 3,012 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
104 சிறந்த இயக்குனருக்கான அகாதமி விருது 2013-12-02 17:35 3,352 3,476 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
105 சிறந்த நடிகைக்கான அகாதமி விருது 2013-12-02 17:00 3,028 3,545 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
106 சிறந்த நடிகருக்கான அகாதமி விருது 2013-12-02 16:47 3,218 4,051 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
107 அகாதமி விருதுகள் விழாக்களின் பட்டியல் 2013-12-02 12:46 28,141 46,961 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
108 பங்கீட்டு ஆரை 2013-12-01 13:38 9,990 9,936 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
109 போரான் குழுமம் 2013-11-29 04:41 4,584 4,643 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
110 அகம் (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்) 2013-11-10 14:03 684 713 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
111 மெய்ட்னீரியம் 2013-10-31 11:58 3,754 3,754 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
112 டார்ம்சிட்டாட்டியம் 2013-10-31 11:18 2,261 2,315 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
113 நொபிலியம் 2013-10-31 06:54 1,250 1,074 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
114 இலாரென்சியம் 2013-10-31 06:30 2,260 2,324 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
115 இரதர்ஃபோர்டியம் 2013-10-31 05:29 2,764 2,810 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
116 மெண்டலீவியம் 2013-10-26 05:17 1,546 1,609 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
117 சீபோர்கியம் 2013-10-26 04:54 1,499 1,647 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
118 பெர்க்கிலியம் 2013-10-26 03:04 1,201 1,315 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
119 இரோயன்ட்கெனியம் 2013-10-26 02:24 2,094 2,140 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
120 நெப்டியூனியம் 2013-10-25 16:26 2,197 2,404 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
121 நிகோனியம் 2013-10-25 15:59 4,582 6,023 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
122 பிளெரோவியம் 2013-10-25 15:22 3,561 3,345 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
123 லிவர்மோரியம் 2013-10-25 14:16 1,763 1,830 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
124 புரோடாக்டினியம் 2013-10-25 06:24 1,117 1,337 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
125 இலூட்டீசியம் 2013-10-25 03:09 1,016 1,291 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
126 தனிமக்குழுக்களின் பட்டியல் 2013-10-24 11:25 2,936 3,049 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
127 போரியம் 2013-10-23 01:58 4,845 6,698 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
128 அசுட்டட்டைன் 2013-10-21 13:59 2,275 11,939 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
129 ஆக்டினைடு 2013-10-17 08:23 7,085 17,229 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
130 நெடுங்குழு 15 தனிமங்கள் 2013-10-16 13:13 1,784 1,947 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
131 பிசுமத் 2013-10-16 12:33 2,128 14,315 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
132 19 2013-10-10 06:24 3,205 3,333 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
133 20கள் 2013-10-10 06:02 1,061 1,107 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
134 சாங்கோ அன்செயின்டு 2013-06-04 14:00 6,791 8,391 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
135 த டெயிலி டெலிகிராப் 2013-03-05 12:38 5,505 5,554 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
136 85ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2013-02-28 03:45 9,003 35,595 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
137 த மோட்டர்சைக்கிள் டைரீஸ் 2013-02-27 13:28 6,937 7,646 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
138 ஸ்கைஃபால் 2013-02-22 15:48 4,611 19,536 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
139 1633 2013-02-20 12:06 2,241 2,306 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
140 நார்தாம்ப்டன்சையர் துடுப்பாட்ட அணி தலைவர்களின் பட்டியல் 2013-02-17 12:54 2,978 3,076 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
141 இங்கிலாந்தின் ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டக்காரர்கள் பட்டியல் 2013-02-16 13:53 31,019 31,003 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
142 ஹாம்ப்சையர் துடுப்பாட்ட அணி தலைவர்களின் பட்டியல் 2013-02-16 13:12 3,190 3,317 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
143 1700 2013-02-13 13:25 2,405 7,296 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
144 1 E+9 மீ² 2013-02-09 04:32 47 5,057 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
145 1765 2013-02-08 14:22 3,521 3,047 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
146 1771 2013-02-08 13:18 2,878 2,901 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
147 1772 2013-02-08 13:10 4,377 2,624 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
148 1039 2013-02-08 12:55 2,517 1,021 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
149 1651 2013-02-08 05:29 3,119 4,290 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
150 1241 2013-02-08 05:24 2,913 1,390 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
151 1568 2013-02-08 04:50 3,500 2,198 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
152 1745 2013-02-08 04:40 5,276 2,076 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
153 1190 2013-02-08 02:31 3,282 1,747 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
154 1763 2013-02-08 01:34 4,753 3,620 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
155 1773 2013-02-07 13:02 2,616 2,639 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
156 1760 2013-02-07 12:49 4,950 3,180 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
157 1758 2013-02-06 14:34 5,410 4,013 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
158 1762 2013-02-06 13:48 4,222 2,494 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
159 1535 2013-02-06 13:43 4,145 4,546 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
160 ஆர்கோ (2012 திரைப்படம்) 2013-02-06 13:25 15,116 22,916 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
161 1774 2013-02-05 14:56 4,878 3,085 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
162 41 2013-02-05 13:14 1,093 1,202 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
163 62 2013-02-05 13:12 1,076 1,185 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
164 1735 2013-02-05 13:08 3,656 2,134 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
165 1483 2013-02-05 12:24 3,479 2,091 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
166 1637 2013-02-05 12:16 3,620 1,911 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
167 69 2013-02-04 15:31 2,898 2,687 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
168 த லாஸ்ட் கிங் ஆப் ஸ்காட்லாந்து (திரைப்படம்) 2013-02-04 14:34 5,387 4,941 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
169 1767 2013-02-04 14:08 2,698 2,716 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
170 பில்லி எல்லியட் (திரைப்படம்) 2013-02-04 13:33 3,753 3,756 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
171 வாக்காளர்கள் அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்களின் பட்டியல் 2012-12-25 12:35 12,363 12,336 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
172 இந்தியாவின் மாநிலங்கள் வாரியாகத் தெலுங்கு பேசும் மக்கள் 2012-12-25 11:59 2,893 3,001 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
173 இந்தியாவின் மாநிலங்கள் வாரியாக மலையாளம் பேசும் மக்கள் 2012-12-22 15:55 3,199 3,186 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
174 வால்-இ (திரைப்படம்) 2012-12-20 12:45 5,902 5,600 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
175 லிவிங் திங்ஸ் (இசைத் தொகுப்பு) 2012-12-19 09:33 6,227 5,733 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
176 அப் (திரைப்படம்) 2012-12-19 08:48 5,540 5,191 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
177 தாரியன் நாட்காட்டி 2012-12-19 01:48 32,156 32,126 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
178 1776 2012-12-01 01:34 5,437 5,932 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
179 ஞாயிற்றுக்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:17 3,152 2,294 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
180 சனிக்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:15 3,109 2,302 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
181 வெள்ளிக்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:08 3,089 2,240 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
182 வியாழக்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:05 3,128 2,310 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
183 புதன்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:04 3,371 8,168 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
184 செவ்வாய்க்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 01:58 3,227 2,409 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
185 திங்கட்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 01:54 3,155 2,333 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
186 சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 14:09 4,855 4,343 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
187 ஞாயிற்றுக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 08:33 6,830 5,871 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
188 வெள்ளிக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 08:29 6,318 5,436 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
189 வியாழக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 08:25 6,592 5,542 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
190 புதன்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 07:43 6,789 5,895 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
191 செவ்வாய்க்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 07:38 6,786 5,903 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
192 திங்கட்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 07:32 5,413 5,465 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
193 சனிக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 07:10 6,518 5,580 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
194 1777 2012-11-23 07:13 7,448 5,686 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
195 1779 2012-11-17 15:58 2,747 2,732 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
196 1784 2012-11-17 14:13 3,680 3,801 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
197 1785 2012-11-17 13:53 3,166 4,073 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
198 ஆங் லீ 2012-10-21 05:38 3,758 3,360 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
199 பீட்டர் ஜாக்சன் 2012-10-20 15:17 4,905 4,645 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
200 எ தௌசன்ட் சன்ஸ் (இசைத் தொகுப்பு) 2012-08-26 05:37 4,692 3,793 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
201 டாய் ஸ்டோரி 2 (திரைப்படம்) 2012-06-18 11:57 5,015 4,274 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
202 ஹான்ஸ் சிம்மர் 2012-04-18 04:49 5,315 4,478 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
203 1786 2012-04-15 12:04 3,530 3,758 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
204 1791 2012-04-15 07:41 3,223 3,250 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
205 வார்னர் புரோஸ். 2012-04-09 16:08 5,770 16,543 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
206 கேரி ஓல்ட்மன் 2012-04-07 05:01 12,345 11,982 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
207 ஜோசப் கார்டன்-லெவிட் 2012-04-07 02:09 3,197 3,084 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
208 லெட்டர்ஸ் பிரம் இவோ ஜிமா (திரைப்படம்) 2012-04-03 16:05 11,977 11,615 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
209 தி இன்கிரெடிபில்ஸ் 2012-04-02 12:50 6,006 5,336 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
210 டாய் ஸ்டோரி 3 (திரைப்படம்) 2012-04-02 12:19 7,306 7,119 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
211 சிறந்த அசைவூட்டத் திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2012-04-02 11:45 5,364 3,533 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
212 டாய் ஸ்டோரி (திரைப்படம்) 2012-04-01 10:15 5,867 5,225 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
213 ராட்டட்டூயி (திரைப்படம்) 2012-04-01 08:03 6,114 6,189 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
214 ஹாப்பி ஃபீட் (திரைப்படம்) 2012-04-01 07:48 4,593 4,323 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
215 பிராங்க் காப்ரா 2012-03-31 15:31 8,055 7,734 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
216 த பீட் தட் மை ஹார்ட் ஸ்கிப்பிடு (திரைப்படம்) 2012-03-29 13:25 3,671 3,315 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
217 பீட்டர் ஜாக்சன் (பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்) 2012-03-24 13:48 133 612 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
218 வால்லேஸ் அண்ட் கிராமிட்: த கர்ஸ் ஆப் த வேர்-ராப்பிட் (திரைப்படம்) 2012-03-22 15:27 6,031 5,234 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
219 அடோன்மண்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-22 12:48 5,615 5,061 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
220 த குயீன் (திரைப்படம்) 2012-03-22 12:16 5,129 4,951 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
221 ஜோனதன் நோலன் 2012-03-21 13:23 3,027 3,197 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
222 எம்மா தாமஸ் 2012-03-21 13:00 2,890 2,949 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
223 பேட்மேன் பிகின்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-21 12:16 5,864 30,411 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
224 த பிரஸ்டீஜ் (திரைப்படம்) 2012-03-20 14:23 4,888 15,456 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
225 த டார்க் நைட் ரைசஸ் 2012-03-20 13:34 6,129 20,800 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
226 இன்சாம்னியா (திரைப்படம்) 2012-03-20 12:39 4,034 4,192 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
227 பால்லோவிங் (திரைப்படம்) 2012-03-20 12:18 3,290 4,667 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
228 மெமன்டோ (திரைப்படம்) 2012-03-19 14:46 4,063 4,762 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
229 கிறிஸ்டோபர் நோலன் 2012-03-19 12:52 7,277 29,997 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
230 அப்பல்லோ 13 (திரைப்படம்) 2012-03-18 08:55 4,476 4,579 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
231 ரங்கோ (திரைப்படம்) 2012-03-18 05:12 4,556 4,745 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
232 பிளட் டைமன்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-18 02:21 4,774 3,931 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
233 ஆரி பாட்டர் அண்டு த டெத்லி அலோவ்சு - பாகம் 2 (திரைப்படம்) 2012-03-17 13:14 7,931 6,792 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
234 புரோக்பேக் மவுண்டன் 2012-03-16 17:48 6,867 5,094 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
235 த ஏவியேட்டர் (திரைப்படம்) 2012-03-16 06:26 6,429 6,035 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
236 த லார்டு ஆப் த ரிங்ஸ்: த பெலொசிப் ஆப் த ரிங் (திரைப்படம்) 2012-03-16 01:41 10,340 7,622 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
237 த லார்டு ஆப் த ரிங்ஸ்: த ரிடர்ன் ஆப் த கிங் 2012-03-15 15:11 9,845 7,428 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
238 ஜான் போர்டு 2012-03-15 12:34 6,300 5,791 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
239 லிட்டில் மிஸ் சன்ஷைன் (திரைப்படம்) 2012-03-14 13:26 5,803 5,156 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
240 ரோமன் போலான்ஸ்கி 2012-03-13 13:06 4,081 2,746 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
241 அமாதியஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-12 13:51 3,872 3,183 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
242 டுரைவிங் மிஸ் டைசி (திரைப்படம்) 2012-03-12 13:27 4,983 4,540 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
243 அவுட் ஆப் ஆப்பிரிக்கா (திரைப்படம்) 2012-03-12 12:08 5,717 5,698 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
244 த சைலன்ஸ் ஆப் த லாம்ப்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-11 15:50 5,485 3,926 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
245 டேன்சஸ் வித் வுல்வ்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-11 15:37 4,670 4,088 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
246 கோயிங் மை வே (திரைப்படம்) 2012-03-11 15:28 4,339 4,425 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
247 த லொஸ்ட் வீக்கென்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-11 14:51 4,542 4,566 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
248 மிசஸ் மினிவர் (திரைப்படம்) 2012-03-11 14:42 6,048 5,752 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
249 ஹாம்லெட் (திரைப்படம்) 2012-03-11 14:27 4,528 4,195 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
250 த பெஸ்ட் இயர்ஸ் ஆப் அவர் லைவ்ஸ் 2012-03-11 14:17 6,051 5,701 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
251 பிரம் ஹியர் டு இடர்னிட்டி (திரைப்படம்) 2012-03-11 14:05 6,417 5,933 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
252 ஆன் த வாடர்பிரன்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:52 5,518 5,182 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
253 ஆல் த கிங்ஸ் மென் (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:39 4,718 4,389 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
254 மார்ட்டி (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:28 4,553 4,849 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
255 அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 டேய்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:12 5,972 5,285 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
256 கிகி (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:00 4,455 4,281 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
257 த கிரேட்டஸ்ட் ஷோ ஆன் எர்த் (திரைப்படம்) 2012-03-11 11:11 4,639 4,240 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
258 ஆல் அபவுட் ஈவ் 2012-03-11 10:35 5,293 4,983 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
259 ஜென்டில்மேன்ஸ் அக்ரிமென்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-11 10:04 4,992 4,922 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
260 அன் அமெரிக்கன் இன் பாரிஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-11 05:40 5,219 4,702 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
261 சிறந்த திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2012-03-11 05:01 4,470 18,757 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
262 ஹொவ் கிரீன் வாஸ் மை வேல்லி (திரைப்படம்) 2012-03-10 16:34 5,858 5,408 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
263 அன்பர்கிவன் (திரைப்படம்) 2012-03-10 12:18 5,408 4,805 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
264 எ மேன் பார் ஆல் சீசன்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-10 11:01 4,988 4,759 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
265 இன் த ஹீட் ஒப் த நைட் (திரைப்படம்) 2012-03-09 14:17 4,465 4,217 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
266 மை பைர் லேடி (திரைப்படம்) 2012-03-09 14:03 4,388 3,477 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
267 ராக்கி (திரைப்படம்) 2012-03-07 12:47 4,581 4,346 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
268 லாரன்ஸ் ஒப் அரேபியா (திரைப்படம்) 2012-03-07 12:31 5,902 5,039 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
269 தி காட்பாதர் பாகம் II (திரைப்படம்) 2012-03-04 16:09 4,004 3,583 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
270 த பிரெஞ்சு கன்னக்சன் (திரைப்படம்) 2012-03-04 07:11 4,885 4,165 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
271 மிட்நைட் கவுபாய் 2012-03-04 07:01 4,410 3,799 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
272 டர்ம்ஸ் ஒப் என்டியர்மென்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 10:38 4,931 4,912 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
273 காசாபிலங்கா (திரைப்படம்) 2012-03-03 09:44 6,008 8,719 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
274 ஆர்டினரி பீபிள் (திரைப்படம்) 2012-03-03 09:25 4,548 4,480 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
275 த லைப் ஆப் எமிலி சோலா (திரைப்படம்) 2012-03-03 09:13 4,798 4,669 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
276 சேக்சுபியர் இன் லவ் (திரைப்படம்) 2012-03-03 08:13 6,547 5,929 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
277 அமெரிக்கன் பியூட்டி (திரைப்படம்) 2012-03-03 07:50 5,422 4,935 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
278 த கிரேட் சேய்க்பீல்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 05:54 4,450 4,149 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
279 முயுட்டிணி ஆன் த பவுண்டி (திரைப்படம்) 2012-03-03 04:54 6,000 5,237 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
280 இட் ஹாப்பன்டு ஒன் நைட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 02:29 5,479 4,870 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
281 ஆல் குவைட் ஆன் த வெஸ்டர்ன் பிரன்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 02:11 5,284 4,330 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
282 யூ கான்ட் டேக் இட் வித் யூ (திரைப்படம்) 2012-03-03 01:53 5,201 4,828 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
283 கான் வித் த விண்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 01:37 7,316 5,885 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
284 மில்லியன் டாலர் பேபி (திரைப்படம்) 2012-03-02 13:41 6,076 5,074 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
285 கிராஷ் (திரைப்படம்) 2012-03-02 13:29 4,808 4,089 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
286 த டிபார்ட்டட் (திரைப்படம்) 2012-03-02 13:15 5,048 4,915 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
287 நோ கண்ட்ரி பார் ஓல்ட் மென் (திரைப்படம்) 2012-03-02 13:00 5,072 32,340 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
288 த ஹர்ட் லாக்கர் 2012-03-02 12:47 4,788 4,405 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
289 சிகாகோ (திரைப்படம்) 2012-03-01 14:07 4,592 4,300 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
290 கவல்கேட் (திரைப்படம்) 2012-03-01 12:54 4,249 4,477 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
291 சிமார்ரான் (திரைப்படம்) 2012-03-01 12:35 3,066 2,843 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
292 த பிராட்வே மெலடி (திரைப்படம்) 2012-03-01 12:17 3,664 3,313 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
293 ரெபெக்கா (திரைப்படம்) 2012-02-29 13:27 4,055 5,933 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
294 கிராண்டு ஹோட்டல் (திரைப்படம்) 2012-02-29 13:05 3,760 3,559 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
295 கிரேமர் வர்சஸ் கிரேமர் (திரைப்படம்) 2012-02-28 12:23 4,753 3,840 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
296 த டியர் ஹண்டர் (திரைப்படம்) 2012-02-28 12:00 3,961 3,607 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
297 ஆந்திரப் பிரதேச மாவட்டங்களின் பட்டியல் 2012-02-27 13:12 7,553 1,691 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
298 ஆலிவர்! (திரைப்படம்) 2012-02-27 12:39 3,863 3,981 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
299 டாம் ஜோன்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-02-26 14:54 3,197 3,219 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
300 பேட்டன் (திரைப்படம்) 2012-02-26 12:34 3,873 3,515 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
301 த ஸ்டிங் (திரைப்படம்) 2012-02-26 12:17 3,637 3,263 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
302 நெடுங்குழு 7 தனிமங்கள் 2012-02-26 06:28 4,350 3,193 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
303 சல்லி புருதோம் 2012-02-26 05:51 4,838 3,468 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
304 பில்லா 2012-02-24 12:56 89 375 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
305 அண்ணீ ஹால் 2012-02-22 15:20 3,717 3,575 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
306 ரெயின் மேன் (திரைப்படம்) 2012-02-22 14:06 3,651 3,613 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
307 நெடுங்குழு 6 தனிமங்கள் 2012-02-19 07:21 4,621 12,907 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
308 நெடுங்குழு 5 தனிமங்கள் 2012-02-19 07:07 4,482 3,362 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
309 த அபார்ட்மென்ட் 2012-02-19 02:05 3,196 4,725 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
310 டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் கதாப்பாத்திரங்களின் பட்டியல் 2012-01-25 15:12 95,084 96,232 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
311 பிங்க் ஃபிலாய்டின் ஆரம்ப காலங்கள் 2012-01-23 13:13 59,954 58,664 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
312 பிரண்ட்ஸ் கதாப்பாத்திரங்களின் பட்டியல் 2012-01-23 12:21 26,296 26,210 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
313 தி பிக் பேங் தியரி கதாப்பாத்திரங்களின் பட்டியல் 2012-01-23 11:37 15,560 15,350 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
314 நெடுங்குழு 11 தனிமங்கள் 2012-01-08 10:58 3,365 12,035 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
315 1600கள் 2011-12-17 02:40 909 971 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
316 1700கள் 2011-12-17 02:37 870 991 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
317 1710கள் 2011-12-17 02:37 1,513 1,555 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
318 1797 2011-12-13 02:22 3,393 3,449 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
319 மினிட்ஸ் டு மிட்நைட் (இசைத் தொகுப்பு) 2011-12-08 07:11 18,200 17,691 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
320 மீடியோரா (இசைத் தொகுப்பு) 2011-12-08 03:46 13,561 13,129 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
321 ஹைப்ரிட் தியரி (இசைத் தொகுப்பு) 2011-12-08 03:07 11,718 11,195 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
322 லூட்விக் குயிட் 2011-11-20 01:36 2,638 3,669 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
323 ரான் ஹவர்டு 2011-11-20 01:03 2,267 3,005 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
324 1807 2011-08-17 01:35 1,630 4,962 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
325 பாபெல் (திரைப்படம்) 2011-06-17 01:25 4,453 4,506 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
326 விங்ஸ் (திரைப்படம்) 2011-06-17 00:28 4,102 4,878 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
327 ராஜலட்சுமி தொழில்நுட்பக் கல்லூரி 2011-05-25 01:02 1,533 1,671 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
328 திருநெல்வேலி மருத்துவக்கல்லூரி 2011-05-25 00:38 3,378 3,274 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
329 1809 2011-05-24 01:33 1,017 4,293 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
330 1800 2011-05-24 01:12 1,418 5,317 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
331 4-ஆம் நூற்றாண்டு 2011-05-23 02:01 3,518 1,902 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
332 3-ஆம் நூற்றாண்டு 2011-05-23 01:39 4,151 2,401 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
333 10கள் 2011-05-23 01:08 1,679 813 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
334 8 2011-05-23 00:59 2,524 2,662 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
335 7 2011-05-23 00:42 3,087 3,237 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
336 குவிப்பில் தீவு 2011-05-12 01:06 421 778 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
337 சாகர் தீவு 2011-05-12 00:53 113 3,838 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
338 பட்டாபிராம் 2011-05-11 00:14 359 1,828 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
339 வேப்பம்பட்டு 2011-05-10 23:57 1,497 3,249 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
340 சிகாகோ பெருந்தீ 2011-05-06 11:46 7,298 6,717 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
341 கிரான்ட் பூங்கா (சிகாகோ) 2011-05-05 14:06 10,042 9,673 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
342 மிச்சிகன் அவென்யூ (சிகாகோ) 2011-05-05 13:17 4,203 4,306 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
343 மில்லெனியம் பூங்கா 2011-05-01 02:43 12,631 10,592 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
344 7 உலக வர்த்தக மையம் 2011-05-01 00:48 2,325 2,804 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
345 ஜெப்ரி டூபின் 2011-05-01 00:30 2,787 3,925 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
346 பென்விக் தீவின் கலங்கரை விளக்கு 2011-04-29 01:42 4,353 4,697 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
347 அர்ஜன்டைன் ஓவியங்கள் 2011-04-29 01:17 1,969 4,941 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
348 குணால் நாயர் 2011-04-29 00:17 5,693 4,019 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
349 பெண்கள் கிறித்தவக் கல்லூரி 2011-04-25 00:26 793 1,252 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
350 அலெக்சாண்டர் செமியோனவ் 2011-04-24 14:10 1,333 1,987 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
351 அலெக்சாண்டர் சவீனொவ் 2011-04-22 23:47 1,100 4,160 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
352 அலெக்சாண்டர் புஷ்னின் 2011-04-22 23:41 1,159 2,541 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
353 சீனாவின் வடக்குப் பல்கலைக்கழகம் 2011-04-22 23:35 1,928 2,327 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
354 அரசு பொறியியல் கல்லூரி, சேலம் 2011-04-22 22:47 699 1,630 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
355 கிருத்தவ மருத்துவக் கல்லூரி 2011-04-22 22:20 2,064 5,985 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
356 ஆல்பா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 2011-04-22 22:15 847 1,659 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
357 கீழ்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி 2011-04-22 01:58 456 1,878 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
358 மதராசு மருத்துவக் கல்லூரி 2011-04-22 01:51 1,127 4,659 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
359 இசுடான்லி மருத்துவக் கல்லூரி 2011-04-22 01:41 631 5,743 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
360 ஆர். எம். கே பொறியியல் கல்லூரி 2011-04-22 01:13 433 2,068 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
361 சிவ சுப்ரமணிய நாடார் பொறியியல் கல்லூரி 2011-04-22 01:04 415 7,495 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
362 பனிமலர் பொறியியல் கல்லூரி 2011-04-22 00:35 647 1,762 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
363 ஜேப்பியார் பொறியியல் கல்லூரி 2011-04-22 00:23 374 2,707 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்

விக்கிப்பீடியா பணிகள்

செய்து முடித்தவை

  • பிறப்புகள் மற்றும் இறப்புகள் பகுப்புகளுக்கு navigation box ஐ உருவாக்குதல் சேர்த்தல்
  • ஆண்டு வாரியாக அரசியல், விளையாட்டுக்கள் மற்றும் தேர்தல் பகுப்புகளை உருவாக்குதல்
  • Aswnbot ஐ பயன்படுத்தி தமிழ்த் திரைப்படங்களை ஒழுங்குப்படுத்துதல்
  • Aswnbot ஐ பயன்படுத்தி துடுப்பாட்டகாரர்கள் கட்டுரைகளில் சிறுதிருத்தங்கள்
  • சிறந்த படத்திற்கான அகாதமி விருது
  • கிறிஸ்டோபர் நோலன் திரைப்படங்கள்


செய்துக் கொண்டிருப்பவை

(வார்ப்புருக்களுக்கு தேவையான கட்டுரைகளையும் சேர்த்து உருவாக்குதல்)


செய்ய வேண்டியவை

(வார்ப்புருக்களுக்கு தேவையான கட்டுரைகளையும் சேர்த்து உருவாக்குதல்)

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Aswn&oldid=2989985" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது