புதன்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு

இது புதன்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டுகளுக்கான நாட்காட்டி ஆகும். (உ.ம். கிரிகோரியன் ஆண்டு 1986, 1997, 2003, 2014 மற்றும் 2025[1] அல்லது ஜூலியன் ஆண்டு 1903)


ஜனவரி
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
பெப்ரவரி
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
மார்ச்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ஏப்ரல்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
மே
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ஜூன்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ஜூலை
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ஆகஸ்ட்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
செப்டம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
அக்டோபர்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
நவம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
டிசம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
சாதாரண ஆண்டுகள் துவங்கும் நாட்கள்: திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு
நெட்டாண்டுகள் துவங்கும் நாட்கள்: திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு
ஆயிரமாண்டு நூற்றாண்டு கிரிகோரியன் ஆண்டு[1]
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 18ம் நூற்றாண்டு: 1749 1755 1766 1777 1783 1794 1800
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 19ம் நூற்றாண்டு: 1806 1817 1823 1834 1845 1851 1862 1873 1879 1890
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 20ம் நூற்றாண்டு: 1902 1913 1919 1930 1941 1947 1958 1969 1975 1986 1997
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 21ம் நூற்றாண்டு: 2003 2014 2025 2031 2042 2053 2059 2070 2081 2087 2098
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 22ம் நூற்றாண்டு: 2110 2121 2127 2138 2149 2155 2166 2177 2183 2194 2200
ஆயிரமாண்டு நூற்றாண்டு ஜூலியன் ஆண்டு[2]
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 19ம் நூற்றாண்டு: 1802 1813 1819 1830 1841 1847 1858 1869 1875 1886 1897
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 20ம் நூற்றாண்டு: 1903 1914 1925 1931 1942 1953 1959 1970 1981 1987 1997
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 21ம் நூற்றாண்டு: 2009 2015 2026 2037 2043 2054 2065 2071 2082 2093 2099
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 22ம் நூற்றாண்டு: 2110 2121 2127 2138 2149 2155 2166 2177 2183 2194 2200

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. 1.0 1.1 "A common year beginning on Wednesday", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, webpage: HTMcal[தொடர்பிழந்த இணைப்பு].
  2. "Calendar in year 1810 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1810 (Romania used Julian in 1919, when Russia adopted Gregorian).