திங்கட்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு

இது திங்கட்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டுகளுக்கான நாட்காட்டி ஆகும். (உ.ம். கிரிகோரியன் ஆண்டு 1990, 2001, 2007 and மற்றும் 2018[1] ஜூலியன் ஆண்டு 1918)


ஜனவரி
தி செ பு வி வெ ஞா
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
பெப்ரவரி
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
மார்ச்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ஏப்ரல்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
மே
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ஜூன்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ஜூலை
தி செ பு வி வெ ஞா
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ஆகஸ்ட்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
செப்டம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
அக்டோபர்
தி செ பு வி வெ ஞா
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
நவம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
டிசம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
சாதாரண ஆண்டுகள் துவங்கும் நாட்கள்: திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு
நெட்டாண்டுகள் துவங்கும் நாட்கள்: திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு
ஆயிரமாண்டு நூற்றாண்டு கிரிகோரியன் ஆண்டு[1]
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 19ம் நூற்றாண்டு: 1810 1821 1827 1838 1849 1855 1866 1877 1883 1894 1900
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 20ம் நூற்றாண்டு: 1906 1917 1923 1934 1945 1951 1962 1973 1979 1990
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 21ம் நூற்றாண்டு: 2001 2007 2018 2029 2035 2046 2057 2063 2074 2085 2091
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 22ம் நூற்றாண்டு: 2103 2114 2125 2131 2142 2153 2159 2170 2181 2187 2198
ஆயிரமாண்டு நூற்றாண்டு ஜூலியன் ஆண்டு[2]
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 19ம் நூற்றாண்டு: 1806 1817 1823 1834 1845 1851 1862 1873 1879 1890
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 20ம் நூற்றாண்டு: 1901 1907 1918 1929 1935 1946 1957 1963 1974 1985 1991
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 21ம் நூற்றாண்டு: 2002 2013 2019 2030 2041 2047 2058 2069 2075 2086 2097
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 22ம் நூற்றாண்டு: 2103 2114 2125 2131 2142 2153 2159 2170 2181 2187 2198

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. 1.0 1.1 "A common year beginning on Monday", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, webpage: HTMcal[தொடர்பிழந்த இணைப்பு].
  2. "Calendar in year 1810 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1810 (Romania used Julian in 1919, when Russia adopted Gregorian).