வெள்ளிக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு

இது வெள்ளிக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டுகளுக்கான நாட்காட்டி ஆகும். (உ.ம். கிரிகோரியன் ஆண்டு 1993, 1999, 2010 மற்றும் 2021[1] ஜூலியன் ஆண்டு 1910)


ஜனவரி
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
பெப்ரவரி
தி செ பு வி வெ ஞா
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
மார்ச்
தி செ பு வி வெ ஞா
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ஏப்ரல்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
மே
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ஜூன்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ஜூலை
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ஆகஸ்ட்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
செப்டம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
அக்டோபர்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
நவம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
டிசம்பர்
தி செ பு வி வெ ஞா
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
சாதாரண ஆண்டுகள் துவங்கும் நாட்கள்: திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு
நெட்டாண்டுகள் துவங்கும் நாட்கள்: திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு
ஆயிரமாண்டு நூற்றாண்டு கிரிகோரியன் ஆண்டு[1]
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 19ம் நூற்றாண்டு: 1802 1813 1819 1830 1841 1847 1858 1869 1875 1886 1897
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 20ம் நூற்றாண்டு: 1909 1915 1926 1937 1943 1954 1965 1971 1982 1993 1999
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 21ம் நூற்றாண்டு: 2010 2021 2027 2038 2049 2055 2066 2077 2083 2094 2100
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 22ம் நூற்றாண்டு: 2106 2117 2123 2134 2145 2151 2162 2173 2179 2190
ஆயிரமாண்டு நூற்றாண்டு ஜூலியன் ஆண்டு[2]
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 19ம் நூற்றாண்டு: 1809 1815 1826 1837 1843 1854 1865 1871 1882 1893 1899
2ஆம் ஆயிரமாண்டு: 20ம் நூற்றாண்டு: 1910 1921 1927 1938 1949 1955 1966 1977 1983 1994
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 21ம் நூற்றாண்டு: 2005 2011 2022 2033 2039 2050 2061 2067 2078 2089 2095
3ஆம் ஆயிரமாண்டு: 22ம் நூற்றாண்டு: 2106 2117 2123 2134 2145 2151 2162 2173 2179 2190

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. 1.0 1.1 "A common year beginning on Friday", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, webpage: HTMcal[தொடர்பிழந்த இணைப்பு].
  2. "Calendar in year 1810 (Russia)" (Julian calendar, starting Tuesday), webpage: Julian-1810 (Romania used Julian in 1919, when Russia adopted Gregorian).