விக்கிப்பீடியா:தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்

நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் நிரல்கள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலாவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

இந்தப் பக்கம் தானியங்கிகளுக்கு அனுமதி பெறுவதற்கான பக்கம். அனுமதி தானியங்கிக் கொள்கைக்கு இணங்க வழங்கப்படும். This is a page for requesting work to be done by bots per the standard bot policy.

== Bot/தானியங்கி அனுமதி ==
* BotName/தானியங்கியின் பெயர்:
* Purpose/நோக்கம்:
* Owner/உரிமையாளர்:
* Decision/முடிவு:


தொகுப்பு
1 |

தற்போதைய வேண்டுகோள்கள்

தொகு

Bot/தானியங்கி அனுமதி - CampWiz Bot

தொகு
 • BotName/தானியங்கியின் பெயர்: CampWiz Bot
 • Purpose/நோக்கம்: Notify submitter about evaluations, notify (subscribed) judges about new submission, notify (subscribed) users about the statistics of ongoing campaigns on CampWiz tool.
 • Owner/உரிமையாளர்: Nokib Sarkar (பேச்சு)
 • Decision/முடிவு:

Function details

தொகு

This bot is a part of the tool CampWiz which assists organizers of various edit-a-thon to host, manage campaign, evaluate submissions, publish results (As of now, about 40 campaigns were hosted and 4500+ articles were submitted through this tool). One of its sibling tool helps organizers to generate a list of articles which are not present on their wiki based on topic (As of now, 233636+articles in 150+ lists were harvested). One of our main targets was to reduce the security issue and liability along with privacy issue. As such, this tool uses a single bot account to interact with mediawiki which eliminates the need of storing the user's access token on the server. As of now, the bot would perform the following tasks. In order to prevent spamming, all the edits on user talk pages would be done by batch hourly, rather than immediately.

 1. trackingTemplate: This bot would add a template (configured by the campaign organizers) on the talk page of an article if it does not already exist, whenever that article is submitted into a campaign.
 2. notifyEvaluation: This bot would add a message on submitter's talk page if any of his submissions get any evaluation by the judge (including any note that judge left).
 3. notifyNewSubmission (opt-in only): This bot would add a message containing new submission that were added on the talk page of the user who volunterily consented to have updates.
 4. notifyStatistics (opt-in only): This bot would periodically give statistics update about the campaign the user opted-in. (For future reference)

To demonstrate the functionalities, please look at the edits on mrwiki. All the templates that the bot uses should be localized too. These are:

Clarifications
தொகு
 • I would like to point a couple of clarifications before bureaucrats:
  • It appears that you may not be familiar with Tamil, and I'm concerned about how you plan to proceed. Please note that immature machine translations could lead to deletion of content and potential user bans.
  • Many edit-a-thons utilize additional tools for campaign management, submission evaluation, etc. I'm curious to understand how your bot differs from existing tools and whether there is a risk of duplication or contradiction.
  • Your PrefixIndex pages does not give any sense and you shouldn't have created before the approval. @Sundar: --AntanO (பேச்சு) 06:00, 6 ஏப்பிரல் 2024 (UTC)[பதிலளி]
@AntanO: Thank you very much for asking.
 1. Yes, I am not familiar with Tamil language, I know Bangla (my mother tongue) and English with some verbal Hindi/Urdu. But, as far as I am concerned, the bot would not add any content to any article (it would not edit on main namespace). It would only work with User Talk and Talk namespace. So, if the templates that I mentioned (using the Special:PrefixIndex) are translated (and localized) correctly, there would be no case of machine translation. Because, the bot would just copy paste those translated templates (and, the templates would be translated by human).
 2. Your second concern is answered in the following segments:
  1. Why CampWiz Different?: CampWiz is a edit-a-thon management tool for submission and evaluation, like other existing tools. But this tool has the ability to determine what is the contribution (added) of the submitter in the article, not total statistics. For example, if any article has 399 bytes and User A adds 1 byte, other tools would be happy that the article is now 400 bytes and the article is eligible for submission. But, CampWiz would consider only the 1 byte User A added and there, need to add more 399 bytes to be considered eligible. There are other features as well which would make the reply lengthy.
  2. Risk of Duplication: This bot is the only bot that would handle all the maintenance task of the CampWiz tool. Whenever we need any bot account (e.g for speed, anonymity etc), we would be using this bot account. Therefore, the bot would never contradict with itself. In case of duplication, for testing purpose, there would be two or three duplication (same user would receive the same updates multiple times). Because, for testing out, I would set the bot in a reset mode to check its consistency. After that testing, no duplication would be done.
 3. As far as I know, any bot is allowed to edit its user namespace and its operator's user namespace even without being approved. The templates are located within the bots user namespace, therefore, as far as I am concerned, I did not violate any Bot Policy. But if your local bot policy or convention differs, please let it be an honest mistake.
For some context, Please look at some conversation with Neechalkaran here. Nokib Sarkar (பேச்சு) 08:37, 6 ஏப்பிரல் 2024 (UTC)[பதிலளி]