விக்கிப்பீடியா:பைவிக்கிதானியங்கி

நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் நிரல்கள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலாவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

பைவிக்கித்தானியங்கி என்பது விக்கிமீடியாவில் காணப்படும் தானியங்கிகளில் ஒரு வகையான தானியங்கி ஆகும். இது பைத்தான் நிரலாக்க மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது command prompt மூலம் இயங்குவதால் தமிழ் விக்கியில் பயன்படுத்த நீங்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கலாம். இருப்பினும் அவற்றிற்கான தீர்வுகளையும் கீழே காண்பதன் மூலம் சில தெளிவுகள் பிறக்கும். அதுமட்டுமன்றிச் சில நிரல்களைப் பயன்படுத்தும் முறையையும் இங்குக் காணலாம். கீழுள்ள நிரல்களைப் பயன்படுத்துகையில் நீங்கள் விண்டோசு இயங்குதளத்தினைப் பயன்படுத்தினால் python என்பதை நீக்கி command prompt type எனத் தருக.

தமிழ் நுட்ப பயன்பாடுகள்

தொகு
முனையத்தில் தமிழ் பயன்பாடு
PAWS
 1. முனையத்தில் தமிழ் மொழியை தெளிவாகப் படிக்கவும், உள்ளீடு செய்யவும் கே டீ ஈ புலத்தில், கொன்சோல் பயன்படுத்துதல் சிறப்பாக இருக்கும். இதனால் தமிழை இணையப்பக்கத்தில் படிப்பது, எழுதுவது போல எளிமையாக பயன்படுத்த முடியும்.
 2. இலினக்சு இயக்குதளத்திற்கு நீங்கள் புதியவர் எனில், இலினக்சு மின்டு பயன்படுத்தினால், வின்டோசு இயக்குதளம் போலவே இருக்கும்.
 3. தமிழில் உள்ளீடு செய்ய ibus-m17n நிறுவிக் கொண்டு பயன்படுத்துதல் எளிது.
  முனையக்கட்டளை: sudo apt-get install ibus ibus-m17n m17n-db m17n-contrib ibus-gtk fonts-taml fonts-samyak-taml fonts-lohit-taml

நிரல்கள்

தொகு
 • mw:Manual:Pywikibot/Scripts என்ற பக்கத்தில், விக்கிமீடிய நிரல் தொகுப்புகளைக் காணலாம். இவைகளில், தமிழ் மொழிக்கான மாற்றங்கள் செய்து பயன்படுத்தலாம்.

add_text.py

தொகு

மேலதிகத் தகவலுக்கு [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot/add_text.py இங்கு செல்லவும். நீங்கள் கட்டுரைகளில் மாற்றம் மேற்கொள்ள add_text.py பயன்படுத்தினால் கீழ்வரும் யுக்தியை கையாளவும்.

 • மனிதன் என்ற கட்டுரையில் தமிழ் என்ற சொல்லை இணைக்க வேண்டுமாயின். இதற்கு முன் command prompt type செய்யும் fileஐ (test.txt) compat அல்லது core இன் உள் உருவாக்கி அதனை UTF-8 செமிக்குக. (விக்கிப்பீடியாவின் தேவையான கட்டுரைக்கு சென்று தேடுதல் பெட்டகத்தில் தமிழ் யூனீகோட் உள்ளீட்டை இட்டால், உலாவியின் முகவரிப்பட்டியில் யூனிகோட் தமிழுக்கு நிகரான Hexadecimal Code URLஇல் கிடைக்கும். இதனை -page மற்றும் -cat என்பவற்றிற்கு பயன்படுத்துக.)
python add_text.py -page:%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AE%A9%E0%AF%8D -textfile:test.txt
இதில் test.txt என்ற fileஇல் தமிழ் என்ற சொல்லை இட்டால் மனிதன் என்ற கட்டுரையில் அது இணைக்கப்படும்.

பயனர் நிரல்

தொகு
 • பைவிக்கிபாட் (pywikibot) என்ற பைத்தானின் நூற்கட்டகத்தினை பைத்தான்3 அடிப்படையில், நமது தேவைகளுக்கு ஏற்ப எழுதலாம். எடுத்துக்காட்டாக, மல்லிகை இனங்களின் பட்டியல் என்பதிலுள்ள இருநூற்றிக்கும் மேற்பட்ட இனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் பல கட்டுரைகள் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டுள்ளன. அப்பட்டியலில் இருந்து, உருவாக்க வேண்டிய தலைப்புகளை, பின்வரும் நிரல், எளிதாக, விரைவில் பிரித்து அளிக்கும்.
#!/usr/bin/python3
# நிரல் இலக்கு: தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் தாவரப்பட்டியல் கட்டுரையிலிருந்து , எழுத வேண்டிய கட்டுரைகளின் தலைப்புகளை மட்டும் பிரித்து அளித்தல்.
# இந்நிரல் செயற்பட, விக்கிப்பக்கத்தின் # குறியீடுடன் தொடங்கும், ஒவ்வொரு வரியும், குறிப்பிட்ட வடிவில் இருக்க வேண்டும்.
# இங்கு தமிழ் மொழியினைப் பயன்படுத்துவதால், உங்களால் பைத்தான்3 நுட்பத்தினை எளிதாக உணர்ந்து கொள்ள இயலும். மேலும், இலத்தீனிய /ஆங்கில எழுத்துக்கள் பைத்தான் மொழி என புரிந்து கற்க.

import time, pywikibot
 
 
விக்கிப்பக்கம் = 'மல்லிகை இனங்களின் பட்டியல்' 
தேடுசொல் = '{{div col|'
வெளிக்கோப்பு1 = '1உருவாகும்கட்டுரைகள்-மல்லி.csv'
கோடிடு = '.....................................'

மொழிதிட்டம் = pywikibot.Site('ta','wikipedia')
விக்கியுரலி = pywikibot.Page(மொழிதிட்டம், விக்கிப்பக்கம்)
விக்கியுரலிதரவு = விக்கியுரலி.text
விக்கியுரலிதரவுபிரி = விக்கியுரலிதரவு.split('==')
விக்கியுரலிதரவுபிரிஎண் = len(விக்கியுரலிதரவுபிரி)
#print(விக்கியுரலி)
#print(விக்கியுரலிதரவுபிரி)
#print(கோடிடு)

வரிசை = 0
for வரி1 in விக்கியுரலிதரவுபிரி:
	if தேடுசொல் in வரி1:
		வரிசுத்தம்1 = வரி1.strip().split('#')
		for வரி2 in வரிசுத்தம்1:
			if not தேடுசொல் in வரி2:
				if '<small>' in வரி2:
					வரிசுத்தம்2 = (வரி2.strip().split('<small>')[0])# வரி2.strip().split('<ref>')[0]
					வரிசுத்தம்2பிரி = வரிசுத்தம்2.split('=')
					தமிழ்தலைப்பு = வரிசுத்தம்2பிரி[0].replace('[[','').replace(']]','').strip()
					தாவரப்பெயர் = வரிசுத்தம்2பிரி[1].replace("'","").replace('	',' ').strip()
					தாவரப்பெயர்இனம் = தாவரப்பெயர்.split()[1].replace(';','').strip()
					print(வரிசுத்தம்2 + '\n')
					வரிசை = வரிசை + 1
					print(வரிசை)
					print(தமிழ்தலைப்பு)
					print(தாவரப்பெயர்)
					print(தாவரப்பெயர்இனம்)
					கோப்பில்எழுது = தாவரப்பெயர் + '~' + தாவரப்பெயர்இனம் + '~' + தமிழ்தலைப்பு 
					print(கோடிடு)
					time.sleep(1)
					#break
					
					
					# உருவாக்க வேண்டிய தலைப்புகளைத் தனிக்கோப்பில் எழுதுகிறேன்.
					#வெளிக்கோப்பு1 = '1உருவாகும்கட்டுரைகள்-மல்லி.csv'
					with open(வெளிக்கோப்பு1, 'a') as வெளியீடு1:
						வெளியீடு1.write(கோப்பில்எழுது + '\n')

இவற்றையும் காணவும்

தொகு
 • பைத்தான்
 • mw:Manual:Pywikibot என்ற பக்கத்தின் துணை கொண்டு உங்கள் கணினியில் நிறுவிக் கொள்ளலாம். மேலும், பல நிரல்கள் எழுதப்பட்டு, நாம் பயன்படுத்த அணியமாக உள்ளன.
 • wikitech:PAWS என்ற கருவியை உருவாக்கிய யூவிபாண்டா தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர். உலாவியிலேயே, இவ்வசதியை எளிமையாக பயன்படுத்தும்படி அமைத்துள்ளார்.