விக்கிப்பீடியா:சேமி&தொகு

நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் நிரல்கள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலாவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

சேமி$தொகு என்பது ஒரு கட்டுரையை சேமித்த பின் மீண்டும் தொகுப்பதைத் தவிர்த்து சேமி&தொகு எனும் பொத்தானை அழுத்துவதன் மூலம் பக்கத்தை சேமித்து பின் தொகுக்கும் பக்கத்துக்கு கொண்டுவர உதவும் ஒரு நிரல்வரி (script) ஆகும். இந்த முழு நிரல்வரியும் ஆங்கில விக்கிப்பீடியா பயனரான மப்டுலால் எழுதப்பட்டது. இது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவிற்கு ஏற்பப் பயனர் ஆதவன் மூலம் தனிப்பயனாக்கப்பட்டது.


நிரல்வரியாக நிறுவ

தொகு
  • இதனை நிறுவ நெறியத் தோல் பக்கம் (இவ்விணைப்பைச் சொடுக்கவும்) என்ற பக்கத்திற்கு சென்று பின்வரும் வரியை நகலெடுத்து ஒட்டவும். (Copy & paste)


    importScript('பயனர்:Aathavan jaffna/saveandedit.js');


  • குறிப்பு:- பயன்படுத்த முன் விருப்பத்தேர்வில் தொகுத்தல் பகுதியில் தொகுத்துக் கொண்டிருக்கும் பக்கத்தை சேமிக்காமல் வெளியேறினால் எனக்கு எச்சரிக்கை செய் என்பதன் சரியை எடுத்து சேமித்தபின் பயன்படுத்தல் மிகச்சிறப்பு. வழுக்களை முறையிட இங்கு வரவும்:- வழுவை முறையிடுக

பயன்படுத்துதல்

தொகு

இந்த நிரல்வரியை நிறுவி, தங்கள் உலவியின் இடைமாற்றை நீக்கிய பின்னர் (  அழுத்தி இடைமாற்றை நீக்கவும்) இது செயல்பாட்டுக்கு வரும். நீங்கள் தொகுத்துக் கொண்டிருக்கும் பக்கத்தில் சேமி எனும் பொத்தானுக்கு பக்கத்தில் சேமி&தொகு என்பதும் இருக்கும். அதை அழுத்தினால் செயற்படும்.

தோற்றம்

தொகு