உறவிலிப் பக்கங்கள்

பின்வரும் தரவுகள் இடைமாற்றைக் கொண்டுள்ளன, தரவுகள் கடைசியாக 15:28, 25 செப்டம்பர் 2023 இல் புதுபிக்கப்பட்டுள்ளன.அதிகபட்சமாக 5,000 முடிவுகள் இடைமாற்றில் இருக்கலாம்.

கீழ்கண்ட பக்கங்கள், விக்கிப்பீடியா-இத்தளத்தின் மற்ற பக்கங்களில் எந்தவிதத்திலும் இணைக்கப்படவில்லை.

 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. 'சி. சி. எல். கிரிகொரி
 2. (4538) விசுயானந்த்
 3. (48639) 1995 டிஎல்8
 4. 1,1'-பெரோசினிருகார்பாக்சிலிக் அமிலம்
 5. 1,1,1,2,2,3,3-எப்டாகுளோரோபுரோப்பேன்
 6. 1,1,3,3- டெட்ராமெத்தாக்சிபுரோப்பேன்
 7. 1,1-இருபீனைலெத்திலீன்
 8. 1,1-ஈரைதராக்சியெத்தீன்
 9. 1,1-டை குளோரோ எத்தீன்
 10. 1,1-டையீத்தாக்சியீத்தேன்
 11. 1,1′-ஈரைதராக்சியிருவளையயெக்சைல் பெராக்சைடு
 12. 1,2,3,4-டெட்ராபீனைல்நாப்தலீன்
 13. 1,2,3- டிரைநைட்ரோபென்சீன்
 14. 1,2-இருகுளோரோபுரொப்பேன்
 15. 1,2-இருகுளோரோயெத்தில் அசிடேட்டு
 16. 1,2-இருபுளோரோபென்சீன்
 17. 1,2-இருமெத்திலைதரசீன்
 18. 1,2-ஈராக்சோலேன்
 19. 1,2-ஈரையோடோயீத்தேன்
 20. 1,2-டைநைட்ரோபென்சீன்
 21. 1,2-டையாக்சின்
 22. 1,2-டையைதரோ-1,2-அசாபோரைன்
 23. 1,2-தயசோல்
 24. 1,3,5-டிரைமெத்தில்-1,3,5-டிரையசாசைக்ளோயெக்சேன்
 25. 1,3,5-மூஎப்டைல்பென்சீன்
 26. 1,3-இரு தையீட்டேன்
 27. 1,3-இருபீனைல்மூவசீன்
 28. 1,3-இருபுளோரோ-2-புரோப்பனால்
 29. 1,3-ஈரமினோபுரோப்பேன்
 30. 1,3-ஈராக்சிடேன்
 31. 1,3-டை குளோரோ புரபீன்
 32. 1,3-டை குளோரோபுரோப்பேன்
 33. 1,3-டைகுளோரோ-2-நைட்ரோபென்சீன்
 34. 1,3-டைநைட்ரோபென்சீன்
 35. 1,3-டைபுளோரோ-டிரைசல்பேன்-1,1-டைபுளோரைடு
 36. 1,3-புரோப்பேன் சல்டோன்
 37. 1,4,2-டைதயசோல்
 38. 1,4- பென்சோயீராக்சின்
 39. 1,4-டைநைட்ரோபென்சீன்
 40. 1,4-வளையயெக்சேன் டையோன்
 41. 1,5-இருதயாவளைய ஆக்டேன்
 42. 1,5-டை ஐதராக்சிநாப்தலீன்
 43. 1,8-டைபுரோமோ ஆக்டேன்
 44. 1,8-டையமினோநாப்தலீன்
 45. 1, 2-விட்டிக் மறுசீராக்கல் வினை
 46. 1-அமினோ-3-பீனைலின்டோல்
 47. 1-ஆக்டேன்தயோல்
 48. 1-ஆர்சனோ-3-பாசுபோகிளிசரேட்டு
 49. 1-எக்சாகோசேனால்
 50. 1-எத்தினைல்வளையயெக்சனால்

(முன் 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:LonelyPages" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது