இந்தியாவின் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடிகள்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடிகள் பட்டியல் ஆகும்.

Tribes of Madhya Pradesh

அந்தமான்தொகு

 1. அந்தமான் செண்டினல் பழங்குடி மக்கள்
 2. அந்தமான் ஜாரவா பழங்குடியினர்
 3. அந்தமான் ஓங்கே பழங்குடியினர்

ஆந்திரப் பிரதேசம்தொகு

அசாம்தொகு

பீகார்தொகு

1976ஆம் ஆண்டின் சட்டத்தின் படி[1]

 1. அசூர் மக்கள்
 2. பைகா மக்கள் (Baiga)
 3. பாதூரி (Bathudi)
 4. பேடியா (Bedia)
 5. பூமிஜ் மக்கள்
 6. பிஞ்சியா (Binjhia)
 7. பிர்ஜோர் (Birhor)
 8. பிர்ஜியா (Birjia)
 9. ஜேரோ (Chero)
 10. ஜேக் பரேக் (Chick Baraik)
 11. கோண்டு மக்கள்
 12. கோரைட் (Gorait)
 13. ஹோ மக்கள்
 14. கார்மலி (Karmali)
 15. காரியா மக்கள்
 16. ஹர்வார் (Kharwar)
 17. கோண்ட் (Kondh)
 18. கிசான் (Kisan)
 19. கோரா மக்கள் (Kora)
 20. கோர்வா மக்கள்
 21. லொக்ரா (Lohara), (Lohra)
 22. மாக்லிMahli
 23. மால் பஹாரியா (Mal Pahariya)
 24. முண்டா மக்கள்
 25. ஓராயான் (Oraon)
 26. பர்கையா (Parhaiya)
 27. சந்தாலிகள் (Santal)
 28. சௌரியா பஹரியா (Sauria Paharia)
 29. சவர் (Savar)

தமிழ் நாடுதொகு

மேற்கோள்தொகு

 1. "List of notified Scheduled Tribes" (PDF). Census India. p. 3. 15 திசம்பர் 2013 அன்று பார்க்கப்பட்டது.