இந்தியாவில் பயணிகள் போக்குவரத்து மிகுந்த வானூர்தி நிலையங்கள்

கீழே உள்ள அட்டவணைகளில் இந்திய வானூர்தி நிலைய ஆணையரகம் வெளியிடும் தரவுகளின்படி 2010இல் இருந்து[1] 2012 வரையிலான[2][3]இந்தியாவில் மொத்த பயணிகள் போக்குவரத்து மிகுந்த வானூர்தி நிலையங்கள் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

2012 புள்ளிவிவரங்கள்

தொகு
தர வரிசை
2012
வானூர்திநிலையம் நகரம் ஐஏடிஏ பயணிகள்
2012
மாற்றம்
2011-2012
1 இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் தில்லி DEL 35,881,965   19.8
2 சத்திரபதி சிவாஜி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் மும்பை BOM 30,747,841   5.8
3 சென்னை பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் சென்னை MAA 12,925,218   7.3
4 பெங்களூரு பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் பெங்களூரு BLR 12,235,343   9.5
5 நேதாஜி சுபாசு சந்திரபோசு பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கொல்கத்தா CCU 10,303,991   7.0
6 இராசிவ் காந்தி பன்னாட்டு விமான நிலையம் ஐதராபாத் HYD 8,444,431   11.1
7 கொச்சி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கொச்சி COK 4,717,650   8.7
8 சர்தார் படேல் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் அகமதாபாத் AMD 4,695,115   16.1
9 கோவா பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கோவா GOI 3,521,551   14.3
10 புனே பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் புனே PNQ 3,293,146   17.2
11 கோயம்புத்தூர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கோயம்புத்தூர் CJB 2,945,381   9.2
12 திருவனந்தபுரம் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் திருவனந்தபுரம் TRV 2,814,799   11.4
13 லோக்ப்ரியா கோபிநாத் போர்டொலோய் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் குவஹாத்தி GAU 2,570,558   16.0
14 கோழிக்கோடு பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கோழிக்கோடு CCJ 2,209,716   7.3
15 அமுசி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் லக்னோ LKO 2,018,554   28.1
16 செய்ப்பூர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் செய்ப்பூர் JAI 1,828,304   10.5
17 சிறிநகர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் சிறிநகர் SXR 1,632,098   57.0
18 டாக்டர் பாபா சாகிப் அம்பேத்கர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் நாக்பூர் NAG 1,415,739   14.5
19 பிஜு பட்நாயக் வானூர்தி நிலையம் புவனேசுவர் BBI 1,253,263   19.9
20 தேவி அஹில்யாபாய் ஹோல்கர் வானூர்தி நிலையம் இந்தோர் IDR 1,112,834   26.6

2010-2011 புள்ளி விபரம்

தொகு
தரவரிசை
2011
விமான நிலையம் நகரம் ஐஏடிஏ பயணிகள்
2011
மாற்றம்
2010-2011
1 இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு விமான நிலையம் தில்லி DEL 35,001,743   22.68
2 சத்திரபதி சிவாஜி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் மும்பை BOM 30,439,121   8.18
3 சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையம் சென்னை MAS 12,770,884   9.15
4 பெங்களூர் சர்வதேச விமான நிலையம் பெங்களூர் BLR 12,543,523   11.62
5 நேதாஜி சுபாசு சந்திரபோசு பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கொல்கத்தா CCU 10,251,505   11.66
6 ராசிவ் காந்தி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் ஐதராபாத் HYD 8,270,764   13.33
7 கொச்சி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கொச்சி COK 4,652,209   9.92
8 சர்தார் பட்டேல் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் அகமதாபாத் AMD 4,043,473   23.78
9 கோவா பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கோவா GOI 3,415,410   17.10
10 புனே வானூர்தி நிலையம் புனே PNQ 3,150,819   16.21
11 திருவனந்தபுரம் பன்னாட்டு வானூர்திநிலையம் திருவனந்தபுரம் TRV 2,742,282   9.09
12 லோக்ப்ரியா கோபிநாத் போர்டொலோய் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் குவஹாத்தி GAU 2,215,999   19.98
13 கோழிக்கோடு பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கோழிக்கோடு CCJ 2,194,268   9.16
14 அமுசி வானூர்தி நிலையம் லக்னோ LKO 1,972,111   35.88
15 ஜெய்ப்பூர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் ஜெய்ப்பூர் JAI 1,781,292   9.46
16 சேக் உல் ஆலம் வானூர்தி நிலையம் ஸ்ரீநகர் SXR 1,537,490   59.80
17 டாக்டர் பாபா சாகிப் அம்பேத்கர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் நாக்பூர் NAG 1,403,539   23.87
18 கோயம்புத்தூர் பன்னாட்டு விமான நிலையம் கோயம்புத்தூர் CJB 1,350,217   13.99
19 பிஜு பட்நாயக் வானூர்தி நிலையம் புவனேஸ்வர் BBI 1,198,550   19.02
20 தேவி அஹில்யாபாய் ஹோல்கர் வானூர்தி நிலையம் இந்தூர் IDR 1,047,338   22.50
21 லோக் நாயக் ஜெயப்பிரகாஷ் வானூர்தி நிலையம் பாட்னா PAT 999,025   28.58
22 அகர்தலா வானூர்தி நிலையம் அகர்தலா IXA 889,056   38.29
23 ஜம்மு வானூர்தி நிலையம் ஜம்மு IXJ 880,185   47.06
24 விசாகப்பட்டிணம் வானூர்தி நிலையம் விசாகப்பட்டிணம் VTZ 878,000   29.45
25 திருச்சி வானூர்தி நிலையம் திருச்சிராப்பள்ளி TRZ 12,97,212 (As on April 2015 to March 2016)   18.49
26 மங்களூர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் மங்களூர் IXE 861,588   2.06
27 ஸ்ரீ குரு ராம் தாஸ் ஜீ பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் அமிர்தசரஸ் ATQ 860,097   14.44
28 சண்டிகர் வானூர்தி நிலையம் சண்டிகர் IXC 754,614   26.95
29 ராய்ப்பூர் வானூர்தி நிலையம் ராய்ப்பூர் RPR 750,127   53.97
30 பாக்டோக்ரா வானூர்தி நிலையம் பாக்டோக்ரா IXB 713,693   7.83
31 இம்பால் வானூர்தி நிலையம் இம்பால் IMF 709,877   38.17
32 வாரணாசி வானூர்தி நிலையம் வாரணாசி VNS 678,645   26.94
33 சிவில் வானூர்தி நிலையம் வதோதரா BDQ 653,059   14.62
34 வீர் சவர்கார் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் போர்ட் பிளேர் IXZ 581,253   -0.07
35 மதுரை வானூர்தி நிலையம் மதுரை IXM 503,381   41.06
36 பிர்சா முண்டா வானூர்தி நிலையம் ராஞ்சி IXR 459,228   33.99
37 போபால் வானூர்தி நிலையம் போபால் BHO 384,502   30.38
38 சிக்கல்தானா வானூர்தி நிலையம் ஔரங்காபாத் IXU 374,539   49.59
39 குஷோக் பகுளா ரிம்போச்சி வானூர்தி நிலையம் லடாக் IXL 370,504   44.45
40 உதயப்பூர் வானூர்தி நிலையம் உதயப்பூர் UDR 353,188   -5.11

2009-2010 புள்ளி விபரம்

தொகு
தரவரிசை விமான நிலையம் நகரம் ஐஏடிஏ மொத்தம்
பயணிகள்
2010
மொத்தம்
பயணிகள்
2009
% மாற்றம்
1 இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் தில்லி DEL 28,531,607 25,251,379  12.99
2 சத்திரபதி சிவாஜி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் மும்பை BOM 28,137,797 24,804,766  13.44
3 சென்னை பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் சென்னை MAA 11,699,894 10,148,499  15.29
4 பெங்களூரூ பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் பெங்களூர் BLR 11,237,468 9,434,131  19.12
5 நேதாஜி சுபாசு சந்திர போசு பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கொல்கத்தா CCU 9,181,182 7,636,935  20.22
6 இராஜீவ் காந்தி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் ஐதராபாத் HYD 7,298,064 6,356,673  14.81
7 கொச்சி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கொச்சி COK 4,232,453 3,707,662  14.15
8 சர்தார் வல்லபாய் படேல் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் அகமதாபாத் AMD 3,784,818 3,381,828  11.92
9 அமுசி வானூர்தி நிலையம் லக்னோ LKO 2,975,878 1,474,899  35.03
10 கோயம்புத்தூர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கோயம்புத்தூர் CJB 2,916,570 2,916,570  15.59
11 புனே பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் புனே PNQ 2,711,366 2,097,740  29.25
12 திருவனந்தபுரம் பன்னாட்டு வானூர்திநிலையம் திருவனந்தபுரம் TRV 2,513,856 2,166,458  16.04
13 கோழிக்கோடு பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் கோழிக்கோடு CCJ 2,010,192 1,806,929  11.25
14 லோக்ப்ரியா கோபிநாத் போர்டொலோய் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் குவஹாத்தி GAU 1,847,014 1,526,902  20.96
15 ஜெய்ப்பூர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் ஜெய்ப்பூர் JAI 1,627,371 1,443,498  12.74
16 தபோலிம் வானூர்தி நிலையம் கோவா GOI 1,184,518 1,081,653  9.51
17 பாபா சாகிப் அம்பேத்கர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் நாக்பூர் NAG 1,133,095 795,133  42.50
18 பிஜு பட்நாயக் வானூர்தி நிலையம் புவனேஸ்வர் BBI 1,007,004 768,710  31.00
19 சேக் உல் ஆலம் வானூர்தி நிலையம் ஸ்ரீநகர் SXR 962,153 884,644  8.76
20 தேவி அஹில்யாபாய் ஹோல்கர் வானூர்தி நிலையம் இந்தூர் IDR 854,936 664,389  28.68
21 மங்களூர் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் மங்களூர் IXE 844,238 806,533  4.67
22 லோக் நாயக் ஜெயப்பிரகாஷ் வானூர்தி நிலையம் பாட்னா PAT 776,957 481,120  61.49
23 ஸ்ரீ குரு ராம் தாஸ் ஜீ பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் அமிர்தசரஸ் ATQ 751,569 629,748  19.34
24 திருச்சி வானூர்தி நிலையம் திருச்சிராப்பள்ளி TRZ 734,130 652,530  12.51
25 விசாகப்பட்டிணம் வானூர்தி நிலையம் விசாகப்பட்டிணம் VTZ 678,255 625,754  8.39
26 பாக்டோரா வானூர்தி நிலையம் பாக்டோரா IXB 661,855 503,062  31.57
27 அகர்தலா வானூர்தி நிலையம் அகர்தலா IXA 642,883 468,783  37.14
28 ஜம்மு வானூர்தி நிலையம் ஜம்மு IXJ 598,503 492,039  21.64
29 சண்டிகர் வானூர்தி நிலையம் சண்டிகர் IXC 594,395 459,026  29.49
30 வீர் சவர்கார் பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம் போர்ட் பிளேர் IXZ 581,648 503,758  15.46
31 சிவில் வானூர்தி நிலையம் வதோதரா BDQ 569,780 470,630  21.07
32 வாரணாசி வானூர்தி நிலையம் வாரணாசி VNS 534,630 450,534  18.67
33 இம்பால் வானூர்தி நிலையம் இம்பால் IMF 513,775 395,051  30.05
34 ராய்ப்பூர் வானூர்தி நிலையம் ராய்ப்பூர் RPR 487,188 419,860  16.04
35 உதயப்பூர் வானூர்தி நிலையம் உதயப்பூர் UDR 372,227 332,698  11.88
36 மதுரை வானூர்தி நிலையம் மதுரை IXM 356,845 361,398  -1.26
37 பிர்சா முண்டா வானூர்தி நிலையம் ராஞ்சி IXR 342,738 255,219  34.29
38 போபால் வானூர்தி நிலையம் போபால் BHO 294,899 253,987  16.11
39 குஷோக் பகுளா ரிம்போச்சி வானூர்தி நிலையம் லடாக் IXL 256,489 222,225  15.42
40 அவுரங்காபாத் வானூர்தி நிலையம் அவுரங்காபாத் IXU 250,374 218,542  14.57

மேற்கோள்கள்

தொகு