ஒ.ச.நே - 05:00

(ஒசநே-5 இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

ஒ.ச.நே - 05:00 (UTC-05:00) என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சர்வதேச நேரத்துடன் -05:00 ஐ ஈடுசெய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இனங்காட்டி ஆகும். இது பின்வரும் பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒ.ச.நே - 05:00: நீலம் - சனவரி, ஆரஞ்சு - சூலை, மஞ்சள் - ஆண்டு முழுவதும், வெளிர் நீலம் - கடற்பகுதிகள்

கீழை சீர் நேரம் தொகு

இது வடக்கு அரைக்கோள குளிர்காலத்தின்போது பின்வரும் பகுதிகளில் சீர் நேரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.[1] இவை கோடைகாலத்தின்போது ஒ.ச.நே - 04:00 (கீழை பகலொளி நேரம்) ஐ பகலொளி சேமிப்பு நேரமாகப் பயன்படுத்தும்.[2]

மத்திய பகலொளி நேரம் தொகு

இது வடக்கு அரைக்கோள கோடைகாலத்தின்போது பின்வரும் பகுதிகளின் பகலொளி சேமிப்பு நேரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[4] இப்பகுதிகளின் குளிர்காலத்தில் ஒ.ச.நே - 06:00 (மத்திய சீர் நேரம்) சீர் நேரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[5]

சீர் நேரம் (ஆண்டு முழுவதும்) தொகு

பின்வகும் பகுதிகள் ஒ.ச.நே - 05:00 ஐ சீர் நேரமாக ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்துகின்றன.

 • கனடா
  • தென்னாம்ப்டன் தீவுகள் மட்டும்

மேற்கோள்கள் தொகு

 1. "கீழை சீர் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/est. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 2. "கீழை பகலொளி நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/edt. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 3. "கியூபா சீர் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/cst-cuba. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 4. "மத்திய பகலொளி நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/cdt. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 5. "மத்திய சீர் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/cst. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 6. "கொலொம்பியா நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/cot. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 7. "எக்குவடோர் நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/ect. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 8. "பெரு நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/pet. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 9. "ஆக்ரி நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/act. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
 10. "ஈஸ்டர் தீவு கோடைகால நேரம்". http://www.timeanddate.com/time/zones/easst. பார்த்த நாள்: 25 மே 2015. 
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஒ.ச.நே_-_05:00&oldid=2876173" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது