முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1931

1931 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

  1. காளிதாஸ், இதுவே தமிழில் வெளிவந்த முதலாவது பேசும் படம் ஆகும்.[1]

மேற்கோள்கள்தொகு