தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1942

1942 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அல்லி விஜயம்
 2. அனந்தசயனம்
 3. ஆராய்ச்சி மணி (மனுநீதி சோழன்) [1]
 4. ஆனந்தன்
 5. என் மனைவி
 6. கங்காவதார்
 7. கண்ணகி
 8. காலேஜ் குமாரி
 9. கிருஷ்ணபிடாரன்
 10. கிழட்டு மாப்பிள்ளை
 11. சதி சுகன்யா
 12. சம்சாரி
 13. சன்யாசி
 14. சிவலிங்க சாட்சி
 15. சோகா மேளர்
 16. தமிழறியும் பெருமாள்
 17. திருவாழத்தான்
 18. நந்தனார்
 19. நாடகமேடை
 20. பக்த நாரதர்
 21. பஞ்சாமிர்தம்
 22. பிருத்விராஜன்
 23. பூகைலாஸ்
 24. மனமாளிகை
 25. மனோன்மணி
 26. மாயஜோதி
 27. ராஜசூயம்

மேற்கோள்கள் தொகு

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931