தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1953

1953 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அன்பு
 2. அவன்
 3. அழகி
 4. ஆசை மகன்
 5. ஆனந்த மடம்
 6. இன்ஸ்பெக்டர்
 7. உலகம்
 8. என் வீடு
 9. அவ்வையார்
 10. கண்கள்
 11. குமாஸ்தா
 12. சண்டிராணி
 13. சத்யசோதனை
 14. தந்தை
 15. திரும்பிப்பார்
 16. தேவதாஸ்
 17. நால்வர்
 18. நாம்
 19. பணக்காரி
 20. பரோபகாரம்
 21. பூங்கோதை
 22. பெற்றதாய்
 23. பொன்னி
 24. மதனமோகினி
 25. மனிதன்
 26. மருமகள்
 27. மனிதனும் மிருகமும்
 28. மனம்போல் மாங்கல்யம்
 29. மாமியார்
 30. மின்மினி
 31. முயற்சி
 32. ரோகிணி
 33. லட்சுமி
 34. வஞ்சம்
 35. வாழப்பிறந்தவள்
 36. வேலைக்காரி மகள்
 37. ஜாதகம்
 38. ஜெனோவா

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931