தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1968

1968 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அன்பு வழி
 2. அன்று கண்ட முகம்
 3. உயர்ந்த மனிதன்
 4. உயிரா மானமா
 5. எங்க ஊர் ராஜா
 6. என் தம்பி
 7. எதிர் நீச்சல்
 8. ஒளி விளக்கு
 9. கலாட்டா கல்யாணம்
 10. கல்லும் கனியாகும்
 11. கணவன்
 12. கண்ணன் என் காதலன்
 13. காதல் வாகனம்
 14. குழந்தைக்காக
 15. குடியிருந்த கோயில்
 16. சக்கரம்
 17. சத்தியம் தவறாதே
 18. சிரித்த முகம்
 19. செல்வியின் செல்வம்
 20. சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி
 21. டில்லி மாப்பிள்ளை
 22. டீச்சரம்மா
 23. தாமரை நெஞ்சம்
 24. தில்லானா மோகனாம்பாள்
 25. திருமால் பெருமை
 26. தேவி
 27. தெய்வீக உறவு
 28. தேர்த் திருவிழா
 29. நாலும் தெரிந்தவன்
 30. நிமிர்ந்து நில்
 31. நீயும் நானும்
 32. நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ்
 33. நேர்வழி
 34. பணக்காரப் பிள்ளை
 35. பணமா பாசமா
 36. பால் மனம்
 37. புதிய பூமி
 38. புத்திசாலிகள்
 39. பூவும் பொட்டும்
 40. பொம்மலாட்டம்
 41. முத்துச் சிப்பி
 42. மூன்றெழுத்து
 43. ரகசிய போலீஸ் 115
 44. லட்சுமி கல்யாணம்
 45. ஜீவனாம்சம்
 46. ஹரிச்சந்திரா

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931