தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1956

1956 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அமரதீபம்
 2. ஆசை
 3. ஒன்றே குலம்
 4. எது நிஜம்
 5. கண்ணின் மணிகள்
 6. காலம் மாறிப்போச்சு
 7. குடும்பவிளக்கு
 8. குலதெய்வம்
 9. கோகிலவாணி
 10. சதாரம்
 11. சந்தானம்
 12. தாய்க்குப்பின் தாரம்
 13. தெனாலிராமன்
 14. நல்ல வீடு
 15. நன்நம்பிக்கை
 16. நாகபஞ்சமி
 17. நானே ராஜா
 18. நான் பெற்ற செல்வம்
 19. படித்தபெண்
 20. பாசவலை
 21. பிரேம பாசம்
 22. பெண்ணின் பெருமை
 23. மதுரை வீரன்
 24. மந்திரவாதி
 25. மர்ம வீரன்
 26. மறுமலர்ச்சி
 27. மாதர் குல மாணிக்கம்
 28. மாயமோகினி (இந்தி ஹதீம் தாய் மொழிமாற்று)
 29. மூன்று பெண்கள்
 30. ரங்கூன் ராதா
 31. ரம்பையின் காதல்
 32. ராஜா ராணி
 33. வானரதம்
 34. வாழ்விலே ஒரு நாள்
 35. வெற்றி வீரன்
 36. வெறும் பேச்சு அல்ல

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931