தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1973

1973 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அலைகள்
 2. அன்புச் சகோதரர்கள்
 3. அம்மன் அருள்
 4. அரங்கேற்றம்
 5. இறைவன் இருக்கின்றான்
 6. உலகம் சுற்றும் வாலிபன்
 7. எங்கள் தாய்
 8. எங்கள் தங்க ராஜா
 9. கங்கா கௌரி
 10. கட்டிலா தொட்டிலா
 11. காசி யாத்திரை
 12. கோமாதா என் குலமாதா
 13. கௌரவம்
 14. சண்முகப்ரியா
 15. சூரியகாந்தி
 16. சொந்தம்
 17. சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்
 18. தலைப்பிரசவம்
 19. திருமலை தெய்வம்
 20. தெய்வக் குழந்தைகள்
 21. தெய்வாம்சம்
 22. தேடிவந்த லட்சுமி
 23. நல்ல முடிவு
 24. நத்தையில் முத்து
 25. நியாயம் கேட்கிறோம்
 26. நீ உள்ளவரை
 27. பட்டிக்காட்டு பொன்னையா
 28. பாக்தாத் பேரழகி
 29. பிரார்த்தனை
 30. பாசதீபம்
 31. பூக்காரி
 32. பாரத விலாஸ்
 33. பெண்ணை நம்புங்கள்
 34. பெத்த மனம் பித்து
 35. பொண்ணுக்கு தங்க மனசு
 36. பொன்னூஞ்சல்
 37. பொன்வண்டு
 38. மல்லிகைப் பூ
 39. மலைநாட்டு மங்கை
 40. மணிப்பயல்
 41. மனிதரில் மாணிக்கம்
 42. மஞ்சள் குங்குமம்
 43. மறுபிறவி
 44. ராதா
 45. ராஜபார்ட் ரங்கதுரை
 46. ராஜ ராஜ சோழன்
 47. வள்ளி தெய்வானை
 48. வந்தாளே மகராசி
 49. வாக்குறுதி
 50. வாயாடி
 51. விஜயா
 52. வீட்டுக்குவந்த மருமகள்
 53. வீட்டு மாப்பிள்ளை
 54. ஸ்கூல் மாஸ்டர்

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931