தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1963

1963 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அன்னை இல்லம்
 2. அறிவாளி
 3. ஆசை அலைகள்
 4. ஆயிரங்காலத்து பயிர்
 5. ஆனந்த ஜோதி
 6. இருவர் உள்ளம்
 7. இதயத்தில் நீ
 8. இது சத்தியம்
 9. இரத்தத் திலகம்
 10. ஏழை பங்காளன்
 11. கல்யாணியின் கணவன்
 12. கடவுளைக் கண்டேன்
 13. கற்பகம்
 14. கலை அரசி
 15. காட்டு ரோஜா
 16. காஞ்சித் தலைவன்
 17. குங்குமம்
 18. குலமகள் ராதை
 19. குபேரத் தீவு
 20. கைதியின் காதலி
 21. கொஞ்சும் குமரி
 22. கொடுத்து வைத்தவள்
 23. சித்தூர் ராணி பத்மினி
 24. தர்மம் தலைகாக்கும்
 25. துளசி மாடம்
 26. நான் வணங்கும் தெய்வம்
 27. நானும் ஒரு பெண்
 28. நினைப்பதற்கு நேரமில்லை
 29. நீதிக்குப்பின் பாசம்
 30. நீங்காத நினைவு
 31. நெஞ்சம் மறப்பதில்லை
 32. பணத்தோட்டம்
 33. பரிசு
 34. பார்மகளே பார்
 35. புனிதவதி
 36. புரட்சிவீரன் புலித்தேவன்
 37. பெரிய இடத்துப் பெண்
 38. மணி ஓசை
 39. மந்திரி குமாரன்
 40. யாருக்கு சொந்தம்
 41. லவகுசா
 42. வானம்பாடி

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931