தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1965

1965 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அன்புக்கரங்கள்
 2. ஆனந்தி
 3. ஆசை முகம்
 4. ஆயிரத்தில் ஒருவன்
 5. ஆவதெல்லாம் பெண்ணாலே
 6. இதயக்கமலம்
 7. இரவும் பகலும்
 8. உன்னைப்போல் ஒருவன்
 9. எங்க வீட்டுப் பெண்
 10. எங்க வீட்டுப் பிள்ளை
 11. என்னதான் முடிவு
 12. ஒரு விரல்
 13. கன்னித்தாய்
 14. கல்யாண மண்டபம்
 15. கலங்கரை விளக்கம்
 16. கார்த்திகைத்தீபம்
 17. காட்டு ராணி
 18. காக்கும் கரங்கள்
 19. குழந்தையும் தெய்வமும்
 20. சரசா பி.ஏ
 21. சாந்தி
 22. தாழம்பூ
 23. தாயின் கருணை
 24. தாயும் மகளும்
 25. திருவிளையாடல்
 26. நாணல்
 27. நீ
 28. நீர்க்குமிழி
 29. நீலவானம்
 30. பழநி
 31. படித்த மனைவி
 32. பணம் படைத்தவன்
 33. பணம் தரும் பரிசு
 34. பஞ்சவர்ணக்கிளி
 35. பூமாலை
 36. பூஜைக்கு வந்த மலர்
 37. மகனே கேள்
 38. மகா பாரதம்
 39. வல்லவனுக்கு வல்லவன்
 40. வழிகாட்டி
 41. வாழ்க்கைப் படகு
 42. விளக்கேற்றியவள்
 43. வீர அபிமன்யு
 44. வெண்ணிற ஆடை
 45. ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார்

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931