தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1948

1948 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அபிமன்யு
 2. அஹிம்சாயுத்தம்
 3. ஆதித்தன் கனவு
 4. இது நிஜமா
 5. என் கணவர்
 6. காமவல்லி
 7. கோகுலதாசி
 8. சக்ரதாரி
 9. சண்பகவல்லி
 10. சந்திரலேகா
 11. சம்சார நௌகா
 12. சம்சாரம்
 13. சிகாமணி
 14. ஜெமினியின் ஞானசௌந்தரி
 15. சிட்டாடலின் ஞானசௌந்தரி
 16. திருமழிசை ஆழ்வார்
 17. தேவதாசி
 18. நவீன வள்ளி
 19. பக்த ஜனா
 20. பிரம்மரிஷி விஷ்வாமித்திரா
 21. பில்ஹணன்
 22. பில்ஹணா
 23. பிழைக்கும் வழி
 24. போஜன்
 25. மகாபலி
 26. மாரியம்மன் (திரைப்படம்)
 27. மோகினி
 28. ராம்தாஸ்
 29. ராம ராஜ்யம்
 30. ராஜமுக்தி
 31. வானவில்
 32. வேதாள உலகம்
 33. ஜம்பம்
 34. ஜீவ ஜோதி
 35. ஸ்ரீ ஆண்டாள்
 36. ஸ்ரீ கிருஷ்ணதுலாபரம்
 37. ஸ்ரீ லட்சுமி விஜயம்

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931