தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல், 1954

1954 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ்த் திரைப்படங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படுகின்றன.

 1. அந்தநாள்
 2. அம்மையப்பன்
 3. ஆண்டி பெற்ற செல்வம்
 4. இருளுக்குப் பின்
 5. இல்லற ஜோதி
 6. எதிர்பாராதது
 7. என் மகள்
 8. கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி
 9. கற்கோட்டை
 10. கனவு
 11. குடும்பம்
 12. கூண்டுக்கிளி
 13. சந்திரஹாரம்
 14. சுகம் எங்கே
 15. சொர்க்க வாசல்
 16. துளி விசம்
 17. நண்பன்
 18. நல்லகாலம்
 19. பணம் படுத்தும் பாடு
 20. பத்மினி
 21. புதுயுகம்
 22. பெண்
 23. பொன்வயல்
 24. போன மச்சான் திரும்பி வந்தான்
 25. மதியும் மமதையும்
 26. மலைக்கள்ளன்
 27. மனோகரா
 28. மாங்கல்யம்
 29. ரத்த பாசம்
 30. ரத்தக்கண்ணீர்
 31. ராஜி என் கண்மணி
 32. விடுதலை
 33. விளையாட்டு பொம்மை
 34. வீரசுந்தரி
 35. வைரமாலை

தமிழ்த் திரைப்படங்களின் பட்டியல்
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931