மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்

World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[1]
  0.800–1.000 (very high)
  0.700–0.799 (high)
  0.550–0.699 (medium)
  0.350–0.549 (low)
  Data unavailable

மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் (ம.மே.சு.), அல்லது மனித வள சுட்டெண் அல்லது மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண் (Human Development Index, HDI) என்பது ஐக்கிய நாடுகள் அவையினால் ஒரு நாட்டில் வாழும் மாந்தர்களின் வாழ்க்கை வளத்தை அளவிடும் ஒர் எண்ணாகும். இது ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்களின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு, எழுத்தறிவு, அவர்கள் பெறும் கல்வி, வாழ்க்கைத்தரம், மற்றும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையின் தரம், தனிநபர் வருமானம், மாந்த உரிமைகள் (முக்கியமாக குழந்தைகள் உரிமை), ஆண்-பெண் உரிமைகள், அறமுறைகள், முதியோர் பராமரிப்பு போன்ற பல்வேறு அளவுகோல்களை உள்வாங்கி ஐக்கிய நாடுகள் அவையினால் பல நாடுகளுக்கும், சில தன்னாட்சி நிலப்பகுதிகளுக்கும் கணித்து அடையப்படும் அளவீடாகும்.

2010 ஆம் ஆண்டில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது (IHDI - Inequality-adjusted Human Development Index). மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பயன்படக்கூடியதாக இருப்பினும், சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணே மிகவும் திருத்தமானதாக இருக்கும் எனக் கூறப்பட்டது[2]

இந்தச் சுட்டெண்ணைக் கொண்டு நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் (developed countries), வளர்ந்துவரும் நாடுகள் (developing countries), வளர்ச்சியடையாத நாடுகள் (undeveloped countries) என்று பிரிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் மாந்தரின் வாழ்க்கைத் தரத்தில் நாட்டில் பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் தாக்கம் அல்லது விளைவைத் தீர்மானிக்கவும் உதவுகின்றது[3]. இந்தச் சுட்டெண்ணானது 1990 அம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் பொருளியலாளர் மக்பூப் உல் ஹக் மற்றும் இந்திய பொருளியலாளர் அமர்த்தியா சென் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது[4].

2019 ஆம் ஆண்டு ஆய்வறிக்கையின்படி மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண் தர வரிசையில் இலங்கை 72 ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 131

ஆவது இடத்திலும் உள்ளன[5]

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2019தொகு

2019-ஆம் ஆண்டின் ஐக்கிய நாடுகளின் மனித வளர்ச்சி திட்ட அறிக்கையின்படி, இந்தியா 129-வது இடத்தில் உள்ளது.[6][7]

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2018தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் மூலம் பெறப்படும், 2018 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 15 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[5]. 189 நாடுகளுக்கான, 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2018, செப்டம்பர் 14 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்டது[8]

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[5]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[5] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[5]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[5]
1 Straight Line Steady.svg  நோர்வே 0.953 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
2 Straight Line Steady.svg  சுவிட்சர்லாந்து 0.944 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
3 Straight Line Steady.svg  ஆத்திரேலியா 0.939 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
4 Straight Line Steady.svg  அயர்லாந்து 0.938 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
5 Red Arrow Down.svg (1)  செருமனி 0.936 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
6 Straight Line Steady.svg  ஐசுலாந்து 0.935 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
7 Green Arrow Up Darker.svg (1)  ஆங்காங் 0.933 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
7 Straight Line Steady.svg  சுவீடன் 0.933 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
9 Red Arrow Down.svg (1)  சிங்கப்பூர் 0.932 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
10 Straight Line Steady.svg  நெதர்லாந்து 0.931 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
11 Red Arrow Down.svg (1)  டென்மார்க் 0.929 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
12 Straight Line Steady.svg  கனடா 0.926 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
13 Red Arrow Down.svg (1)  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.924 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
14 Straight Line Steady.svg  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.922 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
15 Straight Line Steady.svg  பின்லாந்து 0.920 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
16 Straight Line Steady.svg  நியூசிலாந்து 0.917 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
17 Red Arrow Down.svg (1)  பெல்ஜியம் 0.916 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
17 Red Arrow Down.svg (1)  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.916 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
19 Straight Line Steady.svg  சப்பான் 0.909 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
20 Straight Line Steady.svg  ஆஸ்திரியா 0.908 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
21 Straight Line Steady.svg  லக்சம்பர்க் 0.904 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
22 Straight Line Steady.svg  இசுரேல் 0.903 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
22 Green Arrow Up Darker.svg (1)  தென் கொரியா 0.903 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
24 Straight Line Steady.svg  பிரான்சு 0.901 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
25 Straight Line Steady.svg  சுலோவீனியா 0.896 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
26 Straight Line Steady.svg  எசுப்பானியா 0.891 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
27 Straight Line Steady.svg  செக் குடியரசு 0.888 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
28 Straight Line Steady.svg  இத்தாலி 0.880 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
29 Straight Line Steady.svg  மால்ட்டா 0.878 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
30 Straight Line Steady.svg  எசுத்தோனியா 0.871 Green Arrow Up Darker.svg 0.003

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[5]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[5] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[5]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[5]
31 Red Arrow Down.svg (1)  கிரேக்க நாடு 0.870 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
32 Straight Line Steady.svg  சைப்பிரசு 0.869 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
33 Green Arrow Up Darker.svg (1)  போலந்து 0.865 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
34 Red Arrow Down.svg (1)  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.863 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
35 Straight Line Steady.svg  அந்தோரா 0.858 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
35 Green Arrow Up Darker.svg (1)  லித்துவேனியா 0.858 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
37 Red Arrow Down.svg (1)  கத்தார் 0.856 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
38 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சிலவாக்கியா 0.855 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
39 Green Arrow Up Darker.svg (1)  புரூணை 0.853 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
39 Red Arrow Down.svg (1)  சவூதி அரேபியா 0.853 Red Arrow Down.svg 0.001
41 Green Arrow Up Darker.svg (2)  லாத்வியா 0.847 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
42 Green Arrow Up Darker.svg (1)  போர்த்துகல் 0.847 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
43 Red Arrow Down.svg (2)  பகுரைன் 0.846 Straight Line Steady.svg
44 Straight Line Steady.svg  சிலி 0.843 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
45 Straight Line Steady.svg  அங்கேரி 0.838 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
46 Straight Line Steady.svg  குரோவாசியா 0.831 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
47 Straight Line Steady.svg  அர்கெந்தீனா 0.825 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
48 Red Arrow Down.svg (1)  ஓமான் 0.821 Red Arrow Down.svg 0.001
49 Straight Line Steady.svg  உருசியா 0.816 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
50 Straight Line Steady.svg  மொண்டெனேகுரோ 0.814 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
51 Red Arrow Down.svg (1)  பல்கேரியா 0.813 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
52 Straight Line Steady.svg  உருமேனியா 0.811 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
53 Green Arrow Up Darker.svg (1)  பெலருஸ் 0.808 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
54 Red Arrow Down.svg (1)  பஹமாஸ் 0.807 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
55 Green Arrow Up Darker.svg (1)  உருகுவை 0.804 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
56 Red Arrow Down.svg (1)  குவைத் 0.803 Red Arrow Down.svg 0.001
57 Straight Line Steady.svg  மலேசியா 0.802 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
58 Red Arrow Down.svg (1)  பார்படோசு 0.800 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
58 Green Arrow Up Darker.svg (2)  கசக்கஸ்தான் 0.800 Green Arrow Up Darker.svg 0.003

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[5] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.  ஐசுலாந்து 0.878
 2.  சப்பான் 0.876
 3.  நோர்வே 0.876
 4.  சுவிட்சர்லாந்து 0.871
 5.  பின்லாந்து 0.868
 6.  சுவீடன் 0.864
 7.  செருமனி 0.861
 8.  ஆத்திரேலியா 0.861
 9.  டென்மார்க் 0.860
 10.  நெதர்லாந்து 0.857
 11.  அயர்லாந்து 0.854
 12.  கனடா 0.852
 13.  நியூசிலாந்து 0.846
 14.  சுலோவீனியா 0.846
 15.  செக் குடியரசு 0.840
 16.  பெல்ஜியம் 0.836
 17.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.835
 18.  ஆஸ்திரியா 0.835
 19.  சிங்கப்பூர் 0.816
 20.  லக்சம்பர்க் 0.811
 21.  ஆங்காங் 0.809
 22.  பிரான்சு 0.808
 23.  மால்ட்டா 0.805
 24.  சிலவாக்கியா 0.797
 25.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.797
 26.  எசுத்தோனியா 0.794
 27.  இசுரேல் 0.787
 28.  போலந்து 0.787
 29.  தென் கொரியா 0.773
 30.  அங்கேரி 0.773
 31.  இத்தாலி 0.771
 32.  சைப்பிரசு 0.769
 33.  லாத்வியா 0.759
 34.  லித்துவேனியா 0.757
 35.  குரோவாசியா 0.756
 36.  பெலருஸ் 0.755
 37.  எசுப்பானியா 0.754
 38.  கிரேக்க நாடு 0.753
 39.  மொண்டெனேகுரோ 0.741
 40.  உருசியா 0.738
 41.  கசக்கஸ்தான் 0.737
 42.  போர்த்துகல் 0.732
 43.  உருமேனியா 0.717
 44.  பல்கேரியா 0.710
 45.  சிலி 0.710
 46.  அர்கெந்தீனா 0.707
 47.  ஈரான் 0.707
 48.  அல்பேனியா 0.706
 49.  உக்ரைன் 0.701
 50.  உருகுவை 0.689
 51.  மொரிசியசு 0.683
 52.  சியார்சியா 0.682
 53.  அசர்பைஜான் 0.681
 54.  ஆர்மீனியா 0.680
 55.  பார்படோசு 0.669

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:தாய்வான், லீக்கின்ஸ்டைன், சவூதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், அந்தோரா, கத்தார், புரூணை, பகுரைன், ஓமான், பகாமாசு, குவைத், மலேசியா.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2016தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் மூலம் பெறப்படும், 2016 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 14 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[9][10]. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2016, மார்ச் 21 ஆம் நாள் ஸ்டொக்ஹோம், சுவீடனில், வெளியிடப்பட்டது[11].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[9]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[9] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[12]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[9]
1 Straight Line Steady.svg  நோர்வே 0.949 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
2 Straight Line Steady.svg  ஆத்திரேலியா 0.939 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
2 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சுவிட்சர்லாந்து 0.939 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
4 Green Arrow Up Darker.svg (2)  செருமனி 0.926 Green Arrow Up Darker.svg 0.01
5 Red Arrow Down.svg (1)  டென்மார்க் 0.925 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
5 Green Arrow Up Darker.svg (6)  சிங்கப்பூர் 0.925 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
7 Red Arrow Down.svg (2)  நெதர்லாந்து 0.924 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
8 Red Arrow Down.svg (2)  அயர்லாந்து 0.923 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
9 Green Arrow Up Darker.svg (7)  ஐசுலாந்து 0.921 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
10 Red Arrow Down.svg (1)  கனடா 0.920 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
10 Red Arrow Down.svg (2)  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.920 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
12 Straight Line Steady.svg  ஆங்காங் 0.917 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
13 Red Arrow Down.svg (4)  நியூசிலாந்து 0.915 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
14 Straight Line Steady.svg  சுவீடன் 0.913 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
15 Red Arrow Down.svg (2)  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.912 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
16 Red Arrow Down.svg (2)  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.909 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
17 Green Arrow Up Darker.svg (3)  சப்பான் 0.903 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
18 Red Arrow Down.svg (1)  தென் கொரியா 0.901 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
19 Red Arrow Down.svg (1)  இசுரேல் 0.899 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
20 Red Arrow Down.svg (1)  லக்சம்பர்க் 0.898 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
21 Green Arrow Up Darker.svg (1)  பிரான்சு 0.897 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
22 Red Arrow Down.svg (1)  பெல்ஜியம் 0.896 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
23 Green Arrow Up Darker.svg (1)  பின்லாந்து 0.895 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
24 Red Arrow Down.svg (1)  ஆஸ்திரியா 0.893 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
25 Straight Line Steady.svg  சுலோவீனியா 0.890 Green Arrow Up Darker.svg 0.002

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[9]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[9] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[12]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[9]
26 Green Arrow Up Darker.svg (1)  இத்தாலி 0.887 Green Arrow Up Darker.svg 0.006
27 Red Arrow Down.svg (1)  எசுப்பானியா 0.884 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
28 Straight Line Steady.svg  செக் குடியரசு 0.878 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
29 Straight Line Steady.svg  கிரேக்க நாடு 0.866 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
30 Green Arrow Up Darker.svg (1)  புரூணை 0.865 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
30 Straight Line Steady.svg  எசுத்தோனியா 0.865 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
32 Green Arrow Up Darker.svg (2)  அந்தோரா 0.858 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
33 Red Arrow Down.svg (1)  சைப்பிரசு 0.856 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
33 Green Arrow Up Darker.svg (4)  மால்ட்டா 0.856 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
33 Red Arrow Down.svg (1)  கத்தார் 0.856 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
36 Straight Line Steady.svg  போலந்து 0.855 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
37 Straight Line Steady.svg  லித்துவேனியா 0.848 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
38 Green Arrow Up Darker.svg (4)  சிலி 0.847 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
38 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சவூதி அரேபியா 0.847 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
40 Red Arrow Down.svg (5)  சிலவாக்கியா 0.845 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
41 Green Arrow Up Darker.svg (2)  போர்த்துகல் 0.843 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
42 Red Arrow Down.svg (1)  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.840 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
43 Green Arrow Up Darker.svg (1)  அங்கேரி 0.836 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
44 Green Arrow Up Darker.svg (2)  லாத்வியா 0.830 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
45 Red Arrow Down.svg (5)  அர்கெந்தீனா 0.827 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
45 Green Arrow Up Darker.svg (2)  குரோவாசியா 0.827 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
47 Red Arrow Down.svg (2)  பகுரைன் 0.824 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
48 Green Arrow Up Darker.svg (1)  மொண்டெனேகுரோ 0.807 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
49 Green Arrow Up Darker.svg (1)  உருசியா 0.804 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
50 Green Arrow Up Darker.svg (2)  உருமேனியா 0.802 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
51 Red Arrow Down.svg (3)  குவைத் 0.800 Green Arrow Up Darker.svg 0.001

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[9] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.  நோர்வே 0.898
 2.  ஐசுலாந்து 0.868
 3.  நெதர்லாந்து 0.861
 4.  ஆத்திரேலியா 0.861
 5.  செருமனி 0.859
 6.  சுவிட்சர்லாந்து 0.859
 7.  டென்மார்க் 0.858
 8.  சுவீடன் 0.851
 9.  அயர்லாந்து 0.850
 10.  பின்லாந்து 0.843
 11.  கனடா 0.839
 12.  சுலோவீனியா 0.838
 13.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.836
 14.  செக் குடியரசு 0.830
 15.  லக்சம்பர்க் 0.827
 16.  பெல்ஜியம் 0.821
 17.  ஆஸ்திரியா 0.815
 18.  பிரான்சு 0.813
 19.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.796
 20.  சிலவாக்கியா 0.793
 21.  சப்பான் 0.791
 22.  எசுப்பானியா 0.791
 23.  எசுத்தோனியா 0.788
 24.  மால்ட்டா 0.786
 25.  இத்தாலி 0.784
 26.  இசுரேல் 0.778
 27.  போலந்து 0.774
 28.  அங்கேரி 0.771
 29.  சைப்பிரசு 0.762
 30.  லித்துவேனியா 0.759
 31.  கிரேக்க நாடு 0.758
 32.  போர்த்துகல் 0.755
 33.  தென் கொரியா 0.753
 34.  குரோவாசியா 0.752
 35.  லாத்வியா 0.742
 36.  மொண்டெனேகுரோ 0.736
 37.  உருசியா 0.725
 38.  உருமேனியா 0.714
 39.  அர்கெந்தீனா 0.698
 40.  சிலி 0.692

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், ஆங்காங், லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, கத்தார், சவூதி அரேபியா, அந்தோரா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பகுரைன், குவைத்.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2015தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் மூலம் பெறப்படும், 2015 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 13 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[12][13]. 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2015, டிசம்பர் 14 ஆம் நாள் அடிஸ் அபாபா, எத்தியோப்பியாவில், வெளியிடப்பட்டது[14].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.
தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2015 இல் எடுக்கப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[12]
2015ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[12] 2015 இல் எடுக்கப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[12]
2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[12]
1 Straight Line Steady.svg  நோர்வே 0.944 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
2 Straight Line Steady.svg  ஆத்திரேலியா 0.935 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
3 Straight Line Steady.svg  சுவிட்சர்லாந்து 0.930 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
4 Straight Line Steady.svg  டென்மார்க் 0.923 Straight Line Steady.svg
5 Straight Line Steady.svg  நெதர்லாந்து 0.922 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
6 Straight Line Steady.svg  செருமனி 0.916 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
6 Green Arrow Up Darker.svg (2)  அயர்லாந்து 0.916 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
8 Red Arrow Down.svg (1)  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.915 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
9 Red Arrow Down.svg (1)  கனடா 0.913 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
9 Green Arrow Up Darker.svg (1)  நியூசிலாந்து 0.913 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
11 Straight Line Steady.svg  சிங்கப்பூர் 0.912 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
12 Straight Line Steady.svg  ஆங்காங் 0.910 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
13 Straight Line Steady.svg  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.908 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
14 Straight Line Steady.svg  சுவீடன் 0.907 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
14 Green Arrow Up Darker.svg (1)  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.907 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
16 Straight Line Steady.svg  ஐசுலாந்து 0.899 Straight Line Steady.svg
17 Straight Line Steady.svg  தென் கொரியா 0.898 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
18 Straight Line Steady.svg  இசுரேல் 0.894 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
19 Straight Line Steady.svg  லக்சம்பர்க் 0.892 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
20 Red Arrow Down.svg (1)  சப்பான் 0.891 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
21 Straight Line Steady.svg  பெல்ஜியம் 0.890 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
22 Straight Line Steady.svg  பிரான்சு 0.888 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
23 Straight Line Steady.svg  ஆஸ்திரியா 0.885 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
24 Straight Line Steady.svg  பின்லாந்து 0.883 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
25 Straight Line Steady.svg  சுலோவீனியா 0.880 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
26 Straight Line Steady.svg  எசுப்பானியா 0.876 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
27 Straight Line Steady.svg  இத்தாலி 0.873 Straight Line Steady.svg
28 Straight Line Steady.svg  செக் குடியரசு 0.870 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
29 Straight Line Steady.svg  கிரேக்க நாடு 0.865 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
30 Straight Line Steady.svg  எசுத்தோனியா 0.861 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
31 Straight Line Steady.svg  புரூணை 0.856 Green Arrow Up Darker.svg 0.004
32 Straight Line Steady.svg  சைப்பிரசு 0.850 Straight Line Steady.svg
32 Green Arrow Up Darker.svg (1)  கத்தார் 0.850 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
34 Straight Line Steady.svg  அந்தோரா 0.845 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
35 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சிலவாக்கியா 0.844 Green Arrow Up Darker.svg 0.005
36 Red Arrow Down.svg (1)  போலந்து 0.843 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
37 Straight Line Steady.svg  லித்துவேனியா 0.839 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
37 Straight Line Steady.svg  மால்ட்டா 0.839 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
39 Straight Line Steady.svg  சவூதி அரேபியா 0.837 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
40 Straight Line Steady.svg  அர்கெந்தீனா 0.836 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
41 Red Arrow Down.svg (1)  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.835 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
42 Straight Line Steady.svg  சிலி 0.832 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
43 Straight Line Steady.svg  போர்த்துகல் 0.830 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
44 Straight Line Steady.svg  அங்கேரி 0.828 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
45 Straight Line Steady.svg  பகுரைன் 0.824 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
46 Green Arrow Up Darker.svg (1)  லாத்வியா 0.819 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
47 Red Arrow Down.svg (1)  குரோவாசியா 0.818 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
48 Red Arrow Down.svg (1)  குவைத் 0.816 Straight Line Steady.svg
49 Straight Line Steady.svg  மொண்டெனேகுரோ 0.802 Green Arrow Up Darker.svg 0.001

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2014தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் மூலம் பெறப்படும், 2014 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 12 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது [15]. 2013 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2014, ஜூலை 24 ஆம் நாள் தோக்கியோ நகரத்தில் வெளியிடப்பட்டது[16].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.
தரவரிசை நாடு ம.மே.சு.
2014 இல் எடுக்கப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு

[15]

2014ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு

[15]

2014 இல் எடுக்கப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[15]
2014ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[15]
1 Straight Line Steady.svg  நோர்வே 0.944 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
2 Straight Line Steady.svg  ஆத்திரேலியா 0.933 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
3 Straight Line Steady.svg  சுவிட்சர்லாந்து 0.917 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
4 Straight Line Steady.svg  நெதர்லாந்து 0.915 Straight Line Steady.svg
5 Straight Line Steady.svg  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.914 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
6 Straight Line Steady.svg  செருமனி 0.911 Straight Line Steady.svg
7 Straight Line Steady.svg  நியூசிலாந்து 0.910 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
8 Straight Line Steady.svg  கனடா 0.902 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
9 Green Arrow Up Darker.svg (3)  சிங்கப்பூர் 0.901 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
10 Straight Line Steady.svg  டென்மார்க் 0.900 Straight Line Steady.svg
11 Red Arrow Down.svg (3)  அயர்லாந்து 0.899 Red Arrow Down.svg 0.002
12 Red Arrow Down.svg (1)  சுவீடன் 0.898 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
13 Straight Line Steady.svg  ஐசுலாந்து 0.895 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
14 Straight Line Steady.svg  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.892 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
15 Straight Line Steady.svg  ஆங்காங் 0.891 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
15 Green Arrow Up Darker.svg (1)  தென் கொரியா 0.891 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
17 Red Arrow Down.svg (1)  சப்பான் 0.890 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
18 Red Arrow Down.svg (2)  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.889 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
19 Straight Line Steady.svg  இசுரேல் 0.888 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
20 Straight Line Steady.svg  பிரான்சு 0.884 Straight Line Steady.svg
21 Straight Line Steady.svg  ஆஸ்திரியா 0.881 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
21 Straight Line Steady.svg  பெல்ஜியம் 0.881 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
21 Straight Line Steady.svg  லக்சம்பர்க் 0.881 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
24 Straight Line Steady.svg  பின்லாந்து 0.879 Straight Line Steady.svg
25 Straight Line Steady.svg  சுலோவீனியா 0.874 Straight Line Steady.svg
26 Straight Line Steady.svg  இத்தாலி 0.872 Straight Line Steady.svg
27 Straight Line Steady.svg  எசுப்பானியா 0.869 Straight Line Steady.svg
28 Straight Line Steady.svg  செக் குடியரசு 0.861 Straight Line Steady.svg
29 Straight Line Steady.svg  கிரேக்க நாடு 0.853 Red Arrow Down.svg 0.001
30 Straight Line Steady.svg  புரூணை 0.852 Straight Line Steady.svg
31 Straight Line Steady.svg  கத்தார் 0.851 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
32 Straight Line Steady.svg  சைப்பிரசு 0.845 Red Arrow Down.svg 0.003
33 Straight Line Steady.svg  எசுத்தோனியா 0.840 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
34 Straight Line Steady.svg  சவூதி அரேபியா 0.836 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
35 Green Arrow Up Darker.svg (1)  லித்துவேனியா 0.834 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
35 Red Arrow Down.svg (1)  போலந்து 0.834 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
37 Straight Line Steady.svg  அந்தோரா 0.830 Straight Line Steady.svg
37 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சிலவாக்கியா 0.830 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
39 Straight Line Steady.svg  மால்ட்டா 0.829 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
40 Straight Line Steady.svg  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.827 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
41 Green Arrow Up Darker.svg (1)  சிலி 0.822 Green Arrow Up Darker.svg 0.003
41 Straight Line Steady.svg  போர்த்துகல் 0.822 Straight Line Steady.svg
43 Straight Line Steady.svg  அங்கேரி 0.818 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
44 Straight Line Steady.svg  பகுரைன் 0.815 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
45 Straight Line Steady.svg  கியூபா 0.815 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
46 Red Arrow Down.svg (2)  குவைத் 0.814 Green Arrow Up Darker.svg 0.001
47 Straight Line Steady.svg  குரோவாசியா 0.812 Straight Line Steady.svg
48 Straight Line Steady.svg  லாத்வியா 0.810 Green Arrow Up Darker.svg 0.002
49 Straight Line Steady.svg  அர்கெந்தீனா 0.808 Green Arrow Up Darker.svg 0.003

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[15] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.  நோர்வே 0.891 (Straight Line Steady.svg)
 2.  ஆத்திரேலியா 0.860 (Straight Line Steady.svg)
 3.  நெதர்லாந்து 0.854 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 4.  சுவிட்சர்லாந்து 0.847 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 5.  செருமனி 0.846 (Straight Line Steady.svg)
 6.  ஐசுலாந்து 0.843 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 7.  சுவீடன் 0.840 (Red Arrow Down.svg 4)
 8.  டென்மார்க் 0.838 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 9.  கனடா 0.833 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 10.  அயர்லாந்து 0.832 (Red Arrow Down.svg 4)
 11.  பின்லாந்து 0.830 (Straight Line Steady.svg)
 12.  சுலோவீனியா 0.824 (Red Arrow Down.svg 2)
 13.  ஆஸ்திரியா 0.818 (Red Arrow Down.svg 1)
 14.  லக்சம்பர்க் 0.814 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 15.  செக் குடியரசு 0.813 (Red Arrow Down.svg 1)
 16.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.812 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 17.  பெல்ஜியம் 0.806 (Red Arrow Down.svg 2)
 18.  பிரான்சு 0.804 (Straight Line Steady.svg)
 19.  சப்பான் 0.799 (New)
 20.  இசுரேல் 0.793 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 21.  சிலவாக்கியா 0.778 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 22.  எசுப்பானியா 0.775 (Red Arrow Down.svg 2)
 23.  இத்தாலி 0.768 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 24.  எசுத்தோனியா 0.767 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 25.  கிரேக்க நாடு 0.762 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 26.  மால்ட்டா 0.760 (Red Arrow Down.svg 3)
 27.  அங்கேரி 0.757 (Red Arrow Down.svg 1)
 28.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.755 (Red Arrow Down.svg 12)
 29.  போலந்து 0.751 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 30.  சைப்பிரசு 0.752 (Red Arrow Down.svg 1)
 31.  லித்துவேனியா 0.746 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 32.  போர்த்துகல் 0.739 (Straight Line Steady.svg)
 33.  தென் கொரியா 0.736 (Red Arrow Down.svg 5)
 34.  லாத்வியா 0.725 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 35.  குரோவாசியா 0.721 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 36.  அர்கெந்தீனா 0.680 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 37.  சிலி 0.661 (Green Arrow Up Darker.svg 4)

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், ஆங்காங், லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, கத்தார், சவூதி அரேபியா, அந்தோரா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பகுரைன், கியூபா, குவைத்.

பட்டியலில் சேர்க்கப்படாத நாடுகள்தொகு

வெவ்வேறு காரணங்களால், சில நாடுகள் கணக்கிலெடுக்கப்படவில்லை. இன்றியமையாத தரவுகள் கிடைக்கப்பெறாமல் இருந்ததே முக்கிய காரணமாகும். 2014 அறிக்கையில் இடம்பெறாத ஐக்கிய நாடுகள் அங்கத்துவமுடைய நாடுகள்:[15] வடகொரியா, மார்சல் தீவுகள், மொனாக்கோ, நவூரு, சான் மரீனோ, சோமாலியா, தெற்கு சூடான், துவாலு.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2013தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் மூலம் பெறப்படும், 2013 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 11 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது. 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2013, மார்ச் 14 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்டது.[17]

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.  நோர்வே 0.955 (Straight Line Steady.svg)
 2.  ஆத்திரேலியா 0.938 (Straight Line Steady.svg)
 3.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.937 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 4.  நெதர்லாந்து 0.921 (Red Arrow Down.svg 1)
 5.  செருமனி 0.920 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 6.  நியூசிலாந்து 0.919 (Red Arrow Down.svg 1)
 7.  அயர்லாந்து 0.916 (Straight Line Steady.svg)
 8.  சுவீடன் 0.916 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 9.  சுவிட்சர்லாந்து 0.913 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 10.  சப்பான் 0.912 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 11.  கனடா 0.911 (Red Arrow Down.svg 5)
 12.  தென் கொரியா 0.909 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 13.  ஆங்காங் 0.906 (Straight Line Steady.svg)
 14.  ஐசுலாந்து 0.906 (Straight Line Steady.svg)
 15.  டென்மார்க் 0.901 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 16.  இசுரேல் 0.900 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 17.  பெல்ஜியம் 0.897 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 18.  ஆஸ்திரியா 0.895 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 19.  சிங்கப்பூர் 0.895 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 20.  பிரான்சு 0.893 (Straight Line Steady.svg)
 21.  பின்லாந்து 0.892 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 22.  சுலோவீனியா 0.892 (Red Arrow Down.svg 1)
 23.  எசுப்பானியா 0.885 (Straight Line Steady.svg)
 24.  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.883 (Red Arrow Down.svg 16)
 25.  இத்தாலி 0.881 (Red Arrow Down.svg 1)
 26.  லக்சம்பர்க் 0.875 (Red Arrow Down.svg 1)
 27.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.875 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 28.  செக் குடியரசு 0.873 (Red Arrow Down.svg 1)
 29.  கிரேக்க நாடு 0.860 (Straight Line Steady.svg)
 30.  புரூணை 0.855 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 31.  சைப்பிரசு 0.848 (Red Arrow Down.svg 1)
 32.  மால்ட்டா 0.847 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 33.  எசுத்தோனியா 0.846 (Straight Line Steady.svg)
 34.  அந்தோரா 0.846 (Red Arrow Down.svg 1)
 35.  சிலவாக்கியா 0.840 (Straight Line Steady.svg)
 36.  கத்தார் 0.834 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 37.  அங்கேரி 0.831 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 38.  பார்படோசு 0.825 (Green Arrow Up Darker.svg 9)
 39.  போலந்து 0.821 (Straight Line Steady.svg)
 40.  சிலி 0.819 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 41.  லித்துவேனியா 0.818 (Red Arrow Down.svg 1)
 42.  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.818 (Red Arrow Down.svg 12)
 43.  போர்த்துகல் 0.816 (Red Arrow Down.svg 2)
 44.  லாத்வியா 0.814 (Red Arrow Down.svg 1)
 45.  அர்கெந்தீனா 0.811 (Straight Line Steady.svg)
 46.  சீசெல்சு 0.806 (Green Arrow Up Darker.svg 6)
 47.  குரோவாசியா 0.805 (Red Arrow Down.svg 1)

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளை சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட பின்னர் பட்டியலிட்டபோது பின்வரும் பட்டியல் கிடைத்திருந்தது[17].

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.  நோர்வே 0.894 (Straight Line Steady.svg)
 2.  ஆத்திரேலியா 0.864 (Straight Line Steady.svg)
 3.  சுவீடன் 0.859 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 4.  நெதர்லாந்து 0.857 (Straight Line Steady.svg)
 5.  செருமனி 0.856 (Straight Line Steady.svg)
 6.  அயர்லாந்து 0.850 (Straight Line Steady.svg)
 7.  சுவிட்சர்லாந்து 0.849 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 8.  ஐசுலாந்து 0.848 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 9.  டென்மார்க் 0.845 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 10.  சுலோவீனியா 0.840 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 11.  பின்லாந்து 0.839 (Green Arrow Up Darker.svg 6)
 12.  ஆஸ்திரியா 0.837 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 13.  கனடா 0.832 (Red Arrow Down.svg 4)
 14.  செக் குடியரசு 0.826 (Green Arrow Up Darker.svg 9)
 15.  பெல்ஜியம் 0.825 (Red Arrow Down.svg 1)
 16.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.821 (Red Arrow Down.svg 13)
 17.  லக்சம்பர்க் 0.813 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 18.  பிரான்சு 0.812 (Red Arrow Down.svg 2)
 19.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.802 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 20.  எசுப்பானியா 0.796 (Red Arrow Down.svg 1)
 21.  இசுரேல் 0.790 (Red Arrow Down.svg 8)
 22.  சிலவாக்கியா 0.788 (Green Arrow Up Darker.svg 6)
 23.  மால்ட்டா 0.778 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 24.  இத்தாலி 0.776 (Red Arrow Down.svg 4)
 25.  எசுத்தோனியா 0.770 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 26.  அங்கேரி 0.769 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 27.  கிரேக்க நாடு 0.760 (Red Arrow Down.svg 3)
 28.  தென் கொரியா 0.758 (Red Arrow Down.svg 18)
 29.  சைப்பிரசு 0.751 (Red Arrow Down.svg 4)
 30.  போலந்து 0.740 (Straight Line Steady.svg)
 31.  மொண்டெனேகுரோ 0.733 (Green Arrow Up Darker.svg 8)
 32.  போர்த்துகல் 0.729 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 33.  லித்துவேனியா 0.727 (Red Arrow Down.svg 1)
 34.  பெலருஸ் 0.727 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 35.  லாத்வியா 0.726 (Red Arrow Down.svg 1)
 36.  பல்கேரியா 0.704 (Green Arrow Up Darker.svg 5)

மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் முதல் நான்கிலொரு பகுதியில் இருந்த நாடுகளில், சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலில் இல்லாத நாடுகள்: நியூசிலாந்து, சிலி, ஜப்பான், ஆங்காங், சிங்கப்பூர், சீனக் குடியரசு, லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, அந்தோரா, கத்தார், பார்படோசு, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சீசெல்சு.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2011தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் மூலம் பெறப்படும், 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2011, நவம்பர் 2 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்டது[18]

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.  நோர்வே 0.943 (Straight Line Steady.svg)
 2.  ஆத்திரேலியா 0.929 (Straight Line Steady.svg)
 3.  நெதர்லாந்து 0.910 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 4.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.910 (Straight Line Steady.svg)
 5.  நியூசிலாந்து 0.908 (Red Arrow Down.svg -2)
 6.  கனடா 0.908 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 7.  அயர்லாந்து 0.908 (Red Arrow Down.svg -2)
 8.  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.905 (Red Arrow Down.svg -2)
 9.  செருமனி 0.905 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 10.  சுவீடன் 0.904 (Red Arrow Down.svg -1)
 11.  சுவிட்சர்லாந்து 0.903 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 12.  சப்பான் 0.901 (Red Arrow Down.svg -1)
 13.  ஆங்காங் 0.898 (Green Arrow Up Darker.svg 8)
 14.  ஐசுலாந்து 0.898 (Red Arrow Down.svg -3)
 15.  தென் கொரியா 0.897 (Red Arrow Down.svg -3)
 16.  டென்மார்க் 0.895 (Green Arrow Up Darker.svg 3)

 1.  இசுரேல் 0.888 (Red Arrow Down.svg -2)
 2.  பெல்ஜியம் 0.886 (Straight Line Steady.svg)
 3.  ஆஸ்திரியா 0.885 (Green Arrow Up Darker.svg 6)
 4.  பிரான்சு 0.884 (Red Arrow Down.svg -6)
 5.  சுலோவீனியா 0.884 (Green Arrow Up Darker.svg 8)
 6.  பின்லாந்து 0.882 (Red Arrow Down.svg -6)
 7.  எசுப்பானியா 0.878 (Red Arrow Down.svg -3)
 8.  இத்தாலி 0.874 (Red Arrow Down.svg -1)
 9.  லக்சம்பர்க் 0.867 (Red Arrow Down.svg -1)
 10.  சிங்கப்பூர் 0.866 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 11.  செக் குடியரசு 0.865 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 12.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.863 (Red Arrow Down.svg -2)
 13.  கிரேக்க நாடு 0.861 (Red Arrow Down.svg -7)
 14.  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.846 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 15.  சைப்பிரசு 0.840 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 16.  அந்தோரா 0.838 (Red Arrow Down.svg -2)

 1.  புரூணை 0.838 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 2.  எசுத்தோனியா 0.835 (Straight Line Steady.svg)
 3.  சிலவாக்கியா 0.834 (Red Arrow Down.svg -4)
 4.  மால்ட்டா 0.832 (Red Arrow Down.svg -3)
 5.  கத்தார் 0.831 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 6.  அங்கேரி 0.816 (Red Arrow Down.svg -2)
 7.  போலந்து 0.813 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 8.  லித்துவேனியா 0.810 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 9.  போர்த்துகல் 0.809 (Red Arrow Down.svg -1)
 10.  பகுரைன் 0.806 (Red Arrow Down.svg -3)
 11.  லாத்வியா 0.805 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 12.  சிலி 0.805 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 13.  அர்கெந்தீனா 0.797 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 14.  குரோவாசியா 0.796 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 15.  பார்படோசு 0.793 (Red Arrow Down.svg -5)

ஐக்கிய நாடுகள் உறுப்பினர் அல்லாதவை (UNDP யால் கணக்கிடப்படவில்லை)தொகு

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளை சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட பின்னர் பட்டியலிட்டபோது பின்வரும் பட்டியல் கிடைத்திருந்தது.[18] குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) என்பன 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.  நோர்வே 0.890 (Straight Line Steady.svg)
 2.  ஆத்திரேலியா 0.856 (Straight Line Steady.svg)
 3.  சுவீடன் 0.851 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 4.  நெதர்லாந்து 0.846 (Red Arrow Down.svg 1)
 5.  ஐசுலாந்து 0.845 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 6.  அயர்லாந்து 0.843 (Straight Line Steady.svg)
 7.  செருமனி 0.842 (Straight Line Steady.svg)
 8.  டென்மார்க் 0.842 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 9.  சுவிட்சர்லாந்து 0.840 (Straight Line Steady.svg)
 10.  சுலோவீனியா 0.837 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 11.  பின்லாந்து 0.833 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 12.  கனடா 0.829 (Red Arrow Down.svg 7)

 1.  செக் குடியரசு 0.821 (Green Arrow Up Darker.svg 9)
 2.  ஆஸ்திரியா 0.820 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 3.  பெல்ஜியம் 0.819 (Red Arrow Down.svg 1)
 4.  பிரான்சு 0.804 (Straight Line Steady.svg)
 5.  எசுப்பானியா 0.799 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 6.  லக்சம்பர்க் 0.799 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 7.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.791 (Green Arrow Up Darker.svg 4)
 8.  சிலவாக்கியா 0.787 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 9.  இசுரேல் 0.779 (Red Arrow Down.svg 8)
 10.  இத்தாலி 0.779 (Red Arrow Down.svg 2)
 11.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.771 (Red Arrow Down.svg 19)
 12.  எசுத்தோனியா 0.769 (Green Arrow Up Darker.svg 2)

 1.  அங்கேரி 0.759 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 2.  கிரேக்க நாடு 0.756 (Red Arrow Down.svg 2)
 3.  சைப்பிரசு 0.755 (Red Arrow Down.svg 2)
 4.  தென் கொரியா 0.749 (Red Arrow Down.svg 17)
 5.  போலந்து 0.734 (Straight Line Steady.svg)
 6.  லித்துவேனியா 0.730 (Straight Line Steady.svg)
 7.  போர்த்துகல் 0.726 (Straight Line Steady.svg)
 8.  மொண்டெனேகுரோ 0.718 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 9.  லாத்வியா 0.717 (Red Arrow Down.svg 1)
 10.  செர்பியா 0.694 (Green Arrow Up Darker.svg 9)
 11.  பெலருஸ் 0.693 (Green Arrow Up Darker.svg 10)

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட பட்டியலில் வராத நாடுகள்: நியூசிலாந்து, லீக்டன்ஸ்டைன், சப்பான், ஹொங்கொங், சிங்கப்பூர், சீனக் குடியரசு (தாய்வான்), ஐக்கிய அரபு அமீரகம், அண்டோரா, புரூணை, மால்டா, கட்டார், பஹ்ரேய்ன், சிலி, ஆர்ஜென்டீனா மற்றும் பார்படோஸ்.

சேர்த்துக் கொள்ளப்படாத நாடுகள்தொகு

முக்கியமாக தரவுகள் போதாமையால் சில நாடுகள் கணக்கெடுப்பில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவில்லை. ஐக்கிய நாடுகள் அங்கத்துவம் உடைய பின்வரும் நாடுகள் சேர்க்கப்படவில்லை[18]: வட கொரியா, மார்ஷல் தீவுகள், மொனாகோ, நவூரு, சான் மேரினோ, சோமாலியா, துவாலு.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2010தொகு

2010 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின் பரணிடப்பட்டது 2011-02-20 at the வந்தவழி இயந்திரம், நவம்பர் 4 2010 இல் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை. கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நாடுகள் "மிக உயர் மேம்பாடுடைய" நாடுகளாகும்:[2]

 1.  நோர்வே 0.938 (Straight Line Steady.svg)
 2.  ஆத்திரேலியா 0.937 (Straight Line Steady.svg)
 3.  நியூசிலாந்து 0.907 (Green Arrow Up Darker.svg 17)
 4.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.902 (Green Arrow Up Darker.svg 9)
 5.  அயர்லாந்து 0.895 (Straight Line Steady.svg)
 6.  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.891 (Green Arrow Up Darker.svg 13)
 7.  நெதர்லாந்து 0.890 (Red Arrow Down.svg 1)
 8.  கனடா 0.888 (Red Arrow Down.svg 4)
 9.  சுவீடன் 0.885 (Red Arrow Down.svg 2)
 10.  செருமனி 0.885 (Green Arrow Up Darker.svg 12)
 11.  சப்பான் 0.884 (Red Arrow Down.svg 1)
 12.  தென் கொரியா 0.877 (Green Arrow Up Darker.svg 14)
 13.  சுவிட்சர்லாந்து 0.874 (Red Arrow Down.svg 4)
 14.  பிரான்சு 0.872 (Red Arrow Down.svg 6)

 1.  இசுரேல் 0.872 (Green Arrow Up Darker.svg 12)
 2.  பின்லாந்து 0.871 (Red Arrow Down.svg 4)
 3.  ஐசுலாந்து 0.869 (Red Arrow Down.svg 14)
 4.  பெல்ஜியம் 0.867 (Red Arrow Down.svg 1)
 5.  டென்மார்க் 0.866 (Red Arrow Down.svg 3)
 6.  எசுப்பானியா 0.863 (Red Arrow Down.svg 5)
 7.  ஆங்காங் 0.862 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 8.  கிரேக்க நாடு 0.855 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 9.  இத்தாலி 0.854 (Red Arrow Down.svg 5)
 10.  லக்சம்பர்க் 0.852 (Red Arrow Down.svg 13)
 11.  ஆஸ்திரியா 0.851 (Red Arrow Down.svg 11)
 12.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.849 (Red Arrow Down.svg 5)
 13.  சிங்கப்பூர் 0.846 (Red Arrow Down.svg 5)
 14.  செக் குடியரசு 0.841 (Green Arrow Up Darker.svg 8)

 1.  சுலோவீனியா 0.828 (Straight Line Steady.svg)
 2.  அந்தோரா 0.824 (Red Arrow Down.svg 2)
 3.  சிலவாக்கியா 0.818 (Green Arrow Up Darker.svg 11)
 4.  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.815 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 5.  மால்ட்டா 0.815 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 6.  எசுத்தோனியா 0.812 (Green Arrow Up Darker.svg 6)
 7.  சைப்பிரசு 0.810 (Red Arrow Down.svg 3)
 8.  அங்கேரி 0.805 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 9.  புரூணை 0.805 (Red Arrow Down.svg 7)
 10.  கத்தார் 0.803 (Red Arrow Down.svg 5)
 11.  பகுரைன் 0.801 (Straight Line Steady.svg)
 12.  போர்த்துகல் 0.795 (Red Arrow Down.svg 6)
 13.  போலந்து 0.795 (Straight Line Steady.svg)
 14.  பார்படோசு 0.788 (Red Arrow Down.svg 5)

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

2010 அறிக்கையே இவ்வாறான ஒரு சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட முதலில் வெளியான அறிக்கையாகும். வருமானம், ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு, கல்வி ஆகிய மூன்று காரணிகளே சரி செய்யப்பட்டன. இந்த வகையில் பெறப்பட்ட மிக உயர் மேம்பாடு கொண்ட நாடுகளாகும்.[2]

பச்சை அம்புக்குறி (Green Arrow Up Darker.svg), சிவப்பு அம்புக்குறி (Red Arrow Down.svg), மற்றும் நீலக்கோடு (Straight Line Steady.svg) ஆகியன 2010ம் ஆண்டின் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் நிலையுடனான ஒப்பீட்டு நிலையைக் காட்டுகிறது.

 1.  நோர்வே 0.938 (Straight Line Steady.svg)
 2.  ஆத்திரேலியா 0.864 (Straight Line Steady.svg)
 3.  சுவீடன் 0.824 (Green Arrow Up Darker.svg 6)
 4.  நெதர்லாந்து 0.818 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 5.  செருமனி 0.814 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 6.  சுவிட்சர்லாந்து 0.813 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 7.  அயர்லாந்து 0.813 (Red Arrow Down.svg 2)
 8.  கனடா 0.812 (Straight Line Steady.svg)
 9.  ஐசுலாந்து 0.811 (Green Arrow Up Darker.svg 8)
 10.  டென்மார்க் 0.810 (Green Arrow Up Darker.svg 9)

 1.  பின்லாந்து 0.806 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 2.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.799 (Red Arrow Down.svg 8)
 3.  பெல்ஜியம் 0.794 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 4.  பிரான்சு 0.792 (Straight Line Steady.svg)
 5.  செக் குடியரசு 0.790 (Green Arrow Up Darker.svg 13)
 6.  ஆஸ்திரியா 0.787 (Green Arrow Up Darker.svg 9)
 7.  எசுப்பானியா 0.779 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 8.  லக்சம்பர்க் 0.775 (Green Arrow Up Darker.svg 6)
 9.  சுலோவீனியா 0.771 (Green Arrow Up Darker.svg 10)
 10.  கிரேக்க நாடு 0.768 (Green Arrow Up Darker.svg 2)

 1.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.766 (Green Arrow Up Darker.svg 5)
 2.  சிலவாக்கியா 0.764 (Green Arrow Up Darker.svg 9)
 3.  இசுரேல் 0.763 (Red Arrow Down.svg 8)
 4.  இத்தாலி 0.752 (Red Arrow Down.svg 1)
 5.  அங்கேரி 0.736 (Green Arrow Up Darker.svg 11)
 6.  எசுத்தோனியா 0.733 (Green Arrow Up Darker.svg 8)
 7.  தென் கொரியா 0.731 (Red Arrow Down.svg 15)
 8.  சைப்பிரசு 0.716 (Green Arrow Up Darker.svg 7)
 9.  போலந்து 0.709 (Green Arrow Up Darker.svg 11)
 10.  போர்த்துகல் 0.700 (Green Arrow Up Darker.svg 10)

தரவுகள் போதாமையால் சில நாடுகள் கணக்கெடுப்பில் சேர்க்கப்படவில்லை. அவையாவன:நியூசிலாந்து, லீக்டன்ஸ்டைன், சப்பான், ஹொங்கொங், சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், அண்டோரா, புரூணை, மால்டா, கட்டார், பஹ்ரேய்ன் மற்றும் பார்படோஸ்.

சேர்த்துக் கொள்ளப்படாத நாடுகள்தொகு

முக்கியமாக தரவுகள் போதாமையால் சில நாடுகள் கணக்கெடுப்பில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவில்லை. ஐக்கிய நாடுகள் அங்கத்துவம் உடைய பின்வரும் நாடுகள் சேர்க்கப்படவில்லை[2] கியூபா தன்னைச் சேர்த்துக் கொள்ளாததற்கு உத்தியோகபூர்வமான எதிர்ப்பை தெரிவித்தது.

ஆபிரிக்கா

அமெரிக்கா

ஆசியா

ஐரோப்பா

ஓசியானியா

ஐக்கிய நாட்டு அங்கத்துவமில்லாத நாடு (UNDP யால் கணக்கெடுக்கப்படவில்லை)தொகு

மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் அறிக்கை - 2009தொகு

அக்டோபர் 5, 2009 இல், 2007 ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதிக்குரிய அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. மேல் தரத்தை எட்டிய நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் என அடையாளப்படுத்தப் பட்டன.[19] அவையாவன:

 1.  நோர்வே 0.938 (Green Arrow Up Darker.svg)
 2.  ஆத்திரேலியா 0.970 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 3.  ஐசுலாந்து 0.969 (Red Arrow Down.svg 2)
 4.  கனடா 0.966 (Red Arrow Down.svg 1)
 5.  அயர்லாந்து 0.965 (Straight Line Steady.svg)
 6.  நெதர்லாந்து 0.964 (Straight Line Steady.svg)
 7.  சுவீடன் 0.963 (Straight Line Steady.svg)
 8.  பிரான்சு 0.961 (Green Arrow Up Darker.svg 3)
 9.  சுவிட்சர்லாந்து 0.960 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 10.  சப்பான் 0.960 (Red Arrow Down.svg 2)
 11.  லக்சம்பர்க் 0.960 (Red Arrow Down.svg 2)
 12.  பின்லாந்து 0.959 (Straight Line Steady.svg)
 13.  ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.956 (Green Arrow Up Darker.svg 2)

 1.  ஆஸ்திரியா 0.955 (Straight Line Steady.svg)
 2.  எசுப்பானியா 0.955 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 3.  டென்மார்க் 0.955 (Red Arrow Down.svg 2)
 4.  பெல்ஜியம் 0.953 (Straight Line Steady.svg)
 5.  இத்தாலி 0.951 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 6.  லீக்கின்ஸ்டைன் 0.951 (Red Arrow Down.svg 1)
 7.  நியூசிலாந்து 0.950 (Straight Line Steady.svg)
 8.  ஐக்கிய இராச்சியம் 0.947 (Straight Line Steady.svg)
 9.  செருமனி 0.947 (Straight Line Steady.svg)
 10.  சிங்கப்பூர் 0.944 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 11.  ஆங்காங்0.944 (Red Arrow Down.svg 1)
 12.  கிரேக்க நாடு 0.942 (Straight Line Steady.svg)
 13.  தென் கொரியா 0.937 (Straight Line Steady.svg)

 1.  இசுரேல் 0.935 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 2.  அந்தோரா 0.934 (Red Arrow Down.svg 1)
 3.  சுலோவீனியா 0.929 (Straight Line Steady.svg)
 4.  புரூணை 0.920 (Straight Line Steady.svg)
 5.  குவைத் 0.916 (Straight Line Steady.svg)
 6.  சைப்பிரசு 0.914 (Straight Line Steady.svg)
 7.  கத்தார் 0.910 (Green Arrow Up Darker.svg 1)
 8.  போர்த்துகல் 0.909 (Red Arrow Down.svg 1)
 9.  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.903 (Green Arrow Up Darker.svg 2)
 10.  செக் குடியரசு 0.903 (Straight Line Steady.svg)
 11.  பார்படோசு 0.903 (