முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்

மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணைக் காட்டும் உலக வரைபடம் (14 டிசம்பர் 2015 இல் வெளியிடப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில்)[1]
  0.900 and over
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  0.350–0.399
  0.349 and under
  Data unavailable
மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் 2013 அடிப்படையில் உலக வரைபடம். ஜூலை 24, 2014 இல் வெளியிடப்பட்டது[2]

  மிக உயர்நிலை மனித மேம்பாடு
  தாழ்நிலை மனித மேம்பாடு
  உயர்நிலை மனித மேம்பாடு
  தகவல் இல்லை
  நடுமட்ட மனித மேம்பாடு


மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் (ம.மே.சு.), அல்லது மனித வள சுட்டெண் அல்லது மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண் (Human Development Index, HDI) என்பது ஐக்கிய நாடுகள் அவையினால் ஒரு நாட்டில் வாழும் மாந்தர்களின் வாழ்க்கை வளத்தை அளவிடும் ஒர் எண்ணாகும். இது ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்களின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு, எழுத்தறிவு, அவர்கள் பெறும் கல்வி, வாழ்க்கைத்தரம், மற்றும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையின் தரம், தனிநபர் வருமானம், மாந்த உரிமைகள் (முக்கியமாக குழந்தைகள் உரிமை), ஆண்-பெண் உரிமைகள், அறமுறைகள், முதியோர் பராமரிப்பு போன்ற பல்வேறு அளவுகோல்களை உள்வாங்கி ஐக்கிய நாடுகள் அவையினால் பல நாடுகளுக்கும், சில தன்னாட்சி நிலப்பகுதிகளுக்கும் கணித்து அடையப்படும் அளவீடாகும்.

2010 ஆம் ஆண்டில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது (IHDI - Inequality-adjusted Human Development Index). மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பயன்படக்கூடியதாக இருப்பினும், சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணே மிகவும் திருத்தமானதாக இருக்கும் எனக் கூறப்பட்டது[3]

இந்தச் சுட்டெண்ணைக் கொண்டு நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் (developed countries), வளர்ந்துவரும் நாடுகள் (developing countries), வளர்ச்சியடையாத நாடுகள் (undeveloped countries) என்று பிரிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் மாந்தரின் வாழ்க்கைத் தரத்தில் நாட்டில் பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் தாக்கம் அல்லது விளைவைத் தீர்மானிக்கவும் உதவுகின்றது[4]. இந்தச் சுட்டெண்ணானது 1990 அம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் பொருளியலாளர் மக்பூப் உல் ஹக் மற்றும் இந்திய பொருளியலாளர் அமர்த்தியா சென் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது[5].

2016 ஆம் ஆண்டு ஆய்வறிக்கையின்படி மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண் தர வரிசையில் இலங்கை 73 ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 131 ஆவது இடத்திலும் உள்ளன[6]

பொருளடக்கம்

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2016தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2016 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 14 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[6][7]. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2016, மார்ச் 21 ஆம் நாள் ஸ்டொக்ஹோம், சுவீடனில், வெளியிடப்பட்டது[8].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[6]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[6] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[6]
1     நோர்வே 0.949   0.001
2     ஆத்திரேலியா 0.939   0.002
2   (1)   சுவிட்சர்லாந்து 0.939   0.001
4   (2)   செருமனி 0.926   0.01
5   (1)   டென்மார்க் 0.925   0.002
5   (6)   சிங்கப்பூர் 0.925   0.001
7   (2)   நெதர்லாந்து 0.924   0.001
8   (2)   அயர்லாந்து 0.923   0.003
9   (7)   ஐசுலாந்து 0.921   0.002
10   (1)   கனடா 0.920   0.001
10   (2)   அமெரிக்கா 0.920   0.003
12     ஆங்காங் 0.917   0.001
13   (4)   நியூசிலாந்து 0.915   0.002
14     சுவீடன் 0.913   0.004
15   (2)   லீக்டன்ஸ்டைன் 0.912   0.001
16   (2)   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.909   0.001
17   (3)   சப்பான் 0.903   0.001
18   (1)   தென் கொரியா 0.901   0.002
19   (1)   இசுரேல் 0.899   0.001
20   (1)   லக்சம்பேர்க் 0.898   0.004
21   (1)   பிரான்சு 0.897   0.003
22   (1)   பெல்ஜியம் 0.896   0.001
23   (1)   பின்லாந்து 0.895   0.002
24   (1)   ஆஸ்திரியா 0.893   0.001
25     சுலோவீனியா 0.890   0.002

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[6]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[6] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[6]
26   (1)   இத்தாலி 0.887   0.006
27   (1)   எசுப்பானியா 0.884   0.002
28     செக் குடியரசு 0.878   0.003
29     கிரேக்க நாடு 0.866   0.001
30   (1)   புரூணை 0.865   0.001
30     எஸ்தோனியா 0.865   0.002
32   (2)   அண்டோரா 0.858   0.001
33   (1)   சைப்பிரசு 0.856   0.002
33   (4)   மால்ட்டா 0.856   0.003
33   (1)   கட்டார் 0.856   0.001
36     போலந்து 0.855   0.003
37     லித்துவேனியா 0.848   0.002
38   (4)   சிலி 0.847   0.002
38   (1)   சவூதி அரேபியா 0.847   0.002
40   (5)   சிலவாக்கியா 0.845   0.003
41   (2)   போர்த்துகல் 0.843   0.002
42   (1)   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.840   0.004
43   (1)   அங்கேரி 0.836   0.002
44   (2)   லாத்வியா 0.830   0.002
45   (5)   அர்கெந்தீனா 0.827   0.001
45   (2)   குரோவாசியா 0.827   0.004
47   (2)   பாகாரேயின் 0.824   0.001
48   (1)   மொண்டனேகுரோ 0.807   0.003
49   (1)   உருசியா 0.804   0.001
50   (2)   உருமேனியா 0.802   0.002
51   (3)   குவைத் 0.800   0.001

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[6] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.   நோர்வே 0.898
 2.   ஐசுலாந்து 0.868
 3.   நெதர்லாந்து 0.861
 4.   ஆத்திரேலியா 0.861
 5.   செருமனி 0.859
 6.   சுவிட்சர்லாந்து 0.859
 7.   டென்மார்க் 0.858
 8.   சுவீடன் 0.851
 9.   அயர்லாந்து 0.850
 10.   பின்லாந்து 0.843
 11.   கனடா 0.839
 12.   சுலோவீனியா 0.838
 13.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.836
 14.   செக் குடியரசு 0.830
 15.   லக்சம்பேர்க் 0.827
 16.   பெல்ஜியம் 0.821
 17.   ஆஸ்திரியா 0.815
 18.   பிரான்சு 0.813
 19.   அமெரிக்கா 0.796
 20.   சிலவாக்கியா 0.793
 21.   சப்பான் 0.791
 22.   எசுப்பானியா 0.791
 23.   எஸ்தோனியா 0.788
 24.   மால்ட்டா 0.786
 25.   இத்தாலி 0.784
 26.   இசுரேல் 0.778
 27.   போலந்து 0.774
 28.   அங்கேரி 0.771
 29.   சைப்பிரசு 0.762
 30.   லித்துவேனியா 0.759
 31.   கிரேக்க நாடு 0.758
 32.   போர்த்துகல் 0.755
 33.   தென் கொரியா 0.753
 34.   குரோவாசியா 0.752
 35.   லாத்வியா 0.742
 36.   மொண்டனேகுரோ 0.736
 37.   உருசியா 0.725
 38.   உருமேனியா 0.714
 39.   அர்கெந்தீனா 0.698
 40.   சிலி 0.692

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், ஆங்காங், லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, கத்தார், சவூதி அரேபியா, அந்தோரா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பகுரைன், குவைத்.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2015தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2015 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 13 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[1][9]. 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2015, டிசம்பர் 14 ஆம் நாள் அடிஸ் அபாபா, எத்தியோப்பியாவில், வெளியிடப்பட்டது[10].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.
தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2015 இல் எடுக்கப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2015ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[1] 2015 இல் எடுக்கப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[1]
1     நோர்வே 0.944   0.002
2     ஆத்திரேலியா 0.935   0.002
3     சுவிட்சர்லாந்து 0.930   0.002
4     டென்மார்க் 0.923  
5     நெதர்லாந்து 0.922   0.002
6     செருமனி 0.916   0.001
6   (2)   அயர்லாந்து 0.916   0.004
8   (1)   அமெரிக்கா 0.915   0.002
9   (1)   கனடா 0.913   0.001
9   (1)   நியூசிலாந்து 0.913   0.002
11     சிங்கப்பூர் 0.912   0.003
12     ஆங்காங் 0.910   0.002
13     லீக்டன்ஸ்டைன் 0.908   0.001
14     சுவீடன் 0.907   0.002
14   (1)   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.907   0.005
16     ஐசுலாந்து 0.899  
17     தென் கொரியா 0.898   0.003
18     இசுரேல் 0.894   0.001
19     லக்சம்பேர்க் 0.892   0.002
20   (1)   சப்பான் 0.891   0.001
21     பெல்ஜியம் 0.890   0.002
22     பிரான்சு 0.888   0.001
23     ஆஸ்திரியா 0.885   0.001
24     பின்லாந்து 0.883   0.001
25     சுலோவீனியா 0.880   0.001
26     எசுப்பானியா 0.876   0.002
27     இத்தாலி 0.873  
28     செக் குடியரசு 0.870   0.002
29     கிரேக்க நாடு 0.865   0.002
30     எஸ்தோனியா 0.861   0.002
31     புரூணை 0.856   0.004
32     சைப்பிரசு 0.850  
32   (1)   கட்டார் 0.850   0.001
34     அண்டோரா 0.845   0.001
35   (1)   சிலவாக்கியா 0.844   0.005
36   (1)   போலந்து 0.843   0.003
37     லித்துவேனியா 0.839   0.002
37     மால்ட்டா 0.839   0.002
39     சவூதி அரேபியா 0.837   0.001
40     அர்கெந்தீனா 0.836   0.003
41   (1)   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.835   0.002
42     சிலி 0.832   0.002
43     போர்த்துகல் 0.830   0.002
44     அங்கேரி 0.828   0.003
45     பாகாரேயின் 0.824   0.003
46   (1)   லாத்வியா 0.819   0.003
47   (1)   குரோவாசியா 0.818   0.001
48   (1)   குவைத் 0.816  
49     மொண்டனேகுரோ 0.802   0.001

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2014தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2014 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 12 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது [2]. 2013 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2014, ஜூலை 24 ஆம் நாள் தோக்கியோ நகரத்தில் வெளியிடப்பட்டது[11].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.
தரவரிசை நாடு ம.மே.சு.
2014 இல் எடுக்கப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு

[2]

2014ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு

[2]

2014 இல் எடுக்கப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[2]
2014ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[2]
1     நோர்வே 0.944   0.001
2     ஆத்திரேலியா 0.933   0.002
3     சுவிட்சர்லாந்து 0.917   0.001
4     நெதர்லாந்து 0.915  
5     அமெரிக்கா 0.914   0.002
6     செருமனி 0.911  
7     நியூசிலாந்து 0.910   0.002
8     கனடா 0.902   0.001
9   (3)   சிங்கப்பூர் 0.901   0.003
10     டென்மார்க் 0.900  
11   (3)   அயர்லாந்து 0.899   0.002
12   (1)   சுவீடன் 0.898   0.001
13     ஐசுலாந்து 0.895   0.002
14     ஐக்கிய இராச்சியம் 0.892   0.002
15     ஆங்காங் 0.891   0.002
15   (1)   தென் கொரியா 0.891   0.003
17   (1)   சப்பான் 0.890   0.002
18   (2)   லீக்டன்ஸ்டைன் 0.889   0.001
19     இசுரேல் 0.888   0.002
20     பிரான்சு 0.884  
21     ஆஸ்திரியா 0.881   0.001
21     பெல்ஜியம் 0.881   0.001
21     லக்சம்பேர்க் 0.881   0.001
24     பின்லாந்து 0.879  
25     சுலோவீனியா 0.874  
26     இத்தாலி 0.872  
27     எசுப்பானியா 0.869  
28     செக் குடியரசு 0.861  
29     கிரேக்க நாடு 0.853   0.001
30     புரூணை 0.852  
31     கட்டார் 0.851   0.001
32     சைப்பிரசு 0.845   0.003
33     எஸ்தோனியா 0.840   0.001
34     சவூதி அரேபியா 0.836   0.003
35   (1)   லித்துவேனியா 0.834   0.003
35   (1)   போலந்து 0.834   0.001
37     அண்டோரா 0.830  
37   (1)   சிலவாக்கியா 0.830   0.001
39     மால்ட்டா 0.829   0.002
40     ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.827   0.002
41   (1)   சிலி 0.822   0.003
41     போர்த்துகல் 0.822  
43     அங்கேரி 0.818   0.001
44     பாகாரேயின் 0.815   0.002
45     கியூபா 0.815   0.002
46   (2)   குவைத் 0.814   0.001
47     குரோவாசியா 0.812  
48     லாத்வியா 0.810   0.002
49     அர்கெந்தீனா 0.808   0.003

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[2] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.   நோர்வே 0.891 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.860 ( )
 3.   நெதர்லாந்து 0.854 (  1)
 4.   சுவிட்சர்லாந்து 0.847 (  3)
 5.   செருமனி 0.846 ( )
 6.   ஐசுலாந்து 0.843 (  2)
 7.   சுவீடன் 0.840 (  4)
 8.   டென்மார்க் 0.838 (  1)
 9.   கனடா 0.833 (  4)
 10.   அயர்லாந்து 0.832 (  4)
 11.   பின்லாந்து 0.830 ( )
 12.   சுலோவீனியா 0.824 (  2)
 13.   ஆஸ்திரியா 0.818 (  1)
 14.   லக்சம்பேர்க் 0.814 (  3)
 15.   செக் குடியரசு 0.813 (  1)
 16.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.812 (  3)
 17.   பெல்ஜியம் 0.806 (  2)
 18.   பிரான்சு 0.804 ( )
 19.   சப்பான் 0.799 (New)
 20.   இசுரேல் 0.793 (  1)
 21.   சிலவாக்கியா 0.778 (  1)
 22.   எசுப்பானியா 0.775 (  2)
 23.   இத்தாலி 0.768 (  1)
 24.   எஸ்தோனியா 0.767 (  1)
 25.   கிரேக்க நாடு 0.762 (  2)
 26.   மால்ட்டா 0.760 (  3)
 27.   அங்கேரி 0.757 (  1)
 28.   அமெரிக்கா 0.755 (  12)
 29.   போலந்து 0.751 (  1)
 30.   சைப்பிரசு 0.752 (  1)
 31.   லித்துவேனியா 0.746 (  2)
 32.   போர்த்துகல் 0.739 ( )
 33.   தென் கொரியா 0.736 (  5)
 34.   லாத்வியா 0.725 (  1)
 35.   குரோவாசியா 0.721 (  4)
 36.   அர்கெந்தீனா 0.680 (  7)
 37.   சிலி 0.661 (  4)

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், ஆங்காங், லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, கத்தார், சவூதி அரேபியா, அந்தோரா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பகுரைன், கியூபா, குவைத்.

பட்டியலில் சேர்க்கப்படாத நாடுகள்தொகு

வெவ்வேறு காரணங்களால், சில நாடுகள் கணக்கிலெடுக்கப்படவில்லை. இன்றியமையாத தரவுகள் கிடைக்கப்பெறாமல் இருந்ததே முக்கிய காரணமாகும். 2014 அறிக்கையில் இடம்பெறாத ஐக்கிய நாடுகள் அங்கத்துவமுடைய நாடுகள்:[2] வடகொரியா, மார்சல் தீவுகள், மொனாக்கோ, நவூரு, சான் மரீனோ, சோமாலியா, தெற்கு சூடான், துவாலு.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2013தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2013 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 11 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது. 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2013, மார்ச் 14 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்டது.[12]

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.   நோர்வே 0.955 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.938 ( )
 3.   அமெரிக்கா 0.937 (  1)
 4.   நெதர்லாந்து 0.921 (  1)
 5.   செருமனி 0.920 (  4)
 6.   நியூசிலாந்து 0.919 (  1)
 7.   அயர்லாந்து 0.916 ( )
 8.   சுவீடன் 0.916 (  3)
 9.   சுவிட்சர்லாந்து 0.913 (  2)
 10.   சப்பான் 0.912 (  2)
 11.   கனடா 0.911 (  5)
 12.   தென் கொரியா 0.909 (  3)
 13.   ஆங்காங் 0.906 ( )
 14.   ஐசுலாந்து 0.906 ( )
 15.   டென்மார்க் 0.901 (  1)
 16.   இசுரேல் 0.900 (  1)
 17.   பெல்ஜியம் 0.897 (  1)
 18.   ஆஸ்திரியா 0.895 (  1)
 19.   சிங்கப்பூர் 0.895 (  7)
 20.   பிரான்சு 0.893 ( )
 21.   பின்லாந்து 0.892 (  1)
 22.   சுலோவீனியா 0.892 (  1)
 23.   எசுப்பானியா 0.885 ( )
 24.   லீக்டன்ஸ்டைன் 0.883 (  16)
 25.   இத்தாலி 0.881 (  1)
 26.   லக்சம்பேர்க் 0.875 (  1)
 27.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.875 (  1)
 28.   செக் குடியரசு 0.873 (  1)
 29.   கிரேக்க நாடு 0.860 ( )
 30.   புரூணை 0.855 (  1)
 31.   சைப்பிரசு 0.848 (  1)
 32.   மால்ட்டா 0.847 (  4)
 33.   எஸ்தோனியா 0.846 ( )
 34.   அண்டோரா 0.846 (  1)
 35.   சிலவாக்கியா 0.840 ( )
 36.   கட்டார் 0.834 (  1)
 37.   அங்கேரி 0.831 (  1)
 38.   பார்படோசு 0.825 (  9)
 39.   போலந்து 0.821 ( )
 40.   சிலி 0.819 (  4)
 41.   லித்துவேனியா 0.818 (  1)
 42.   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.818 (  12)
 43.   போர்த்துகல் 0.816 (  2)
 44.   லாத்வியா 0.814 (  1)
 45.   அர்கெந்தீனா 0.811 ( )
 46.   சிஷெல்ஸ் 0.806 (  6)
 47.   குரோவாசியா 0.805 (  1)

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளை சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட பின்னர் பட்டியலிட்டபோது பின்வரும் பட்டியல் கிடைத்திருந்தது[12].

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.   நோர்வே 0.894 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.864 ( )
 3.   சுவீடன் 0.859 (  3)
 4.   நெதர்லாந்து 0.857 ( )
 5.   செருமனி 0.856 ( )
 6.   அயர்லாந்து 0.850 ( )
 7.   சுவிட்சர்லாந்து 0.849 (  1)
 8.   ஐசுலாந்து 0.848 (  3)
 9.   டென்மார்க் 0.845 (  3)
 10.   சுலோவீனியா 0.840 (  7)
 11.   பின்லாந்து 0.839 (  6)
 12.   ஆஸ்திரியா 0.837 (  3)
 13.   கனடா 0.832 (  4)
 14.   செக் குடியரசு 0.826 (  9)
 15.   பெல்ஜியம் 0.825 (  1)
 16.   அமெரிக்கா 0.821 (  13)
 17.   லக்சம்பேர்க் 0.813 (  4)
 18.   பிரான்சு 0.812 (  2)
 19.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.802 (  2)
 20.   எசுப்பானியா 0.796 (  1)
 21.   இசுரேல் 0.790 (  8)
 22.   சிலவாக்கியா 0.788 (  6)
 23.   மால்ட்டா 0.778 (  3)
 24.   இத்தாலி 0.776 (  4)
 25.   எஸ்தோனியா 0.770 (  2)
 26.   அங்கேரி 0.769 (  3)
 27.   கிரேக்க நாடு 0.760 (  3)
 28.   தென் கொரியா 0.758 (  18)
 29.   சைப்பிரசு 0.751 (  4)
 30.   போலந்து 0.740 ( )
 31.   மொண்டனேகுரோ 0.733 (  8)
 32.   போர்த்துகல் 0.729 (  1)
 33.   லித்துவேனியா 0.727 (  1)
 34.   பெலருஸ் 0.727 (  3)
 35.   லாத்வியா 0.726 (  1)
 36.   பல்கேரியா 0.704 (  5)

மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் முதல் நான்கிலொரு பகுதியில் இருந்த நாடுகளில், சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலில் இல்லாத நாடுகள்: நியூசிலாந்து, சிலி, ஜப்பான், ஆங்காங், சிங்கப்பூர், சீனக் குடியரசு, லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, அந்தோரா, கத்தார், பார்படோசு, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சீசெல்சு.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2011தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2011, நவம்பர் 2 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்டது[13]

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.   நோர்வே 0.943 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.929 ( )
 3.   நெதர்லாந்து 0.910 (  4)
 4.   அமெரிக்கா 0.910 ( )
 5.   நியூசிலாந்து 0.908 (  -2)
 6.   கனடா 0.908 (  2)
 7.   அயர்லாந்து 0.908 (  -2)
 8.   லீக்டன்ஸ்டைன் 0.905 (  -2)
 9.   செருமனி 0.905 (  1)
 10.   சுவீடன் 0.904 (  -1)
 11.   சுவிட்சர்லாந்து 0.903 (  2)
 12.   சப்பான் 0.901 (  -1)
 13.   ஆங்காங் 0.898 (  8)
 14.   ஐசுலாந்து 0.898 (  -3)
 15.   தென் கொரியா 0.897 (  -3)
 16.   டென்மார்க் 0.895 (  3)

 1.   இசுரேல் 0.888 (  -2)
 2.   பெல்ஜியம் 0.886 ( )
 3.   ஆஸ்திரியா 0.885 (  6)
 4.   பிரான்சு 0.884 (  -6)
 5.   சுலோவீனியா 0.884 (  8)
 6.   பின்லாந்து 0.882 (  -6)
 7.   எசுப்பானியா 0.878 (  -3)
 8.   இத்தாலி 0.874 (  -1)
 9.   லக்சம்பேர்க் 0.867 (  -1)
 10.   சிங்கப்பூர் 0.866 (  1)
 11.   செக் குடியரசு 0.865 (  1)
 12.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.863 (  -2)
 13.   கிரேக்க நாடு 0.861 (  -7)
 14.   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.846 (  2)
 15.   சைப்பிரசு 0.840 (  4)
 16.   அண்டோரா 0.838 (  -2)

 1.   புரூணை 0.838 (  4)
 2.   எஸ்தோனியா 0.835 ( )
 3.   சிலவாக்கியா 0.834 (  -4)
 4.   மால்ட்டா 0.832 (  -3)
 5.   கட்டார் 0.831 (  1)
 6.   அங்கேரி 0.816 (  -2)
 7.   போலந்து 0.813 (  2)
 8.   லித்துவேனியா 0.810 (  4)
 9.   போர்த்துகல் 0.809 (  -1)
 10.   பாகாரேயின் 0.806 (  -3)
 11.   லாத்வியா 0.805 (  5)
 12.   சிலி 0.805 (  1)
 13.   அர்கெந்தீனா 0.797 (  1)
 14.   குரோவாசியா 0.796 (  5)
 15.   பார்படோசு 0.793 (  -5)

ஐக்கிய நாடுகள் உறுப்பினர் அல்லாதவை (UNDP யால் கணக்கிடப்படவில்லை)தொகு

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளை சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட பின்னர் பட்டியலிட்டபோது பின்வரும் பட்டியல் கிடைத்திருந்தது.[13]குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.   நோர்வே 0.890 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.856 ( )
 3.   சுவீடன் 0.851 (  5)
 4.   நெதர்லாந்து 0.846 (  1)
 5.   ஐசுலாந்து 0.845 (  5)
 6.   அயர்லாந்து 0.843 ( )
 7.   செருமனி 0.842 ( )
 8.   டென்மார்க் 0.842 (  4)
 9.   சுவிட்சர்லாந்து 0.840 ( )
 10.   சுலோவீனியா 0.837 (  7)
 11.   பின்லாந்து 0.833 (  7)
 12.   கனடா 0.829 (  7)

 1.   செக் குடியரசு 0.821 (  9)
 2.   ஆஸ்திரியா 0.820 (  1)
 3.   பெல்ஜியம் 0.819 (  1)
 4.   பிரான்சு 0.804 ( )
 5.   எசுப்பானியா 0.799 (  2)
 6.   லக்சம்பேர்க் 0.799 (  3)
 7.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.791 (  4)
 8.   சிலவாக்கியா 0.787 (  7)
 9.   இசுரேல் 0.779 (  8)
 10.   இத்தாலி 0.779 (  2)
 11.   அமெரிக்கா 0.771 (  19)
 12.   எஸ்தோனியா 0.769 (  2)

 1.   அங்கேரி 0.759 (  3)
 2.   கிரேக்க நாடு 0.756 (  2)
 3.   சைப்பிரசு 0.755 (  2)
 4.   தென் கொரியா 0.749 (  17)
 5.   போலந்து 0.734 ( )
 6.   லித்துவேனியா 0.730 ( )
 7.   போர்த்துகல் 0.726 ( )
 8.   மொண்டனேகுரோ 0.718 (  7)
 9.   லாத்வியா 0.717 (  1)
 10.   செர்பியா 0.694 (  9)
 11.   பெலருஸ் 0.693 (  10)

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட பட்டியலில் வராத நாடுகள்: நியூசிலாந்து, லீக்டன்ஸ்டைன், சப்பான், ஹொங்கொங், சிங்கப்பூர், சீனக் குடியரசு (தாய்வான்), ஐக்கிய அரபு அமீரகம், அண்டோரா, புரூணை, மால்டா, கட்டார், பஹ்ரேய்ன், சிலி, ஆர்ஜென்டீனா மற்றும் பார்படோஸ்.

சேர்த்துக் கொள்ளப்படாத நாடுகள்தொகு

முக்கியமாக தரவுகள் போதாமையால் சில நாடுகள் கணக்கெடுப்பில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படவில்லை. ஐக்கிய நாடுகள் அங்கத்துவம் உடைய பின்வரும் நாடுகள் சேர்க்கப்படவில்லை[13]: வட கொரியா, மார்ஷல் தீவுகள், மொனாகோ, நவூரு, சான் மேரினோ, சோமாலியா, துவாலு.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2010தொகு

2010 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின், நவம்பர் 4 2010 இல் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை. கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நாடுகள் "மிக உயர் மேம்பாடுடைய" நாடுகளாகும்:[3]

 1.   நோர்வே 0.938 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.937 ( )
 3.   நியூசிலாந்து 0.907 (  17)
 4.   அமெரிக்கா 0.902 (  9)
 5.   அயர்லாந்து 0.895 ( )
 6.   லீக்டன்ஸ்டைன் 0.891 (  13)
 7.   நெதர்லாந்து 0.890 (  1)
 8.   கனடா 0.888 (  4)
 9.   சுவீடன் 0.885 (  2)
 10.   செருமனி 0.885 (  12)
 11.   சப்பான் 0.884 (  1)
 12.   தென் கொரியா 0.877 (  14)
 13.   சுவிட்சர்லாந்து 0.874 (  4)
 14.   பிரான்சு 0.872 (  6)

 1.   இசுரேல் 0.872 (  12)
 2.   பின்லாந்து 0.871 (  4)
 3.   ஐசுலாந்து 0.869 (  14)
 4.   பெல்ஜியம் 0.867 (  1)
 5.   டென்மார்க் 0.866 (  3)
 6.   எசுப்பானியா 0.863 (  5)
 7.   ஆங்காங் 0.862 (  3)
 8.   கிரேக்க நாடு 0.855 (  3)
 9.   இத்தாலி 0.854 (  5)
 10.   லக்சம்பேர்க் 0.852 (  13)
 11.   ஆஸ்திரியா 0.851 (  11)
 12.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.849 (  5)
 13.   சிங்கப்பூர் 0.846 (  5)
 14.   செக் குடியரசு 0.841 (  8)

 1.   சுலோவீனியா 0.828 ( )
 2.   அண்டோரா 0.824 (  2)
 3.   சிலவாக்கியா 0.818 (  11)
 4.   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.815 (  3)
 5.   மால்ட்டா 0.815 (  5)
 6.   எஸ்தோனியா 0.812 (  6)
 7.   சைப்பிரசு 0.810 (  3)
 8.   அங்கேரி 0.805 (  7)
 9.   புரூணை 0.805 (  7)
 10.   கட்டார் 0.803 (  5)
 11.   பாகாரேயின் 0.801 ( )
 12.   போர்த்துகல் 0.795 (  6)
 13.   போலந்து 0.795 ( )
 14.   பார்படோசு 0.788 (  5)

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

2010 அறிக்கையே இவ்வாறான ஒரு சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட முதலில் வெளியான அறிக்கையாகும். வருமானம், ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு, கல்வி ஆகிய மூன்று காரணிகளே சரி செய்யப்பட்டன. இந்த வகையில் பெறப்பட்ட மிக உயர் மேம்பாடு கொண்ட நாடுகளாகும்.[3]

பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), மற்றும் நீலக்கோடு ( ) ஆகியன 2010ம் ஆண்டின் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் நிலையுடனான ஒப்பீட்டு நிலையைக் காட்டுகிறது.

 1.   நோர்வே 0.938 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.864 ( )
 3.   சுவீடன் 0.824 (  6)
 4.   நெதர்லாந்து 0.818 (  3)
 5.   செருமனி 0.814 (  5)
 6.   சுவிட்சர்லாந்து 0.813 (  7)
 7.   அயர்லாந்து 0.813 (  2)
 8.   கனடா 0.812 ( )
 9.   ஐசுலாந்து 0.811 (  8)
 10.   டென்மார்க் 0.810 (  9)

 1.   பின்லாந்து 0.806 (  5)
 2.   அமெரிக்கா 0.799 (  8)
 3.   பெல்ஜியம் 0.794 (  5)
 4.   பிரான்சு 0.792 ( )
 5.   செக் குடியரசு 0.790 (  13)
 6.   ஆஸ்திரியா 0.787 (  9)
 7.   எசுப்பானியா 0.779 (