முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

ஆண்டிமனி(III) அசிட்டேட்டு

ஆண்டிமனி(III) அசிட்டேட்டு (Antimony(III) acetate) என்பது Sb(CH3COO)3.என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட அசிட்டிக் அமிலத்தின் ஆண்டிமனி உப்பாகும். தோற்றத்தில் இது பார்ப்பதற்கு வெண்மைநிறத் தூளாகத் தெரிகிறது. முனைப்பின்றி தண்ணீரில் கரைகின்ற இச்சேர்மம் செயற்கை இழைகள் தயாரிப்பில் வினையூக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆண்டிமனி(III) அசிட்டேட்டு
Antimony(III) acetate
Antimony(III) acetate
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
ஆண்டிமனி(III) அசிட்டேட்டு
வேறு பெயர்கள்
ஆண்டிமனி மூவசிட்டேட்டு
அசிட்டிக் அமிலம், ஆண்டிமனி(3+) உப்பு
இனங்காட்டிகள்
6923-52-0 Yes check.svgY
ChemSpider 21839 Yes check.svgY
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
Image
பப்கெம் 16685080
வே.ந.வி.ப எண் AF4200000
பண்புகள்
C6H9O6Sb
வாய்ப்பாட்டு எடை 298.89 g·mol−1
தோற்றம் White powder
அடர்த்தி 1.22 g/cm³ (20 °C)
உருகுநிலை
தீங்குகள்
Lethal dose or concentration (LD, LC):
4480 மி.கி/கி.கி (எலி)
அமெரிக்க சுகாதார ஏற்பு வரம்புகள்:
அனுமதிக்கத்தக்க வரம்பு
TWA 0.5 மி.கி/மீ3 (Sb) ஆக [1]
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பு
TWA 0.5 மி.கி/மீ3 (Sb) ஆக[1]
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

தயாரிப்புதொகு

ஆண்டிமனி(III) ஆக்சைடுடன் அசிட்டிக் அமிலம் சேர்த்து வினைப்படுத்துவதால் ஆண்டிமனி(III) அசிட்டேட்டு உருவாகிறது.

Sb2O3 + 6 HC2H3O2 → 2 Sb(C2H3O2)3 + 3H2O

படிக அமைப்புதொகு

ஆண்டிமனி(III) அசிட்டேட்டின் படிக அமைப்பு எக்சு கதிர் படிகவியல் முறையில் உறுதிபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வமைப்பில் ஒற்றைவழங்கி அசிட்டேட்டு ஈனிகள் தனித்தனியான Sb(OAc)3 ஒருமங்களுடன் காணப்படுகின்றன. ஒருமங்கள் வலிமையற்ற C=O•••Sb மூலக்கூறிடை இடைவினைகளால் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.[2]

 

மேற்கோள்கள்தொகு