சோடியம் அசிட்டேட்டு

சோடியம் அசிட்டேட்டு என்பது அசிட்டிக் காடியின் சோடிய உப்பு. பல்வேறு பயன்பாட்டுக்காக இவ் வேதிப்பொருள் மலிவாக (குறைந்த செலவில்) பெரிய அளவில் தொழிலகங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இரண்டு கரிம அணுக்கள் கொண்ட இவ் வேதிப்பொருள் [CH3COO] என்னும் எதிர்ம மின்மியாகிய (அயனியாகிய) அசிட்டேட்டு, நேர்ம மின்மியாக உள்ள சோடியத்துடன் சேர்ந்து சோடியம் அசிட்டேட்டு ஆகின்றது.

சோடியம் அசிட்டேட்டு
சோடியம் அசிட்டேட்டு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
சோடியம் அசிட்டேட்டு
முறையான ஐயூபிஏசி பெயர்
சோடியம் எத்தனோவேட்டு (ethanoate)
வேறு பெயர்கள்
சோடியம் உப்பு
இனங்காட்டிகள்
127-09-3
ChemSpider 29105
பப்கெம் 517045
வே.ந.வி.ப எண் AJ4300010 (உலர்)
AJ4580000 (டிரைஐதரேட்டு)
பண்புகள்
C2H3NaO2
வாய்ப்பாட்டு எடை 82.0338 g/mol (anhydrous)
136.08 g/mol (trihydrate)
தோற்றம் White deliquescent powder
odorless
அடர்த்தி 1.528 g/cm3
1.45 g/cm3 (trihydrate)
உருகுநிலை 324 °C (anhydrous)
58 °C (trihydrate)
கொதிநிலை 881.4 °C (உலர்)
122 °C (டிரைஐதரேட்டு)
76 g/100 ml (0°C)
கரைதிறன் soluble in ethanol (5.3 g/100 mL (trihydrate)
காரத்தன்மை எண் (pKb) 9.25
ஒளிவிலகல் சுட்டெண் (nD) 1.464
கட்டமைப்பு
படிக அமைப்பு ஒரேகோணப் படிகம்(monoclinic)
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் Irritant
பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள் External MSDS
தீப்பற்றும் வெப்பநிலை 250 °C
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references

பயன்பாடுகள் தொகு

தொழிலகங்கள் தொகு

நெசவாலைகளில் கழிவுக் கந்தகக் காடியை நடுமைப் படுத்த (காடித்தன்மையை ஈடுகட்டி நடுமைப்படுத்த) சோடியம் அசிட்டேட்டு பயன்படுகின்றது. செயற்கை இரப்பர் உற்பத்தியில் குளோரோப்பிரீனை உறுதியேற்றும் வல்க்கனாக்கும் செயற்பாட்டை மட்டுப்படுத்த சோடியம் அசிட்டேட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. தோல் பதனிடும் தொழிலிலும் இது பயன்படுகின்றது

உயிர்வேதியியல் பயன்பாடு தொகு

சோடியம் அசிட்டேட்டு உள்ள கரைசல் உயிர்வேதியியலில் காரக்காடித்தன்மை(pH) விரைந்து மாறாமல் இருக்க ஓர் இடைமமாகப் பயன்படுகின்றது. உயிர்வேதியியலில் காரக்காடித்தன்மையின் அளவு வேதி வினைகளை வெகுவாக மாற்ற வல்லது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சோடியம்_அசிட்டேட்டு&oldid=2900372" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது