பதவிக் காலம்

பதவிக் காலம் (Term of office அல்லது term in office) என்பது ஓர் குறிப்பிட்ட பதவியில் குறிப்பிட்ட நபர் (பொதுவாக அரசியல்வாதி) பொறுப்பாற்றும் காலத்தின் அளவாகும்.

நாடுவாரியாக பதவிக்காலம்

தொகு
நாட்டுத் தலைவர் அல்லது அரசுத் தலைவர்
 
மேலவைகள்
 
கீழவைகள்
 
குறிப்புகள்
பொருந்தாது வெவ்வேறு நீக்கப்படும்வரை
<3 3 4 5 6 7 >7

மாறாக குறிப்பிடாதவரை எண்கள் ஆண்டுகளை குறிக்கின்றன. சில நாடுகளில் ஒரே காலளவுள்ள தேர்தல் காலம் வரையறுக்கப்படுவதில்லை, பணிக்காலம் முடிவதற்கு முன்பே சட்டமன்றங்கள் கலைக்கப்படுவதுண்டு. நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிக்காலம் இல்லாத பதவிகள் "பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன; இப்பதவிகளில் நடப்பு பதவியில் உள்ளவர் தனது மரணம் வரையிலுமோ பதவித்துறப்பு, பதவி விலகல், பணி ஓய்வு, அல்லது பதவி நீக்கம் வரையிலுமோ நீடிக்கலாம்.

நாடு நாட்டுத் தலைவர் மேலவை உறுப்பினர்கள்* கீழவை (அல்லது ஒரே அவை) உறுப்பினர்கள்
  ஆப்கானித்தான் 5 3, 4 & 5 5
  அல்பேனியா 5 பொருந்தாது 4
  அல்ஜீரியா 5 பொருந்தாது 5
  அந்தோரா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை (உர்கெல் பேராயர்); 5 (பிரான்சியக் குடியரசுத் தலைவர்) பொருந்தாது 4
  அங்கோலா 5 பொருந்தாது 4
  அன்டிகுவா பர்புடா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
  அர்கெந்தீனா 4 6 4
  ஆர்மீனியா 5 பொருந்தாது 5
  ஆத்திரேலியா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 6 3
  ஆஸ்திரியா 6 4 முதல் 6 வரை 5
  அசர்பைஜான் 5 பொருந்தாது 5
  பஹமாஸ் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
  பகுரைன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  வங்காளதேசம் 5 பொருந்தாது 5
  பார்படோசு பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
  பெலருஸ் 5 4 4
  பெல்ஜியம் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 4
  பெனின் 5 பொருந்தாது 5
  பூட்டான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
  பொலிவியா 5 5 5
  பொசுனியா எர்செகோவினா 4 4 4
  போட்சுவானா 5 பொருந்தாது 5
  பிரேசில் 4 8 4
  பல்கேரியா 5 பொருந்தாது 4
  புர்க்கினா பாசோ 5 பொருந்தாது 5
  புருண்டி 5 5 5
  புரூணை பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை
  கம்போடியா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 6 5
  கமரூன் 7 பொருந்தாது 5
  கனடா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை Until Removed from office
  கேப் வர்டி 5 பொருந்தாது 5
  மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 6 பொருந்தாது 5
  சாட் 5 பொருந்தாது 4
  சிலி 4 8 4
  சீனா 5 பொருந்தாது 5
  கொலம்பியா 4 4 4
  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 7 6 5
  கொமொரோசு 7 பொருந்தாது 5
  ஐவரி கோஸ்ட் 5 பொருந்தாது 5
  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 4 பொருந்தாது 4
  குரோவாசியா 5 பொருந்தாது 4
  கியூபா 5 பொருந்தாது 5
  சைப்பிரசு 5 பொருந்தாது 5
  செக் குடியரசு 5 6 4
  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 5 5 4
  டென்மார்க் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  சீபூத்தீ 6 பொருந்தாது 5
  டொமினிக்கா 5 பொருந்தாது 5
  டொமினிக்கன் குடியரசு 4 4 4
  எக்குவடோர் 4 பொருந்தாது 4
  எகிப்து 4 பொருந்தாது 5
  எல் சல்வடோர 5 பொருந்தாது 3
  எக்குவடோரியல் கினி 7 பொருந்தாது 5
  எசுத்தோனியா 5 பொருந்தாது 4
  எதியோப்பியா 6 பொருந்தாது 5
  பிஜி 5 5 5
  பின்லாந்து 6 பொருந்தாது 4
  பிரான்சு 5 6 5
  காபொன் 7 6 5
  கம்பியா 5 பொருந்தாது 5
  சியார்சியா 5 பொருந்தாது 4
  செருமனி 5 4 to 5 4
  கானா 4 பொருந்தாது 4
  கிரேக்க நாடு 5 பொருந்தாது 4
  கிரெனடா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
  குவாத்தமாலா 4 பொருந்தாது 4
  கினியா 7 பொருந்தாது 5
  கினி-பிசாவு 5 பொருந்தாது 5
  கயானா 5 பொருந்தாது 5
  எயிட்டி 5 6 4
  ஒண்டுராசு 4 பொருந்தாது 4
  அங்கேரி 5 பொருந்தாது 4
  ஐசுலாந்து 4 பொருந்தாது 4
  இந்தியா 5 6 5
  இந்தோனேசியா 5 5 5
  ஈரான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  ஈராக் 4 பொருந்தாது 4
  அயர்லாந்து 7 5 5
  இசுரேல் 7 பொருந்தாது 4
  இத்தாலி 7 5 5
  ஜமேக்கா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
  சப்பான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 6 4
  யோர்தான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 4 4
  கசக்கஸ்தான் 7 6 5
  கென்யா 5 5 5
  கிரிபட்டி 4 பொருந்தாது 4
  குவைத் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  கிர்கிசுத்தான் 6 பொருந்தாது 5
  லாவோஸ் 5 பொருந்தாது 5
  லாத்வியா 4 பொருந்தாது 4
  லெபனான் 4 பொருந்தாது 4
  லெசோத்தோ பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
  லைபீரியா 6 9 6
  லீக்கின்ஸ்டைன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  லித்துவேனியா 5 பொருந்தாது 4
  லக்சம்பர்க் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  மாக்கடோனியக் குடியரசு 5 பொருந்தாது 4
  மடகாசுகர் 5 4 4
  மலாவி 5 பொருந்தாது 5
  மலேசியா 5 3 5
  மாலைத்தீவுகள் 5 பொருந்தாது 5
  மாலி 5 பொருந்தாது 5
  மால்ட்டா 5 பொருந்தாது 5
  மார்சல் தீவுகள் 4 பொருந்தாது 4
  மூரித்தானியா 5 பொருந்தாது 5
  மொரிசியசு 5 பொருந்தாது 5
  மெக்சிக்கோ 6 6 3
  மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 4 பொருந்தாது 2, 4
  மொனாகோ பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  மங்கோலியா 4 பொருந்தாது 4
  மல்தோவா 4 பொருந்தாது 4
  மொண்டெனேகுரோ 5 பொருந்தாது 4
  மொரோக்கோ பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  மொசாம்பிக் 5 பொருந்தாது 5
  மியான்மர் 5 5 5
  நமீபியா 5 பொருந்தாது 5
  நவூரு 4 பொருந்தாது 3
  நேபாளம் 5 பொருந்தாது பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை
  நெதர்லாந்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 4 4
  நியூசிலாந்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 3
  நிக்கராகுவா 5 பொருந்தாது 5
  நைஜீரியா 5 பொருந்தாது 5
  நைஜர் 4 4 4
  வட கொரியா 5 பொருந்தாது 5
  நோர்வே பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  ஓமான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 4 4
  பாக்கித்தான் 5 6 5
  பலாவு 4 4 4
  பலத்தீன் 4 பொருந்தாது 4
  பனாமா 5 பொருந்தாது 5
  பப்புவா நியூ கினி பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  பரகுவை 5 5* 5
  பெரு 5 பொருந்தாது 5
  பிலிப்பீன்சு 6 6 3
  போலந்து 5 4 4
  போர்த்துகல் 5 பொருந்தாது 4
  கத்தார் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது பொருந்தாது
  உருமேனியா 5 4 4
  உருசியா 6 பொருந்தாது 5
  ருவாண்டா 7 பொருந்தாது 5
  செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  செயிண்ட். லூசியா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  சமோவா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  சான் மரீனோ 0.5 (6 months) பொருந்தாது 5
  சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 5 பொருந்தாது 4
  செனிகல் 5 5 5
  செர்பியா 5 பொருந்தாது 4
  சீசெல்சு 5 பொருந்தாது 5
  சியேரா லியோனி 5 பொருந்தாது 5
  சிங்கப்பூர் 6 பொருந்தாது 5
  சிலவாக்கியா 5 பொருந்தாது 4
  சுலோவீனியா 5 5 4
  சொலமன் தீவுகள் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  சோமாலியா In transition பொருந்தாது மாறுதலில்
  தென்னாப்பிரிக்கா 5 5 5
  தென் கொரியா 5 பொருந்தாது 4
  தெற்கு சூடான் 5 ? ?
  எசுப்பானியா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 4 4
  இலங்கை 5 பொருந்தாது 5
  சூடான் 5 6 6
  சுரிநாம் 5 பொருந்தாது 5
  எசுவாத்தினி பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
  சுவீடன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  சுவிட்சர்லாந்து 4 4 4
  சிரியா 7 பொருந்தாது 4
  தாய்வான் 4 பொருந்தாது 4
  தஜிகிஸ்தான் 7 5 5
  தன்சானியா 5 பொருந்தாது 5
  தாய்லாந்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 6 4
  கிழக்குத் திமோர் 5 பொருந்தாது 5
  டோகோ 5 பொருந்தாது 5
  தொங்கா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
  டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 5 5 5
  தூனிசியா 5 6 5
  துருக்கி 5 பொருந்தாது 4
  துருக்மெனிஸ்தான் 5 பொருந்தாது 5
  துவாலு பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
  உகாண்டா 5 பொருந்தாது 5
  உக்ரைன் 5 பொருந்தாது 4
  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5
  ஐக்கிய இராச்சியம் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5
  ஐக்கிய அமெரிக்கா 4 6 2
  உருகுவை 5 5 5
  உஸ்பெகிஸ்தான் 7 5 5
  வனுவாட்டு 5 பொருந்தாது 4
  வத்திக்கான் நகர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை
  வெனிசுவேலா 6 பொருந்தாது 5
  வியட்நாம் 5 பொருந்தாது 5
  யேமன் 7 பொருந்தாது 6
  சாம்பியா 5 பொருந்தாது 5
  சிம்பாப்வே 5 5 5

*வாழ்நாள் முழுமையும் செனட்டர்களாக இருப்போரைத் தவிர்த்து.

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பதவிக்_காலம்&oldid=3533081" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது