உலகின் பிரபல உணவுகள் பட்டியல்

சமையல்

India - Colours of India - 006 - Wedding Meal.jpg
இது சமையல் முறை
கட்டுரைத் தொடரின் பகுதியாகும்
செய்முறைகளும் சமையல் பொருள்களும்
செய்முறைகள் - சமையல் பாத்திரங்கள்
சமைத்தலில் உள்ள அளவுகள்
தமிழர் சமையல்
உணவுப் பொருட்கள் பட்டியல்கள்
பிராந்திய சமையல் முறை

உலகின் பிரபல உணவுகள் - ஆசியா - ஐரோப்பா - கருப்பியன்
தெற்காசியா - இலத்தின் அமெரிக்கா
மத்தியகிழக்கு - வட அமெரிக்கா - ஆப்பிரிக்கா
ஏனைய உணவு முறைகள்...

See also:
பிரபல சமையலாளர் - சமையலறைகள் - உணவு கள்
Wikibooks: Cookbook

தமிழர்/இந்திய உணவுகள்தொகு

கறிகள்தொகு

Sauces???தொகு

சிற்றுண்டிகள்தொகு

இனிப்புதொகு

காரம்தொகு

நீர்ம உணவுகள்தொகு

சீன உணவுகள்தொகு

 • சவ் மின் - (ஒல்லிய நூடில்ஸ் (கோதுமை))
 • ஷன்காய் நூடில்ஸ் - (தடித்த நூடில்ஸ் & சோஸ்)
 • சோப் சோய் (பொரித்த கலவை சோறு & மரக்கறி)

இத்தாலியன் உணவுகள்தொகு

 • பிஸ்சா - Pizza - வேகப்பம்
 • பாஸ்ரா - Pasta - மாச்சேவை
 • ஸ்ப்கெற்ரி - Spaghetti - நூலப்பம்
 • லசான்யா - Lasania - மாவடை
 • Macaroni- மாச்சுருள்
 • Noodles - நூலடை

யப்பானிய உணவுகள்தொகு

 • சுசி - (Sushi) சோறு ஒரு பிடிக்கு மேலாக சமைக்கப்படாத மீன் துண்டொன்று வைத்து செய்யப்படுவது.
 • சசிமி - (Sashimi) சமைக்கப்படாத கடல் உணவுகள் கொண்டது.
 • சோபா - (Soba) Buckwheat என்ற தானியத்தால் செய்யப்பட்ட நூட்ல்ஸ்.
 • றாமென் - (Ramen) சூப்-நூட்ல்ஸ் வகையொன்று.

வடஅமெரிக்க உணவுகள்தொகு

 • கம்பேகர்
 • சீரியல்ஸ்
 • கிறாஃற் டினர், மக்ரோனி
 • சான்ட்விற்ச்
 • hot dog

மத்திய அமெரிக்க உணவுகள்தொகு

 • பெல்ன்ரா - polanta - corn meal
 • கிரனோலா - granola

தென் அமெரிக்க உணவுகள்தொகு

ஐரோப்பிய உணவுகள்தொகு

 • உருளைக்கிழங்கு பொரியல் (பிரச் பிரைஸ்) ???
 • பாண்

இஸ்லாமிய உணவுகள்தொகு

மத்திய கிழக்கு உணவுகள்தொகு

சிற்றுண்டிகள்தொகு

உணவு சார் பிற பட்டியல்கள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு