ஐக்கிய நாடுகள் சபை உறுப்பு நாடுகள்

தற்பொழுது ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் 193

உறுப்பினர் உறுப்பினரான நாள் இவற்றையும் பார்க்கவும்
 ஆப்கானித்தான் 19 நவம்பர் 1946
 அல்பேனியா 14 திசம்பர் 1955
 அல்ஜீரியா 8 அக்டோபர் 1962
 அந்தோரா 28 சூலை 1993
 அங்கோலா 1 திசம்பர் 1976
 அன்டிகுவா பர்புடா 11 நவம்பர் 1981
 அர்கெந்தீனா 24 அக்டோபர் 1945
 ஆர்மீனியா 2 மார்ச்சு 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 ஆத்திரேலியா 1 நவம்பர் 1945
 ஆஸ்திரியா 14 திசம்பர் 1955
 அசர்பைஜான் 2 மார்ச்சு 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 பஹமாஸ் 18 செப்டம்பர் 1973
 பகுரைன் 21 செப்டம்பர் 1971
 வங்காளதேசம் 17 செப்டம்பர் 1974
 பார்படோசு 9 திசம்பர் 1966
 பெலருஸ் 24 அக்டோபர் 1945 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 பெல்ஜியம் 27 திசம்பர் 1945
 பெலீசு 25 செப்டம்பர் 1981
 பெனின் [note 1] 20 செப்டம்பர் 1960
 பூட்டான் 21 செப்டம்பர் 1971
 பொலிவியா (Plurinational State of) [note 2] 14 நவம்பர் 1945
 பொசுனியா எர்செகோவினா 22 மே 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: யூகோசுலாவியா
 போட்சுவானா 17 அக்டோபர் 1966
 பிரேசில் 24 அக்டோபர் 1945
 புரூணை தருஸ்ஸலாம் 21 செப்டம்பர் 1984
 பல்கேரியா 14 திசம்பர் 1955
 புர்க்கினா பாசோ [note 3] 20 செப்டம்பர் 1960
 புருண்டி 18 செப்டம்பர் 1962
 கம்போடியா [note 4] 14 திசம்பர் 1955
 கமரூன் [note 5] 20 செப்டம்பர் 1960
 கனடா 9 நவம்பர் 1945
 கேப் வர்டி 16 செப்டம்பர் 1975
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு [note 6] 20 செப்டம்பர் 1960
 சாட் 20 செப்டம்பர் 1960
 சிலி 24 அக்டோபர் 1945
 சீனா 24 அக்டோபர் 1945 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: Republic of சீனா
 கொலம்பியா 5 நவம்பர் 1945
 கொமொரோசு 12 நவம்பர் 1975
 காங்கோ [note 7] 20 செப்டம்பர் 1960
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 2 நவம்பர் 1945
 ஐவரி கோஸ்ட் [note 8] 20 செப்டம்பர் 1960
 குரோவாசியா 22 மே 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: யூகோசுலாவியா
 கியூபா 24 அக்டோபர் 1945
 சைப்பிரசு 20 செப்டம்பர் 1960
 செக் குடியரசு 19 சனவரி 1993 [[#செக்கோசுலொவாக்கியா|முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: செக்கோசுலொவ| முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: செக்கோசுலொவாக்கியா
 ஜனநாயக மக்கள் கொரியக் குடியரசு 17 செப்டம்பர் 1991
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு [note 9] 20 செப்டம்பர் 1960
 டென்மார்க் 24 அக்டோபர் 1945
 சீபூத்தீ 20 செப்டம்பர் 1977
 டொமினிக்கா 18 திசம்பர் 1978
 டொமினிக்கன் குடியரசு 24 அக்டோபர் 1945
 எக்குவடோர் 21 திசம்பர் 1945
 எகிப்து 24 அக்டோபர் 1945 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: United Arab Republic
 எல் சல்வடோர 24 அக்டோபர் 1945
 எக்குவடோரியல் கினி 12 நவம்பர் 1968
 எரித்திரியா 28 மே 1993
 எசுத்தோனியா 17 செப்டம்பர் 1991 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 எதியோப்பியா 13 நவம்பர் 1945
 பிஜி 13 அக்டோபர் 1970
 பின்லாந்து 14 திசம்பர் 1955
 பிரான்சு 24 அக்டோபர் 1945
 காபொன் 20 செப்டம்பர் 1960
 கம்பியா [note 10] 21 செப்டம்பர் 1965
 சியார்சியா 31 சூலை 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 செருமனி 18 செப்டம்பர் 1973 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: Federal Republic of ஜெர்மனி and இடாய்ச்சு மக்களாட்சிக் குடியரசு
 கானா 8 மார்ச்சு 1957
 கிரேக்க நாடு 25 அக்டோபர் 1945
 கிரெனடா 17 செப்டம்பர் 1974
 குவாத்தமாலா 21 நவம்பர் 1945
 கினியா 12 திசம்பர் 1958
 கினி-பிசாவு 17 செப்டம்பர் 1974
 கயானா 20 செப்டம்பர் 1966
 எயிட்டி 24 அக்டோபர் 1945
 ஒண்டுராசு 17 திசம்பர் 1945
 அங்கேரி 14 திசம்பர் 1955
 ஐசுலாந்து 19 நவம்பர் 1946
 இந்தியா 30 அக்டோபர் 1945
 இந்தோனேசியா 28 செப்டம்பர் 1950 Withdrawal of இந்தோனீசியா (1965–1966)
 ஈரான் [note 11] 24 அக்டோபர் 1945
 ஈராக் 21 திசம்பர் 1945
 அயர்லாந்து 14 திசம்பர் 1955
 இசுரேல் 11 மே 1949
 இத்தாலி 14 திசம்பர் 1955
 ஜமேக்கா 18 செப்டம்பர் 1962
 சப்பான் 18 திசம்பர் 1956
 யோர்தான் 14 திசம்பர் 1955
 கசக்கஸ்தான் [note 12] 2 மார்ச்சு 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 கென்யா 16 திசம்பர் 1963
 கிரிபட்டி 14 செப்டம்பர் 1999
 குவைத் 14 மே 1963
 கிர்கிசுத்தான் 2 மார்ச்சு 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 Lao People's Democratic Republic [note 13] 14 திசம்பர் 1955
 லாத்வியா 17 செப்டம்பர் 1991 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 லெபனான் 24 அக்டோபர் 1945
 லெசோத்தோ 17 அக்டோபர் 1966
 லைபீரியா 2 நவம்பர் 1945
 லிபியா [note 14] 14 திசம்பர் 1955
லீக்கின்ஸ்டைன் லீக்டன்ஸ்டைன் 18 செப்டம்பர் 1990
 லித்துவேனியா 17 செப்டம்பர் 1991 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 லக்சம்பர்க் 24 அக்டோபர் 1945
 மடகாசுகர் [note 15] 20 செப்டம்பர் 1960
 மலாவி 1 திசம்பர் 1964
 மலேசியா [note 16] 17 செப்டம்பர் 1957
 மாலைத்தீவுகள் [note 17] 21 செப்டம்பர் 1965
 மாலி 28 செப்டம்பர் 1960
 மால்ட்டா 1 திசம்பர் 1964
 மார்சல் தீவுகள் 17 செப்டம்பர் 1991
 மூரித்தானியா 27 அக்டோபர் 1961
 மொரிசியசு 24 ஏப்ரல் 1968
 மெக்சிக்கோ 7 நவம்பர் 1945
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 17 செப்டம்பர் 1991
 மொனாகோ 28 மே 1993
 மங்கோலியா 27 அக்டோபர் 1961
 மொண்டெனேகுரோ 28 சூன் 2006 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: யூகோசுலாவியா and முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: செர்பியா and மாண்ட்டினீகுரோ
 மொரோக்கோ 12 நவம்பர் 1956
 மொசாம்பிக் 16 செப்டம்பர் 1975
 மியான்மர் [note 18] 19 ஏப்ரல் 1948
 நமீபியா 23 ஏப்ரல் 1990
 நவூரு 14 செப்டம்பர் 1999
 நேபாளம் 14 திசம்பர் 1955
 நெதர்லாந்து 10 திசம்பர் 1945
 நியூசிலாந்து 24 அக்டோபர் 1945
 நிக்கராகுவா 24 அக்டோபர் 1945
 நைஜர் 20 செப்டம்பர் 1960
 நைஜீரியா 7 அக்டோபர் 1960
 நோர்வே 27 நவம்பர் 1945
 ஓமான் 7 அக்டோபர் 1971
 பாக்கித்தான் 30 செப்டம்பர் 1947
 பலாவு 15 திசம்பர் 1994
 பனாமா 13 நவம்பர் 1945
 பப்புவா நியூ கினி 10 அக்டோபர் 1975
 பரகுவை 24 அக்டோபர் 1945
 பெரு 31 அக்டோபர் 1945
 பிலிப்பீன்சு [note 19] 24 அக்டோபர் 1945
 போலந்து 24 அக்டோபர் 1945
 போர்த்துகல் 14 திசம்பர் 1955
 கத்தார் 21 செப்டம்பர் 1971
 கொரியக் குடியரசு 17 செப்டம்பர் 1991
 மோல்டோவா குடியரசு [note 20] 2 மார்ச்சு 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 உருமேனியா 14 திசம்பர் 1955
 ரஷ்யக் கூட்டமைப்பு 24 அக்டோபர் 1945 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 ருவாண்டா 18 செப்டம்பர் 1962
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் [note 21] 23 செப்டம்பர் 1983
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் அக்ரோதிரி 18 செப்டம்பர் 1979
 ஈராக் 16 செப்டம்பர் 1980
 சமோவா 15 திசம்பர் 1976
 சான் மரீனோ 2 மார்ச்சு 1992
 ஏமன் [note 22] 16 செப்டம்பர் 1975
 சவூதி அரேபியா 24 அக்டோபர் 1945
 செனிகல் 28 செப்டம்பர் 1960
 செர்பியா 1 நவம்பர் 2000 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: யூகோசுலாவியா and முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: செர்பியா and மாண்ட்டினீகுரோ
 சீசெல்சு 21 செப்டம்பர் 1976
 சியேரா லியோனி 27 செப்டம்பர் 1961
 சிங்கப்பூர் 21 செப்டம்பர் 1965
 சிலவாக்கியா 19 சனவரி 1993 [[#செக்கோசுலொவாக்கியா|முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: செக்கோசுலொவ| முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: செக்கோசுலொவாக்கியா
 சுலோவீனியா 22 மே 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: யூகோசுலாவியா
 சொலமன் தீவுகள் 19 செப்டம்பர் 1978
 சோமாலியா 20 செப்டம்பர் 1960
 தென்னாப்பிரிக்கா [note 23] 7 நவம்பர் 1945
 எசுப்பானியா 14 திசம்பர் 1955
 இலங்கை [note 24] 14 திசம்பர் 1955
 சூடான் 12 நவம்பர் 1956
 சுரிநாம் [note 25] 4 திசம்பர் 1975
 சுவாசிலாந்து 24 செப்டம்பர் 1968
 சுவீடன் 19 நவம்பர் 1946
 சுவிட்சர்லாந்து 10 செப்டம்பர் 2002
 சிரியாn Arab Republic 24 அக்டோபர் 1945 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: United Arab Republic
 தஜிகிஸ்தான் 2 மார்ச்சு 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 தாய்லாந்து [note 26] 16 திசம்பர் 1946
 மசிடோனியா (முன்னாள் யூகோசுலாவியா உறுப்பினர்) 8 ஏப்ரல் 1993 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: யூகோசுலாவியா
 கிழக்குத் திமோர் 27 செப்டம்பர் 2002
 டோகோ 20 செப்டம்பர் 1960
 தொங்கா 14 செப்டம்பர் 1999
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 18 செப்டம்பர் 1962
 தூனிசியா 12 நவம்பர் 1956
 துருக்கி 24 அக்டோபர் 1945
 துருக்மெனிஸ்தான் 2 மார்ச்சு 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 துவாலு 5 செப்டம்பர் 2000
 உகாண்டா 25 அக்டோபர் 1962
 உக்ரைன் 24 அக்டோபர் 1945 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 9 திசம்பர் 1971
 ஐக்கிய இராச்சியம் of Great பிரித்தானியா, பிரிட்டன் and Northern அயர்லாந்து [note 27] 24 அக்டோபர் 1945
 United Republic of தான்சானியா 14 திசம்பர் 1961 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: Tanganyika and சான்சிபார்
 ஐக்கிய அமெரிக்கா [note 28] 24 அக்டோபர் 1945
 உருகுவை 18 திசம்பர் 1945
 உஸ்பெகிஸ்தான் 2 மார்ச்சு 1992 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: USSR
 வனுவாட்டு 15 செப்டம்பர் 1981
 வெனிசுலா (பொலிவேரியக் குடியரசு) [note 29]|  வெனிசுலா (பொலிவேரியக் குடியரசு) [note 30] 15 நவம்பர் 1945
 வியட்நாம் 20 செப்டம்பர் 1977
 யேமன் 30 செப்டம்பர் 1947 முன்னாள் உறுப்பினர்கள்: யேமன் and Democratic யேமன்
 சாம்பியா 1 திசம்பர் 1964
 சிம்பாப்வே 25 ஆகத்து 1980

சீனாவின் இடம்

தொகு

தலைமைக் கட்டுரை: சீனாவும், ஐக்கிய நாடுகளும்

சீனக் குடியரசு, 1945 ல், ஐநாவை ஆரம்பித்து வைத்த 5 நாடுகளுள் ஒன்றாகும். எனினும், 1971 ஆம் ஆண்டு அக்டோபரில், பிரகடனம் 2758 பொதுச் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டு, சீனக் குடியரசு, ஐநாவின் சகல உறுப்பு நிறுவனங்களிலிருந்தும் வெளியேற்றப்பட்டதுடன், பாதுகாப்புச் சபையில் சீனாவுக்குரிய இடம் மக்கள் சீனக் குடியரசினால் நிரப்பப்பட்டது. இது, மக்கள் சீனக் குடியரசு மட்டுமே, "ஐக்கிய நாடுகளுக்கு, சீனாவின் ஒரே சட்டபூர்வமான பிரதிநிதி" என்றும் பிரகடனப்படுத்தியது மூலம், சீனக்குடியரசு ஒரு renegade என்று முத்திரை குத்தியது. ஐநாவில் மீண்டும் இணைவதற்கான சீனக் குடியரசின் முயற்சிகளெதுவும், குழு நிலையைத் தாண்டவில்லை.

அவதானி நாடுகள்

தொகு

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட உறுப்பு நாடுகளுக்கு மேலதிகமாக, ஒரு உறுப்பினரல்லாத, அவதானி நாடு ஒன்றும் உள்ளது. இந்நாடு வத்திக்கான் நகர நாடு ஆகும். இது நிரந்தரமான, அவதானிப்புத் தூதுக்குழுவொன்றை ஐநா தலைமையகத்தில் வைத்துள்ளது. சில அனைத்துலக நிறுவனங்களும் இவ்வாறான அவதானிகள் நிலையில் உள்ளன. இவற்றின் பட்டியலுக்கு ஐநா பொதுச்சபையைப் பார்க்கவும்.

ஆதாரம்

தொகு
 1. பெனின்: Name was changed from தஃகோமி on 1 December 1975.
 2. பொலிவியா (Plurinational State of): Previously referred to as பொலிவியா.
 3. புர்கினா பாசோ: Name was changed from மேல் வோல்ட்டா on 6 August 1984.
 4. கம்போடியா: Name was changed to the கிமேரியம் Republic on 7 October 1970, and back to கம்போடியா on 30 April 1975. Name was changed again to Democratic கம்ப்பூச்சியா on 6 April 1976, and back to கம்போடியா on 3 February 1990.
 5. கமரூன்: Previously referred to as Cameroun (before merging with Southern கமரூன்s in 1961). By a letter of 4 January 1974, the Secretary-General was informed that கமரூன் had changed its name to the United Republic of கமரூன். Name was changed back to கமரூன் on 4 February 1984.
 6. மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு: By a letter of 20 December 1976, the மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு advised that it had changed its name to the மத்திய ஆபிரிக்க இராச்சியம். Name was changed back to the மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு on 20 September 1979.
 7. Congo: Previously referred to as Congo (Brazzaville) (to differentiate it from Congo (Leopoldville)) and the People's கொங்கொ குடியரசு. Name was changed to Congo on 15 November 1971 (after the கொங்கோ changed its name to சாயீர்). Also referred to as Congo (Republic of the).
 8. கோட் டிவார்: Previously referred to as ஜவரி கோஸ்ட். On 6 November 1985, Côte d’lvoire requested that its name no longer be translated into different s; this became fully effective on 1 January 1986.
 9. கொங்கோ: Previously referred to as Congo (Leopoldville) (to differentiate it from Congo (Brazzaville)). Name was changed from the கொங்கோ to சாயீர் on 27 October 1971, and back to the கொங்கோ on 17 May 1997.
 10. கம்பியா: Previously referred to as The கம்பியா.
 11. ஈரான்: Previously referred to as ஈரான். By a communication of 5 March 1981, ஈரான் informed the Secretary-General that it should be referred to by its complete name of the Islamic Republic of ஈரான்.
 12. கசக்ஸ்தான்: Spelling was changed from காசாக்கியம்stan on 20 June 1997.
 13. Lao People's Democratic Republic: Name was changed from லாவோஸ் on 2 December 1975.
 14. லிபியா: Previously referred to as லிபியா and the லிபியாn Arab Republic. By notes verbales of 1 and 21 April 1977, the லிபியா Arab Republic advised that it had changed its name to the லிபியாn Arab Jamahiriya.
 15. மடகாஸ்கர்: Previously referred to as the மலகாசியம் Republic.
 16. மலேசியா: Name was changed from the Federation of மலாய்a on 16 September 1963, after the admission of சிங்கப்பூர், சபா (formerly North Borneo), and சரவாக் to the federation. சிங்கப்பூர் became an independent state on 9 August 1965 and a UN member on 21 September 1965.
 17. மாலத்தீவு: Previously referred to as the Maldive Islands.
 18. மியான்மார்: Name was changed from மியான்மார் on 18 June 1989.
 19. பிலிப்பைன்ஸ்: Previously referred to as the Philippine Commonwealth (before becoming a republic in 1946) and as the Philippine Republic.
 20. Republic of மால்டோவா, மால்தோவா: Previously referred to as மால்டோவா, மால்தோவா.
 21. செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும்: Name was changed officially from Saint Christopher and Nevis on 26 November 1986; the UN, however, continued to use the former name throughout the year.
 22. ஏமன்: The official UN designation lacks accents; however, the name is constitutionally defined as São Tomé and Príncipe, with accents.
 23. தென்னாபிரிக்கா: Previously referred to as the Union of தென்னாபிரிக்கா (before becoming a republic in 1961).
 24. இலங்கை: Name was changed from Ceylon on 22 May 1972.
 25. சுரிநாம்: Name was changed from Surinam on 23 January 1978.
 26. தாய்லாந்து: Previously referred to as சியாம்.
 27. ஐக்கிய இராச்சியம் of Great பிரித்தானியா, பிரிட்டன் and Northern அயர்லாந்து: Also referred to as the ஐக்கிய இராச்சியம்.
 28. ஐக்கிய அமெரிக்கா of America: Also referred to as the ஐக்கிய அமெரிக்கா.
 29. வெனிசுலா (Bolivarian Republic of): Previously referred to as வெனிசுலா
 30. வெனிசுலா (Bolivarian Republic of): Previously referred to as வெனிசுலா.