யூரோப்பியம்(III) நைட்ரேட்டு

வேதியியல் சேர்மம்

யூரோப்பியம்(III) நைட்ரேட்டு (Europium(III) nitrate) என்பது Eu(NO3)3 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட கனிம வேதியியல் சேர்மமாகும். இதனுடைய அறுநீரேற்று வடிவம் பொதுவாகக் காணப்படும் நைட்ரேட்டு வடிவமாகும். இது நிறம்ற்றும் நீர் உறிஞ்சும் தன்மையும் கொண்டிருக்கிறது.

யூரோப்பியம்(III) நைட்ரேட்டு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
யூரோப்பியம் நைட்ரேட்டு
இனங்காட்டிகள்
10138-01-9 (நீரிலி)
10031-53-5 (அறுநீரேற்று)
ChemSpider 23353 (நீரிலி)
175150 (அறுநீரேற்று)
InChI
  • InChI=1S/Eu.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
    Key: JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 54604362 (நீரிலி)
202256 (அறுநீரேற்று)
SMILES
  • [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
பண்புகள்
Eu(NO3)3
வாய்ப்பாட்டு எடை 337.985 கி/மோல்
446.081 கி/மோல் (hexahydrate)
உருகுநிலை சிதைவடையும்
கரையும்
தீங்குகள்
GHS pictograms GHS03: OxidizingThe exclamation-mark pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
GHS signal word எச்சரிக்கை
H272, H315, H319, H335
P210, P220, P221, P261, P264, P271, P280, P302+352, P304+340, P305+351+338, P312, P321, P332+313, P337+313
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் யூரோப்பியம்(III) பாசுபேட்டு
யூரோப்பியம்(III) ஆர்சனேட்டு
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் சமாரியம்(III) நைட்ரேட்டு
கடோலினியம்(III) நைட்ரேட்டு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references

தயாரிப்பு தொகு

யூரோப்பியம்(III) ஆக்சைடை நீர்த்த நைட்ரிக் அமிலத்தில் கரைத்தால் யூரோப்பியம்(III) நைட்ரேட்டு உருவாகிறது [1]

Eu2O3 + 6 HNO3 = 2 Eu(NO3)3 + 3 H2O.

யூரோப்பியம்(III) நைட்ரேட்டு சில ஈந்தணைவிகளுடன் சேர்ந்து வினைபுரிந்து அனைவுச் சேர்மங்களைத் தருகிறது. 1,2,3-டிரைமெசிக் அமிலத்துடன் நீர்வெப்ப நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இது வினைபுரிந்து ஒருங்கிணைவுப் பலபடியாக யுரோப்பியம் உலோக-கரிமக் கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறது [2].

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Odent, Guy; Charetteur, Elisabeth; Duperray, Marie H. Crystallization, radiocrystallographic characterization, and infrared absorption spectra of hexahydrates and pentahydrates of nitrates and lanthanides. Revue de Chimie Minerale, 1975. 12 (1): 17-23.
  2. Habimana, Fabien; Huo, Yanxia; Jiang, Sai; Ji, Shengfu. Synthesis of europium metal-organic framework (Eu-MOF) and its performance in adsorptive desulfurization. Adsorption, 2016. 22 (8): 1147-1155. DOI:10.1007/s10450-016-9838-1.