ஜெயனன் வின்சென்ட்

இந்திய திரைப்பட ஒளிப்பதவாளர்

ஜெயனன் வின்சென்ட் (Jayanan Vincent) என்பவர் ஒரு இந்திய ஒளிப்பதிவாளர் . ஆவார். இவர் ஒளிப்பதிவாளரும் இயக்குநருமான அ. வின்சென்ட்டின் மகனும், அஜயன் வின்சென்டின் அண்ணனும் ஆவார். [1] மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி திரைப்படங்களில் [2] [3] பணியாற்றியதற்காக அறியப்பட்ட இவர், இந்திய ஒளிப்பதிவாளர்கள் சங்கத்தின் (ஐ.எஸ்.சி) உறுப்பினராக உள்ளார்.

ஜெயனன் வின்சென்ட் ஐ.எஸ்சி. ISC
பிறப்புஇந்திய ஒன்றியம், கேரளம் கோழிக்கோடு
பணிஒளிப்பதிவாளர்
உறவினர்கள்அ. வின்சென்ட் (தந்தை)
அஜயன் வின்சென்ட் (தம்பி)

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திரைப்படவியல் தொகு

 • 1975 – ஜோதி (தெலுங்கு)- ஒளிப்பதிவு துறையில் தொழில்பழகுநர்
 • 1976 – கல்பனா (தெலுங்கு) - ஒளிப்பதிவு துறையில் தொழில்பழகுநர்
 • 1976 – செக்ரட்டரி (தெலுங்கு) - ஒளிப்பதிவு துறையில் தொழில்பழகுநர்
 • 1976 – பிரேமலேகலு (தெலுங்கு) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1977 – அடுவி ராமுடு (தெலுங்கு) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1977 – கடுசு பிள்ளோடு (தெலுங்கு) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1977 – அக்னிநட்சத்திரம் (மலையாளம்) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1977 – கண்ணப்பனுண்ணி (திரைப்படம்) (மலையாளம்) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1977 – நாம் பிறந்த மண் (தமிழ்) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1977 – ஆச்சரம் அம்மினி ஒசாரம் ஓமனா (மலையாளம்) - ஒளிப்படமி இயக்குநர்
 • 1977 – மாரியம்மன் திருவிழா (Tamil)
 • 1978 – கே டி நம்பர் 1 (தெலுங்கு) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1978 – கடத்தநாட்டு மக்கம் (மலையாளம்) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1978 – ராஜபுத்ரா ரஹஸ்யமு (தெலுங்கு) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1978 – இராதா கிருஷ்ணன் (தெலுங்கு) - துணை ஒளிப்பதிவாளர்
 • 1978 – இன்பதாகம் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1978 – அனப்பச்சன் (மலையாளம்)
 • 1978 – என்டே நீலகாஷம் (மலையாளம்)
 • 1978 – வயநதன் தம்பன் (மலையாளம்)
 • 1978 – நட்சத்திரங்களே காவல் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1979 – இளமைக்கோலம் (Tamil) - ஒளிப்படமி இயக்குநர்
 • 1979 – ஏழாம்கடலினக்கரே (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1979 – ஒரே வானம் ஒரே பூமி (தமிழ்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1979 – அலூவுதீனும் அற்புத விளக்கும் (மலையாளம்/தமிழ்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1979 – ரக்தமில்லத்தா மனுஷ்யன் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1979 – ஹிருதயந்தே நிரங்கள் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1979 – பகலில் ஒரு இரவு (Tamil) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1979 – ஜிம்மி (மலையாளம்)
 • 1979 – ஆறாட்டு (மலையாளம்)
 • 1979 – வீரபத்ரன் (மலையாளம்)
 • 1979 – பிரதீக்ஷா (மலையாளம்)
 • 1979 – இவர் (மலையாளம்)
 • 1980 – பாண்டிஷ் (இந்தி) - ஒளிப்படமி இயக்குநர்
 • 1980 – அங்காடி (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1980 – பவிழ முத்து (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1980 – கானாத வலயம் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1980 – காளி (திரைப்படம்) (தமிழ்/தெலுங்கு) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1980 – குரு (தமிழ்/தெலுங்கு)
 • 1980 – கிருஷ்ணப்பருந்து (மலையாளம்)
 • 1980 – அஸ்வரதம் (மலையாளம்)
 • 1980 – கரிம்பனா (மலையாளம்)
 • 1981 – சஞ்சாரி (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1981 – ஷாஜோதி (தெலுங்கு) - ஒளிப்படமி இயக்குநர்
 • 1981 – திரிஷ்ணா (மலையாளம்)
 • 1981 – அகிம்சா (மலையாளம்)
 • 1982 – அர்ச்சனைப் பூக்கள் (தமிழ்)
 • 1982 – இன்னா (மலையாளம்)
 • 1982 – அக்ஷரங்கள் (மலையாளம்)
 • 1982 – நிஜன் ஏகனனு (மலையாளம்)
 • 1982 – தீரம் தேடுன்னா தீரா (மலையாளம்)
 • 1982 – இடியும் மிண்ணலும் (மலையாளம்)
 • 1982 – இன்னாலென்கில் நளே (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1983 – ஆனந்த கும்மி (தமிழ்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1983 – ஆரூடம்] (மலையாளம்)
 • 1983 – இனியன்கிலம் (மலையாளம்)
 • 1983 – ரதிலயம் (மலையாளம்)
 • 1984 – அதிராத்ரம் (மலையாளம்)
 • 1984 – அக்ஷரங்கள் (மலையாளம்)
 • 1984 – உமானிலயம் (மலையாளம்)
 • 1984 – ஆள்கூட்டத்தில் தனியே (மலையாளம்)
 • 1984 – கனமாராயத்து (மலையாளம்)
 • 1984 – உயரங்களில் (மலையாளம்)
 • 1984 – லட்சுமண ரேகா (மலையாளம்)
 • 1984 – அரந்தே முல்லா கொச்சு முல்லா (மலையாளம்)
 • 1984 – ஆதியோழுக்குக்ள் (மலையாளம்)
 • 1984 – கரிஷ்மா (இந்தி)
 • 1984 – ஆலய தீபம் (தமிழ்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1985 – அனுபந்தம் (மலையாளம்)
 • 1985 – மணிச்செப்பு துரன்னப்போல் (மலையாளம்)
 • 1985 – ஈ தனலில் இத்திரி நேரம் (மலையாளம்)
 • 1985 – நிறக்கூட்டு (மலையாளம்)
 • 1985 – இனியம் காத தூதரம் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1985 – பௌர்ணமி ராவில் 3 டி (மலையாளம்/தமிழ்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1986 – விவாஹிதரே இதிஹைல் (மலையாளம்)
 • 1986 – வார்த்தா (மலையாளம்)
 • 1986 – ராஜவிந்தே மக்கன் (மலையாளம்)
 • 1986 – ஆதிவேருகள் (மலையாளம்)
 • 1986 – சியாமா (மலையாளம்)
 • 1986 – க்ஷாமிச்சு என்னோரு வாக்கு (மலையாளம்)
 • 1986 – நியாயவிதி (மலையாளம்)
 • 1986 – உதயம் பதிஞ்சாரு (மலையாளம்)
 • 1986 – தாய்க்கு ஒரு தாலாட்டு (தமிழ்)
 • 1987 – வழியோரக்காழ்சக்கள் (மலையாளம்)
 • 1987 – ஜனவரி ஒரு ஓர்மா (மலையாளம்)
 • 1987 – பூமியேல் ராஜாக்கன்மார் (மலையாளம்)
 • 1987 – பூவிழி வாசலிலே (தமிழ்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1987 – தூவானம்தும்பிகள் (மலையாளம்)
 • 1987 – இத்ரயும் காலம் (மலையாளம்)
 • 1987 – நியூ தில்லி (மலையாளம்)
 • 1988 – சங்கம் (மலையாளம்)
 • 1988 – மனு அல்குள் (மலையாளம்)
 • 1988 – அந்தம் தீர்ப்பு (தெலுங்கு)
 • 1988 – நியூ தில்லி (1988 கன்னட படம்)
 • 1988 – தினராத்ரங்கள் (மலையாளம்)
 • 1988 – தந்திரம் (மலையாளம்)
 • 1988 – நியூ தி்ல்லி (1988 இந்தி படம்)
 • 1988 – டேவிட் டேவிட் மிஸ்டர் டேவிட் (மலையாளம்) இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1989 – நடுவழிகள் (மலையாளம்)
 • 1989 – தௌத்யம் (மலையாளம்)
 • 1989 – மகாயாணம் (மலையாளம்)
 • 1989 – நாயர் சாப் (மலையாளம்)
 • 1989 – அடவிலோ அபிமன்யுடு (தெலுங்கு)
 • 1990 – ரண்டாம் வரவு (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1990 – மறுபுறம் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1990 – கனூன் கி ஸஞ்சீர் (இந்தி) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1990 – நெம்பர். 20 மெட்ராஸ் மெயில் (மலையாளம்)
 • 1990 – நம்முடே நாடு (மலையாளம்)
 • 1990 – குருப்பிண்டே கனக்கு புஸ்தகம் (மலையாளம்)
 • 1990 – குட்டிட்டம் (மலையாளம்)
 • 1990 – சாம்ராஜ்சியம் (மலையாளம்)
 • 1990 – என் தன்னுத்த வேலுப்பன் களத்து (மலையாளம்)
 • 1991 – ஆத்ம பந்தம் (தெலுங்கு) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1991 – அங்கிள் பன் (மலையாளம்)- இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1991 – தள்ளி தன்ருடு (தெலுங்கு) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1991 – பூக்காலம் வருவயி (மலையாளம்)
 • 1992 – ஒ' படி (மலையாளம்)
 • 1992 – செந்தமிழ் பாட்டு (தமிழ்)
 • 1992 – கரவர் (மலையாளம்)
 • 1992 – கிழக்கின் பத்ரோஸ் (மலையாளம்)
 • 1992 – சூரிய மானசம் (மலையாளம்)
 • 1992 – ஜானி வாக்கர் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1993 – ஏர்போர்ட் (தமிழ்)
 • 1993 – உடன் பிறப்பு (திரைப்படம்) (தமிழ்)
 • 1993 – கலைஞன் (திரைப்படம்) (தமிழ்)
 • 1993 – அங்கரக்சகுடு (தெலுங்கு)
 • 1994 – பொப்பிலி சிம்மம் (தெலுங்கு) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1994 – சைன்யம் (மலையாளம்)
 • 1995 – ராவண் ராஜ்: ஏ ட்ரு ஸ்டோரி (இந்தி)
 • 1995 – வில்லாதி வில்லன் (தமிழ்)
 • 1995 – முத்து காளை (தமிழ்)
 • 1996 – பூவரசன் (தமிழ்)
 • 1996 – ஜங் (இந்தி)
 • 1997 – கிருஷ்ணகுடியில் ஒரு பிரணயகாலத்து (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1997 – ஆராம் தம்புரான் (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1997 – பூபதி (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1997 – கங்கோத்திரி (மலையாளம்)
 • 1997 – கோடீஸ்வரன் (தமிழ்) வெளிவரவில்லை
 • 1998 – உதவிக்கு வரலாமா (தமிழ்)
 • 1998 – பிரைமண்டே இதேரா (தெலுங்கு)
 • 1999 – ரவோயி சந்தமாமா (தெலுங்கு)
 • 1999 – எப். ஐ. ஆர். (மலையாளம்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1999 – ஹோகி பியார் கி ஜீத் (இந்தி) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 1999 – ராஜ குமாருடு (தெலுங்கு) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 2000 – புல்லண்டி (இந்தி) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 2000 – சாரதா (மலையாளம்)
 • 2000 – சந்தித்த வேளை (தமிழ்)
 • 2001 – பலேவடிவி பாசு (தெலுங்கு)
 • 2001 – பத்ரி (தமிழ்)
 • 2001 – பிரண்ட்ஸ் (2001 திரைப்படம்) (தமிழ்) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 2002 – டக்கரி தொங்கா (தெலுங்கு)
 • 2009 – லவ் 4 எவர் (தெலுங்கு/இந்தி)
 • 2009 – ஜாக் ஜியோண்டியன் டி மெலே (பஞ்சாபி)
 • 2009 – ஹீர் ரஞ்சா: எ ட்ரூ லவ் ஸ்டோரி 2009 பிலிம் (பஞ்சாபி)
 • 2010 – ஒம் சாந்தி (தெலுங்கு)
 • 2011 – தீ்ன் மார் (தெலுங்கு)
 • 2012 – கப்பர் சிங் (தெலுங்கு)
 • 2013 – பலுப்பு (தெலுங்கு)
 • 2013 – பாட்ஷா (தெலுங்கு) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 2014 – டபுள் டி டிரபுள் (பஞ்சாபி) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 2014 – பவர் (தெலுங்கு)
 • 2015 – கோபாலா கோபாலா (தெலுங்கு)
 • 2016 – சர்தார் கப்பர் சிங் (Telugu) - இரண்டாவது அலகு ஒளிப்படமி
 • 2017 – தி டிசிசன் (ஆங்கிலம்)
 • 2019 – குருசேத்ரா (கன்னடம்)

 

குறிப்புகள் தொகு

 

 1. B. Kolappan. "Ace cinematographer Vincent dies". The Hindu.
 2. http://www.nowrunning.com/news/news.aspx?it=12558 பரணிடப்பட்டது 12 அக்டோபர் 2012 at the வந்தவழி இயந்திரம் Nowrunning.com
 3. "Vizag holds a special place in my heart…Jayanan Vincent - KostaLife". KostaLife. 30 April 2015. பார்க்கப்பட்ட நாள் 17 December 2017.

வெளி இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஜெயனன்_வின்சென்ட்&oldid=3136484" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது