1490கள் என்றழைக்கப்படும் பத்தாண்டு காலம் 1490ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1499-இல் முடிவடைந்தது.

ஆயிரவாண்டுகள்: 2-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 14-ஆம் நூற்றாண்டு - 15-ஆம் நூற்றாண்டு - 16-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 1460கள் 1470கள் 1480கள் - 1490கள் - 1500கள் 1510கள் 1520கள்
ஆண்டுகள்: 1490 1491 1492 1493 1494
1495 1496 1497 1498 1499

நிகழ்வுகள்தொகு

உலகத் தலைவர்கள்தொகு

சாளுவ மன்னர்கள்தொகு

துளுவ மன்னர்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1490கள்&oldid=2268760" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது