இடைநிலை வயது அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இக்கட்டுரை இடைநிலை வயது அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் கொண்டுள்ளது.

நாடுகளின் அடிப்படையில் இடைநிலையளவு வயது, 2005.

முறைதொகு

இது மக்கள் தொகையில் வயது அடிப்படையில் சுருக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.[1]

நாடுகள்தொகு

நாடு/பிராந்தியம் CIA World Factbook 2014 est.[2]
தரம் மொத்தம்
(ஆண்டு)
ஆண்
(ஆண்டு)
பெண்
(ஆண்டு)
 உலகம் 0 29.7 28.9 30.4
  ஆப்கானித்தான் 211 18.1 18.1 18.2
  அல்பேனியா 95 31.6 30.3 32.9
  அல்ஜீரியா 131 27.3 27.0 27.5
  அந்தோரா 18 42.4 42.6 42.2
  அங்கோலா 212 17.9 17.7 18.1
  அங்கியுலா 76 34.1 32.4 35.7
  அன்டிகுவா பர்புடா 102 31.1 29.4 32.6
  நெதர்லாந்து அண்டிலிசு 77 34.1 32.1 35.8
  அர்கெந்தீனா 100 31.2 30.1 32.3
  ஆர்மீனியா 82 33.7 31.8 35.8
  அரூபா 55 38.8 36.9 40.6
  ஆத்திரேலியா 57 38.3 37.5 39.0
  ஆஸ்திரியா 6 44.3 43.2 45.3
  அசர்பைஜான் 108 30.1 28.5 31.9
  பஹமாஸ் 101 31.2 30.1 32.3
  பகுரைன் 96 31.6 33.0 28.8
  வங்காளதேசம் 154 24.3 23.8 24.8
  பார்படோசு 61 37.6 36.5 38.7
  பெலருஸ் 49 39.4 36.3 42.4
  பெல்ஜியம் 14 43.1 41.7 44.4
  பெலீசு 178 21.8 21.6 22.0
  பெனின் 216 17.7 17.4 18.1
  பெர்முடா 16 42.9 41.1 44.6
  பூட்டான் 144 26.2 26.8 25.6
  பொலிவியா 163 23.4 22.6 24.1
  பொசுனியா எர்செகோவினா 37 40.8 39.4 42.2
  போட்சுவானா 166 22.9 22.9 22.8
  பிரேசில் 104 30.7 29.9 31.5
  புரூணை 115 29.3 28.9 29.6
  பல்கேரியா 17 42.6 40.3 44.8
  புர்க்கினா பாசோ 222 17.0 16.9 17.2
  புருண்டி 223 17.0 16.7 17.2
  கம்போடியா 156 24.1 23.4 24.8
  கமரூன் 208 18.3 18.2 18.4
  கனடா 25 41.7 40.4 42.9
  கேப் வர்டி 157 24.0 23.2 24.8
  கேமன் தீவுகள் 46 39.5 38.8 40.1
  மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 194 19.4 19.1 19.8
  சாட் 221 17.2 16.1 18.2
  சிலி 86 33.3 32.2 34.6
  சீனா 65 36.7 35.8 37.5
  கொலம்பியா 119 28.9 27.9 29.9
  கொமொரோசு 196 19.2 18.5 19.8
  DR Congo 213 17.9 17.7 18.1
  காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 191 19.8 19.7 20.0
  குக் தீவுகள் 73 34.4 33.8 35.0
  கோஸ்ட்டா ரிக்கா 109 30.0 29.5 30.5
  ஐவரி கோஸ்ட் 187 20.3 20.3 20.2
  குரோவாசியா 21 42.1 40.2 43.9
  கியூபா 42 39.9 39.1 40.8
  குராசோ 67 36.2 32.7 39.9
  குயெர்ன்சி (கால்வாய் தீவுகள், UK) 15 43.1 41.9 44.2
  யேர்சி (கால்வாய் தீவுகள், UK) 47 39.5 37.1 41.6
  சைப்பிரசு 69 35.7 34.4 37.4
  செக் குடியரசு 34 40.9 39.6 42.3
  டென்மார்க் 26 41.6 40.7 42.5
  சீபூத்தீ 168 22.8 21.1 24.1
  டொமினிக்கா 90 32.1 31.7 32.6
  டொமினிக்கன் குடியரசு 133 27.1 26.9 27.3
  எக்குவடோர் 141 26.7 26.0 27.3
  எகிப்து 149 25.1 24.7 25.4
  எல் சல்வடோர 147 25.6 24.1 27.1
  எக்குவடோரியல் கினி 195 19.4 18.8 19.9
  எரித்திரியா 198 19.1 18.8 19.5
  எசுத்தோனியா 29 41.2 37.6 44.5
  எதியோப்பியா 218 17.6 17.4 17.7
  பரோயே தீவுகள் 58 37.7 37.1 38.4
  பிஜி 126 27.9 27.7 28.1
  பின்லாந்து 12 43.2 41.2 45.0
  பிரான்சு 35 40.9 39.3 42.4
  பிரெஞ்சு பொலினீசியா 105 30.6 30.5 30.7
  காபொன் 204 18.6 18.4 18.8
  கம்பியா 188 20.2 19.9 20.5
  சியார்சியா 59 37.7 34.9 40.4
  செருமனி 2 46.1 45.1 47.2
  கானா 185 20.8 20.4 21.3
  கிப்ரல்டார் (UK) 78 34.0 33.1 35.0
  கிரேக்க நாடு 9 43.5 42.4 44.6
  கிறீன்லாந்து 83 33.6 34.9 32.3
  கிரெனடா 110 29.9 29.8 29.9
  குவாம் 111 29.9 29.4 30.4
  குவாத்தமாலா 183 21.0 20.4 21.7
  கினியா 202 18.7 18.4 18.9
  கினி-பிசாவு 192 19.8 19.3 20.3
  கயானா 150 25.0 24.6 25.4
  எயிட்டி 174 22.2 22.0 22.4
  ஒண்டுராசு 177 21.9 21.6 22.3
  ஆங்காங் 13 43.2 42.8 43.4
  அங்கேரி 32 41.1 39.1 43.5
  ஐசுலாந்து 66 36.4 35.9 36.9
  இந்தியா 137 27.0 26.4 27.7
  இந்தோனேசியா 117 29.2 28.7 29.8
  ஈரான் 122 28.3 28.0 28.6
  ஈராக் 181 21.5 21.4 21.6
  அயர்லாந்து 70 35.7 35.4 36.1
  மாண் தீவு 11 43.4 42.7 44.1
  இசுரேல் 112 29.9 29.2 30.6
  இத்தாலி 5 44.5 43.3 45.6
  ஜமேக்கா 151 24.9 24.4 25.4
  சப்பான் 3 46.1 44.8 47.5
  யோர்தான் 179 21.8 21.5 22.1
  கசக்கஸ்தான் 113 29.7 28.4 31.1
  கென்யா 199 19.1 18.9 19.2
  கிரிபட்டி 159 23.6 22.7 24.4
  வட கொரியா 85 33.4 31.8 35.0
  தென் கொரியா 41 40.2 38.7 41.6
  கொசோவோ 128 27.8 27.4 28.2
  குவைத் 120 28.9 30.1 26.8
  கிர்கிசுத்தான் 145 25.7 24.7 26.7
  லாவோஸ் 175 22.0 21.7 22.3
  லாத்வியா 28 41.4 38.4 44.3
  லெபனான் 116 29.3 28.7 29.8
  லெசோத்தோ 160 23.6 23.6 23.6
  லைபீரியா 214 17.9 17.7 18.1
  லிபியா 130 27.5 27.7 27.4
  லீக்கின்ஸ்டைன் 19 42.4 41.3 43.5
  லித்துவேனியா 30 41.2 38.5 43.7
  லக்சம்பர்க் 45 39.6 38.5 40.7
  மக்காவு 60 37.7 38.3 37.3
  மாக்கடோனியக் குடியரசு 64 36.8 35.7 37.9
  மடகாசுகர் 197 19.2 19.0 19.4
  மலாவி 227 16.3 16.2 16.4
  மலேசியா 129 27.7 27.4 27.9
  மாலைத்தீவுகள் 134 27.1 27.3 26.7
  மாலி 228 16.0 15.4 16.7
  மால்ட்டா 36 40.9 39.7 42.1
  மார்சல் தீவுகள் 171 22.5 22.5 22.6
  மூரித்தானியா 190 19.9 19.0 20.9
  மொரிசியசு 79 33.9 33.1 34.8
  மயோட்டே 220 17.3 18.1 16.5
  மெக்சிக்கோ 132 27.3 26.3 28.4
  மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 158 23.8 23.2 24.4
  மல்தோவா 71 35.7 33.9 37.7
  மொனாகோ 1 51.1 50.0 52.3
  மங்கோலியா 135 27.1 26.3 27.8
  மொண்டெனேகுரோ 50 39.2 38.2 40.5
  மொன்செராட்

|| 98 || 31.4 || 30.9 || 31.9

  மொரோக்கோ 125 28.1 27.5 28.7
  மொசாம்பிக் 224 16.9 16.3 17.5
  மியான்மர் 127 27.9 27.3 28.5
  நமீபியா 169 22.8 22.8 22.8
  நவூரு 148 25.3 25.6 25.0
  நேபாளம் 167 22.9 22.2 23.6
  நெதர்லாந்து 22 42.1 41.2 42.9
  நியூ கலிடோனியா 103 31.1 30.4 31.7
  நியூசிலாந்து 62 37.6 36.7 38.4
  நிக்கராகுவா 155 24.2 23.3 25.1
  நைஜர் 230 15.1 15.0 15.2
  நைஜீரியா 209 18.2 18.1 18.3
  வடக்கு மரியானா தீவுகள் 97 31.6 29.4 32.2
  நோர்வே 53 39.1 38.2 39.9
  ஓமான் 152 24.9 26.1 23.4
  பாக்கித்தான் 170 22.6 22.6 22.6
  பலாவு 87 33.0 32.5 34.2
  Palestine/காசாக்கரை 210 18.2 18.0 18.4
  Palestine/மேற்குக் கரை 172 22.4 22.2 22.5
  பனாமா 123 28.3 27.9 28.7
  பப்புவா நியூ கினி 173 22.4 22.6 22.2
  பரகுவை 140 26.8 26.6 27.0
  பெரு 138 27.0 26.3 27.7
  பிலிப்பீன்சு 161 23.5 23.0 24.0
  போலந்து 48 39.5 37.9 41.3
  போர்த்துகல் 33 41.1 39.0 43.3
  புவேர்ட்டோ ரிக்கோ 56 38.7 36.8 40.5
  கட்டார் 89 32.6 33.6 28.0
  உருமேனியா 43 39.8 38.4 41.4
  உருசியா 54 38.9 36.0 41.9
  ருவாண்டா 203 18.7 18.4 18.9
வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Saint Barthelemy 20 42.4 42.4 42.3
  செயிண்ட் எலனா 39 40.5 40.5 40.4
  செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் 84 33.5 33.6 33.4
  செயிண்ட். லூசியா 88 32.9 31.7 34.0
  செயிண்ட் மார்டின் 93 31.8 30.7 32.7
  செயிண்ட் ப்யேர் அண்ட் மீகேலோன் 4 44.6 44.2 45.0
  செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் 91 31.9 32.0 31.7
  சமோவா 165 23.1 22.9 23.4
  அமெரிக்க சமோவா 124 28.3 28.8 27.8
  சான் மரீனோ 8 43.6 42.6 44.4
  சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 215 17.8 17.3 18.2
  சவூதி அரேபியா 143 26.4 27.3 25.3
  செனிகல் 207 18.4 17.5 19.3
  செர்பியா 24 41.9 40.2 43.6
  சீசெல்சு 80 33.9 33.4 34.5
  சியேரா லியோனி 201 19.0 18.5 19.6
  சிங்கப்பூர் 81 33.8 33.7 33.9
  சின்டு மார்தின் 44 39.7 38.9 40.4
  சிலவாக்கியா 51 39.2 37.5 41.0
  சுலோவீனியா 10 43.5 41.7 45.2
  சொலமன் தீவுகள் 180 21.6 21.4 21.8
  சோமாலியா 217 17.7 17.9 17.6
  தென்னாப்பிரிக்கா 146 25.7 25.4 26.0
  தெற்கு சூடான் 225 16.8 16.6 17.0
  எசுப்பானியா 27 41.6 40.4 42.9
  இலங்கை 94 31.8 30.6 32.9
  சூடான் 200 19.1 18.9 19.4
  சுரிநாம் 121 28.6 28.3 29.0
  சுவாசிலாந்து 184 21.0 20.7 21.3
  சுவீடன் 31 41.2 40.2 42.2
  சுவிட்சர்லாந்து 23 42.0 41.0 42.9
  சிரியா 164 23.3 22.9 23.7
  சீனக் குடியரசு 52 39.2 38.5 39.9
  தாஜிக்ஸ்தான் 162 23.5 23.0 24.0
  தன்சானியா 219 17.4 17.1 17.7
  தாய்லாந்து 68 36.2 35.3 37.2
  கிழக்குத் திமோர் 206 18.5 17.9 19.1
  டோகோ 193 19.6 19.3 19.8
  தொங்கா 176 22.0 21.6 22.5
  டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 74 34.4 34.0 34.9
  தூனிசியா 99 31.4 31.0 31.8
  துருக்கி 114 29.6 29.2 30.0
  துருக்மெனிஸ்தான் 142 26.6 26.2 27.1
  துர்கசு கைகோசு தீவுகள் 92 31.9 32.2 31.5
  துவாலு 153 24.9 23.7 26.4
  உகாண்டா 229 15.5 15.5 15.6
  உக்ரைன் 38 40.6 37.3 43.7
  ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 106 30.3 32.0 25.0
  ஐக்கிய இராச்சியம் 40 40.4 39.2 41.6
  ஐக்கிய அமெரிக்கா 63 37.6 36.3 39.0
  உருகுவை 75 34.3 32.6 35.9
  உஸ்பெகிஸ்தான் 136 27.1 26.6 27.7
  வனுவாட்டு 182 21.1 20.7 21.4
  வெனிசுவேலா 139 26.9 26.1 27.6
  வியட்நாம் 118 29.2 28.1 30.2
  பிரித்தானிய கன்னித் தீவுகள் 72 35.6 35.5 35.7
  அமெரிக்க கன்னித் தீவுகள் 7 44.2 44.5 44.0
  வலிசும் புட்டூனாவும் 107 30.3 29.3 31.5
  மேற்கு சகாரா (Sahrawi ADR) 186 20.8 20.3 21.3
  யேமன் 205 18.6 18.5 18.7
  சாம்பியா 226 16.7 16.6 16.8
  சிம்பாப்வே 189 20.2 19.9 20.4

உசாத்துணைதொகு